Inknippen van een tongriempje of lipbandje

Heeft uw kind een kort tongriempje en blijven zich hierdoor problemen voordoen, dan kan de tongriem of het lipbandje ingeknipt worden. Bij baby’s kunnen we dit doen op de polikliniek.

Voor de behandeling

Bij inknippen op de polikliniek is geen voorbereiding nodig.

Tijdens de behandeling

Het inknippen van het tongriempje of lipbandje kan gedaan worden door de KNO-arts. Deze zal het lipbandje inknippen of de tong optillen, een knipje zetten in het tongriempje en met een vinger het wondje even spreiden. Vaak helpt de assistente even mee om het kindje vast te houden en mag één van de ouders het kindje op schoot houden indien gewenst. Er komt meestal maar een klein beetje bloed vrij. Dit stopt vanzelf.

Tijdsduur

De ingreep duurt een paar seconden en hoeft niet verdoofd te worden.

Na de behandeling

Direct na de ingreep mag het kindje drinken. Daarmee kalmeert het kindje vaak snel.

Het kan zijn dat het even duurt voordat het kindje gewend is aan de nieuwe situatie. Soms moet het even leren omgaan met een beter bewegende tong. Het kan dan een paar dagen duren voordat het drinken verbetert.

Mogelijke complicaties/risico's

De kans op complicaties is klein bij deze ingreep. De wondrandjes van het ingeknipte tongriempje zouden weer aan elkaar kunnen groeien. Daarom adviseren we in de week na de ingreep circa drie keer per dag met een schone vinger het wondje even te masseren.

Onder de tong lopen een paar grote bloedvaten. Mocht er veel bloedverlies ontstaan tijdens het zetten van het knipje, dan worden er wellicht hechtingen geplaatst, maar dit gebeurt in de praktijk zelden.

Leefregels na de behandeling

We adviseren om in de week na de ingreep drie keer dag met een schone vinger het wondje kort te masseren. Verder mag het kindje gewoon drinken.

Contact

Als u binnen 72 uur na ontslag uit het ziekenhuis klachten krijgt, of als u iets wilt vragen, bel dan onderstaande telefoonnummers.

Maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 uur en 20.00 uur
De afdeling Dagbehandeling via (0183) 64 47 52

In de nacht tussen 20.00 uur en 07.00 uur, in het weekend en op feestdagen
De huisartsenpost via (0183) 64 64 10

De medewerkers van de huisartsenpost zijn opgeleid om te beoordelen welke zorg u nodig heeft. U ontvangt een advies of wordt doorverbonden. Na 72 uur kunt u contact opnemen met uw eigen huisarts.

Meer informatie

De eerstvolgende werkdag wordt u gebeld door de verpleegkundige van de dagbehandeling om te vragen hoe het met uw kind gaat.