Pleurapunctie (diagnostisch en ontlastend; vocht bij longen verwijderen)

De behandeling

U heeft een afspraak gekregen voor een pleurapunctie via de longarts. Bij een pleurapunctie wordt met een naald vocht tussen de longvliezen (pleurabladen) afgenomen voor onderzoek (diagnostisch). Ook kan de pleurapunctie toegepast worden als een behandelingsmethode, bijvoorbeeld als er veel vochtophoping in de holte tussen de longvliezen aanwezig is, wat kortademigheid veroorzaakt. Via het inbrengen van een pleuracatheter wordt dit vocht dan weggenomen (ontlastend). In sommige gevallen kan de longarts besluiten de pleuracatheter enkele dagen te laten zitten. Deze wordt dan met een hechting vastgemaakt aan de huid.

Voor de behandeling

Als u bloedverdunnende medicijnen gebruikt, bespreekt de longarts met u hoeveel dagen voor het onderzoek u moet stoppen met deze medicijnen. Als dit niet met u is besproken, belt u dan met de secretaresse van de polikliniek longziekten om dit aan te geven. Als u andere medicijnen gebruikt, kunt u deze innemen zoals u gewend bent.

Opname en voorbereiding op de dagbehandeling (afdeling D1)

U meldt zich op de afgesproken tijd aan de balie van de afdeling dagbehandeling. Daar wordt u gevraagd op een bed plaats te nemen. Vervolgens wordt een vragenlijst met u doorgenomen. Indien u reeds opgenomen bent op de afdeling in het ziekenhuis wordt u naar de afdeling endoscopie gebracht.

Tijdens de behandeling

U wordt op de afdeling endoscopie gebracht. Op de behandelkamer wordt uw bovenkleding omhoog gedaan of trekt u uw bovenkleding uit. U neemt zittend plaats op de rand van uw bed met uw voeten op een krukje.

De arts staat bij deze ingreep meestal aan uw rugzijde. Vaak wordt eerst d.m.v. een echo gekeken waar het eventuele vocht zich bevindt. Er wordt dan wat gelei aangebracht op de huid. Dit is pijnloos.

Als er alleen voor onderzoek vocht wordt afgenomen (diagnostisch) wordt een dunne naald ingebracht tussen twee ribben tot in de holte tussen de twee longvliezen. Via deze naald verwijdert de arts het eventueel aanwezig vocht. Dit vocht wordt opgestuurd voor nader onderzoek. De prik voelt aan als een gewone 'bloedprik'. Dit kan even pijnlijk zijn. De arts trekt vervolgens de naald terug en plakt een pleister op het wondje.

Als er veel vocht moet worden afgenomen (ontlastend) verdooft de arts de plaats waar de pleuracatheter zal worden ingebracht. Het vervolg van de ingreep is door deze verdoving meestal pijnloos. De arts plaatst via een naald een pleuracatheter (meestal aan uw rugzijde) tussen de ribben tot in de holte tussen de twee longvliezen (zie afbeelding).

Via de pleuracatheter wordt het aanwezige vocht langzaam afgenomen. U kunt last krijgen van een hoestprikkel.
De arts trekt vervolgens de catheter terug en het wondje wordt met een wondpleister afgedekt.

In sommige gevallen, bijvoorbeeld als er veel vocht aanwezig is, heeft de arts met u besproken om de pleuracatheter wat langer (enkele dagen) te laten zitten. Dan wordt de catheter met een hechting vastgehecht aan de huid. Als dit geval is wordt u vooraf opgenomen op de afdeling.

Tijdsduur

De ingreep duurt ongeveer 5 tot 10 minuten. Wanneer er langzaam veel vocht moet worden afgenomen kan de ingreep tot ongeveer 30 minuten duren.

Na de behandeling

  • Na het onderzoek wordt u teruggebracht naar de dagbehandeling (afdeling D1). Als u zich goed voelt mag u onder begeleiding naar huis.
  • Indien u opgenomen bent, wordt u teruggebracht naar uw afdeling.
  • In sommige gevallen is het nodig dat na een uur nog een controle röntgenfoto van de borst wordt gemaakt. Na beoordeling van deze foto mag u naar huis.
  • U krijgt een formulier mee waarop aangegeven staat hoe te handelen bij eventuele problemen. Dit formulier bewaart u tot twee weken na het onderzoek.

Uitslag

De definitieve uitslag van het onderzoek krijgt u zo spoedig mogelijk van uw specialist. U heeft daarvoor een afspraak gekregen.

Mogelijke complicaties/risico's

Het is zeldzaam, maar er kan een complicatie optreden tijdens of na de pleurapunctie, bijvoorbeeld een tijdelijke daling van de bloeddruk , een infectie, een bloeding of een klaplong. U moet dan (langer) in het ziekenhuis blijven of naar de SEH (spoedeisende hulp) komen.

Neemt u direct contact op met het ziekenhuis als:

  • u last krijgt van koorts (38,5°C of hoger)
  • de wond gaat ontsteken (roodheid, zwelling, pus)
  • u last krijgt van ineens optredende klachten van kortademigheid, benauwdheid of pijn

Het kan dan zijn dat u naar het ziekenhuis moet komen en dat u even ter observatie opgenomen wordt op de longafdeling.

Contact

Als u binnen 72 uur na ontslag uit het ziekenhuis klachten krijgt, of als u iets wilt vragen, bel dan onderstaande telefoonnummers.

Maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 uur en 20.00 uur
De afdeling Dagbehandeling via (0183) 64 47 52

In de nacht tussen 20.00 uur en 07.00 uur, in het weekend en op feestdagen
De huisartsenpost via (0183) 64 64 10

De medewerkers van de huisartsenpost zijn opgeleid om te beoordelen welke zorg u nodig heeft. U ontvangt een advies of wordt doorverbonden. Na 72 uur kunt u contact opnemen met uw eigen huisarts.