Verpleeghuis De Wieken Papendrecht

De Wieken

Papendrecht

Contactgegevens

Verpleeghuis De Wieken
Den Briel 1
3351 HB Papendrecht
Telefoonnummer
0900-8440

De Wieken biedt zorg voor

  • Dementie
  • Verpleeghuis

Wanneer kom ik in aanmerking?

U, of uw partner, komt in aanmerking voor De Wieken wanneer u een indicatie Zorgzwaartepakket (ZZP) 5 of 7 heeft. In overleg met u, uw naasten en uw behandelaars beoordelen wij of De Wieken u de juiste zorg kan bieden.

De Wieken is onlosmakelijk verbonden met Papendrecht. De band met de inwoners van Papendrecht is zeer hecht en warm. We kunnen eigenlijk niet zonder elkaar. In de praktijk betekent dit dat wij elke gelegenheid aangrijpen om deel uit te maken van de Papendrechtse gemeenschap. Hierin worden we geweldig gestimuleerd en ondersteund door de gemeente, lokale ondernemers en de bevolking. In De Wieken krijgt u zorg op maat; zorg waar u behoefte aan heeft en die bij u past. In die zorg speelt uw familie of andere dierbaren, waar mogelijk, een belangrijke rol. En natuurlijk onze medewerkers. Ook zij kennen u als geen ander. Dat schept een band en zorgt voor een fijn, vertrouwd en veilig thuis. We doen er alles aan om te zorgen dat u zo lang mogelijk een uniek persoon blijft. Ook binnen uw woongroep.
Impressie

De Wieken

De Wieken is een verpleeghuis in Papendrecht. Wij bieden zorg en onderdak aan 64 bewoners met dementie verdeeld over acht woongroepen. De Wieken bestaat uit twee woontorens met elk vier verdiepingen en is een modern en goed onderhouden gebouw in het centrum van Papendrecht. We liggen aan de Veerweg, een oude en bekende weg in Papendrecht, en ook vlakbij de Meent. Dit is het kloppend hart van Papendrecht met onder meer een markt en een winkelcentrum. Onze omgeving nodigt uit om veel buiten te zijn en er op uit te gaan. Dat is dan ook precies wat veel van onze bewoners doen.

Hoe ziet de woning er uit?

Als bewoner heeft u in uw woongroep een eigen appartement dat bestaat uit een woon/slaapkamer en eigen sanitair. Het appartement biedt genoeg ruimte om naast een bed en een kast ook wat van uw eigen vertrouwde meubels neer te zetten. Een woongroep heeft tevens een algemene bergingsruimte, een atelier voor uiteenlopend gebruik en een buitenterras. Daarnaast heeft elke woongroep ook een eigen huiskamer met een open keuken. Daarin wordt dagelijks het ontbijt, de lunch en de avondmaaltijd verzorgd. Veel van onze bewoners dragen hier graag actief aan bij

Wat is er allemaal te doen?

De Wieken biedt u als bewoner op vele manieren welzijn. Dit vindt deels op de woongroepen plaats en voor een deel ook buiten de deur. Op de woongroepen moet u denken aan kleinschalige activiteiten als puzzelen, (voor)lezen, lichte gymnastiekoefeningen of spelletjes doen. Op De Wieken gaan we ook vaak en graag naar buiten met onze bewoners. Dankzij de samenwerking met de gemeente en lokale ondernemers is onze verbinding met de samenleving in Papendrecht erg hecht. Zo komen we regelmatig op plaatsen als de bibliotheek, de markt en de ijsbaan. Daarnaast zijn onze bewoners graag geziene gasten op basisscholen en peuterspeelzalen. Deze warme contacten zijn voor onze bewoners erg belangrijk.

Verpleeghuis De Wieken Papendrecht

Locatiemap De Wieken

U vindt hier een overzicht van alle faciliteiten in locatie De Wieken.

Locatiemap De Wieken

Hoe ziet een dag er uit?

Een dag op De Wieken is nooit hetzelfde. Elke bewoner is voor ons uniek. En dat is leidend hoe een dag er voor een bewoner uitziet. Wij volgen een gezond dag- en nachtritme maar houden er ook rekening mee of u bijvoorbeeld een ochtend- of avondmens bent. En we volgen de dynamiek en de eigenheid van elke woongroep. Voor de rust en de voorspelbaarheid gebruiken we wel vaste momenten en rituelen voor de maaltijden, de rustperiodes en de welzijnsmomenten. Die welzijnsmomenten zijn altijd op vrijwillige basis. Wij kijken altijd samen met u wat u aankunt en waar u behoefte aan heeft.

Hoe is de zorg geregeld?

