COPD/ emfyseem

Wat is…

COPD is een afkoring van Chronic Obstructive Pulmonary Disease (chronisch obstructieve longziekte). In de volksmond vaak chronische bronchitis of emfyseem genoemd.

Door het roken worden de luchtwegen en de longblaasjes beschadigd. Als vooral de longblaasjes erg beschadigd zijn, kan er sprake zijn van emfyseem. Patiënten ervaren kortademigheidsklachten. Eerst bij inspanning, bij gevorderde ziekte ook in rust. Uiteindelijk kan het nodig zijn continu zuurstof te gebruiken.

Daarnaast hebben mensen vaak last van hoesten, vooral 's ochtends. Helaas kan beschadigd longweefsel zich niet herstellen. Inhalatiemedicatie kan vermindering van symptomen geven. Echter, stoppen met roken is het allerbelangrijkste. Hiervoor kunt u terecht bij de Stoppen met roken poli. Met ondersteuning van een gespecialiseerd longverpleegkundige en medicijnen stopt u met roken. U heeft dan een betere kans van slagen dan wanneer u op eigen kracht probeert te stoppen met roken.

Symptomen

De belangrijkste klachten zijn benauwdheid en hoesten. Aanvankelijk vooral benauwdheid bij inspanning maar als de ziekte verergert ook in rust. Infecties van de luchtwegen kunnen voor verdere toename van klachten zorgen (exacerbaties).

Als de ziekte verergert heeft het lichaam meer energie nodig om te functioneren, dit kan tot gewichtsverlies lijden. De conditie gaat achteruit. Voor een groot deel van de patienten kan deelname aan een longrevalidatieprogramma op de fysiotherapie ervoor zorgen dat zij zo lang mogelijk goed kunnen functioneren met hun beperking.

Oorzaken

In 80 tot 90% van de gevallen wordt COPD veroorzaakt door roken. Hoe jonger men begint met roken en hoe langer men rookt, hoe groter de kans op COPD. Onder roken wordt ook meeroken verstaan. Door het roken worden de luchtwegen en de longblaasjes beschadigd. Als vooral de longblaasjes erg beschadigd zijn, kan er sprake zijn van emfyseem.