Herstel van het SL ligament

De behandeling

De operatie vindt plaats met een blockverdoving van de arm of onder algehele verdoving (narcose). U bespreekt met de anesthesist welke vorm van verdoving u krijgt.

Om de gescheurde gewrichtsband te herstellen, maakt de plastisch chirurg gebruik van een pees uit uw onderarm. De pees wordt via het scheepsvormig bot met een botanker bevestigd op het maan-vormig botje. Een botanker is een soort plugje dat in het bot wordt geschroefd. Aan een botanker zitten stevige draden waarmee de pees aan het bot kan worden vastgemaakt. Hierdoor wordt het scheepsvormig bot weer in zijn normale positie geplaatst. Soms zijn er twee stalen pennetjes nodig om de botjes bij elkaar te houden. Deze pennetjes worden zes weken na de operatie onder plaatselijke verdoving verwijderd.

Gips
De chirurg sluit de wond met oplosbare hechtingen. Hierna wordt een gipsverband aangelegd, dat zes weken moet blijven zitten.

Tijdsduur

De operatie gebeurt op de operatiekamer en duurt gemiddeld anderhalf tot twee uur.

Na de behandeling

Na de operatie blijft u een dag en een nacht in het ziekenhuis.

Handtherapeut
Binnen één week na de operatie, krijgt u een afspraak bij de handtherapeut. De therapeut geeft u een aantal oefeningen en instructies om u zo goed mogelijk voor te bereiden voor de periode dat het gips eraf mag.

Wondbehandeling
In de tweede week na uw operatie wordt het gipsverband verwijderd. De handtherapeut beoordeelt de wond en verwijderd zo nodig de hechtingen. Als alles goed is, krijgt u daarna een nieuw gips aangemeten.

Gips
In totaal krijgt u zes weken een gips om uw hand en pols. Hiermee krijgt uw pols rust, maar kunt u wel uw vingers bewegen (oefenen). Als de pees voldoende is vastgegroeid, mag u gaan oefenen met uw pols. De plastisch chirurg beoordeelt of zes weken gips voor u voldoende is.

Eindcontrole
Als de handtherapie goed gaat, ziet de plastisch chirurg u na zes weken terug voor de laatste controle. Er wordt dan ook een röntgenfoto gemaakt die meteen door de plastisch chirurg wordt beoordeeld.

Herstel en handrevalidatie
Onder begeleiding van de handtherapeut gaat u oefeningen doen om uw pols weer lenig en sterk te krijgen. De totale revalidatieperiode duurt gemiddeld zes tot negen maanden.

Houdt u er rekening mee dat u altijd een beperking van de functie van uw pols houdt na deze operatie. Vooral het buigen van de pols zal minder goed kunnen. Ook kan er later alsnog een slijtage van de pols optreden.