In De Wieken is er per woongroep een vaste zorgteam actief. Dat team staat onder leiding van een zorgregisseur en bestaat onder meer uit verzorgers en uit woon- en welzijnsassistenten. Vanuit onze uitgangspunten gewoontegetrouwe zorg en omgevingszorg  bieden onze teams u zorg op maat. Zorg die is vastgelegd in uw persoonlijke zorgleefplan en optimaal aansluit op uw gewoonten, wensen en behoeften. Wij maken en onderhouden het zorgleefplan in nauwe afstemming met uw en uw familie of naasten. Bij de uitvoering werken wij ook intensief met u én hen samen. Wat de zorg betreft, kijken we bij De Wieken altijd wat wenselijk, haalbaar en noodzakelijk is. Samen met de bewoners en alle andere betrokkenen.

Vrienden van

Stichting Vrienden van Stolpehove

RSIN nummer: 8197.69.885
KvK nummer: 24441136
Adres: Markt 24, 3351 PB Papendrecht

Verschillende extra activiteiten voor de bewoners van verpleeghuis De Wieken in Papendrecht komen tot stand met de hulp van de Vrienden van Stolpehove. De Vrienden van Stolpehove zetten zich ook in voor de bewoners van De Waalburcht en De Markt. Van de financiële bijdragen van de stichting worden bijvoorbeeld zaken gekocht om de woonkamers gezellig aan te kleden of dagjes uit georganiseerd. Met de steun van de Vrienden van De Stolpehove wordt het verschil gemaakt in het leven van de bewoners.

Doelstelling
Stichting stelt tot doel het welzijn te bevorderen van de Rivas locaties De Wieken, De Markt en De Waalburcht in de gemeente Papendrecht.

Hoofdlijnen
Verlenen of doen verlenen van materiële hulp. De financiën met betrekking tot het verlenen van de genoemde hulp komen voort uit diverse bronnen, te weten, subsidies, donaties, vaste bijdragen en inzamelingen. Ook zijn schenkingen, erfstellingen en legaten bronnen van inkomsten.
Het beheer van het vermogen van de Stichting is een verantwoordelijkheid van het voltallige bestuur.
De drie huizen in Papendrecht kunnen bij het bestuur van de Stichting hun gemotiveerde wensen kenbaar maken. Het bestuur bepaalt vervolgens na afweging welke wensen gehonoreerd zullen worden.

Bestuurssamenstelling
Leo Hartkoren – voorzitter
Theo Wolters – penningmeester
Peter Morel – secretaris
Rinus den Engelsman – bestuurslid
Heine Tillema – bestuurslid

De bestuurders doen hun taak geheel belangeloos, slechts eventuele onkosten kunnen beperkt worden gedeclareerd.

In de afgelopen jaren zijn de volgende wensen gehonoreerd:
-    Bijdrage bruidshow in De Wieken;
-    Bijdrage Rivas Vierdaagse wandeltocht alle huizen;
-    Update software fietslabyrint meerdere huizen;
-    Aanschaf Braintrainer voor De Waalburcht;
-    Bijdrage aan de Wensboom alle huizen;
-    Aanschaf drie Airfryers voor De Waalburcht;
-    Georganiseerde boottocht voor bewoners alle locaties

Vriend worden?
U kunt de Vrienden van Stolpehove ondersteunen met een jaarlijkse of eenmalige bijdrage. U bent al vriend voor € 25,- per jaar. Bedrijven en particulieren kunnen Zaken Vriend worden met een jaarlijkse donatie van minimaal € 250,-. U kunt uw gift ook overmaken naar IBAN  NL 21 RABO0302496408

Meer informatie en aanmelden
Voor meer informatie over de Vrienden van Stolpehove en aanmelden neemt u contact op via telefoonnummer (078) 64 43 251 of mail zorglijn@rivas.nl. Ook kunt u ons volgen via Facebook.

Jaarrekening 2023

Vrijwilligers

De vrijwilligers van De Wieken zijn van onschatbare waarde. Zij helpen mee op de woongroepen, bijvoorbeeld met koffie en thee, de maaltijden en spellen. Ook ondersteunen vrijwilligers bij groepsactiviteiten en individuele activiteiten. Zo geven zij de bewoners extra aandacht.

Voor meer informatie en aanmelden neemt u contact op met vrijwilligerscoördinator Ashley Dolk via a.dolk@rivas.nl.

Heeft u vragen over deze locatie ?

Neem dan gerust contact op met de Rivas Zorglijn. Wij helpen u graag verder!

Telefoon 0900-8440

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website toont video’s van YouTube en Vimeo. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt, kunt u dat hier aangeven. U kunt dan geen video’s op deze website zien. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Lees meer over het cookiebeleid