Haperende vinger (trigger finger)

Wat is…

De medische benaming van een haperende vinger is TVS. Deze afkorting staat voor Tendo (= pees) Vaginitis (= schedeontsteking) Stenosans (afsluitend). Dit is een aandoening die relatief vaak voor-komt. Het wordt veroorzaakt door een ontstekingsreactie van de buigpees van één van de vingers en soms ook van de peesschede.

Door irritatie ontstaat een verdikking van de pees waardoor deze niet meer soepel door de peesschede glijdt. Dit ontstaat ter hoogte van het gewricht van de vinger naar de handpalm, aan de binnen-zijde van de hand (zie afb. 1).

De betreffende vinger of duim kan met moeite en vaak ook niet volledig gestrekt worden. Soms blijft uw vinger vastzitten en moet u deze met uw andere hand helpen om weer te strekken. Bij het strekken van de betreffende vinger of duim voelt u meestal een schokje of heeft u een knappend gevoel. Vaak is er ook een pijnlijke verdikking in de handpalm bij het begin van de vinger.

Afb.1. De pees van de wijsvinger is verdikt, waardoor strekken moeilijk en pijnlijk wordt.

Symptomen

In het begin heeft u vaak wat pijn of irritatie bij het bewegen van uw vinger. Dit is vooral met vastgrijpen van bijvoorbeeld een handvat. Door toename van de ontsteking en de verdikking van de pees verergert uw pijn. Uiteindelijk kunt u uw vinger niet meer strekken. U voelt bij het strekken een knapje of schokje.

Oorzaken

Haperende vinger in combinatie met andere aandoeningen

De haperende vinger wordt vaak gezien bij patiënten met andere aandoeningen zoals het carpale tunnel syndroom (zenuwbeknelling in de pols). Men denkt dat dit komt doordat het onstekingsproces zich dan zowel rond de buigpees in de buurt van de vinger afspeelt als bij de carpale tunnel. Zowel de haperende vinger als het carpale tunnel syndroom komen vaker voor bij patiënten met Diabetes Mellitus (suikerziekte) of Reumatoïde Artritis (reuma).

Meer informatie

Handfysiotherapeuten van Rivas Zorggroep

  • Mariska Veldheer
  • Suzanne Kromhout
  • Jessica Vink
  • Lotte Frederikze