Plexus coeliacus blokkade

Uw pijnspecialist heeft u voorgesteld om bij u een plexus coeliacus blokkade te verrichten. Op deze pagina leest u hoe deze behandeling verloopt.

Wat is een plexus coeliacus blokkade?

De plexus Coeliacus is een netwerk van zenuwen van de bovenbuikorganen. Deze plexus ligt aan de voorzijde van de wervelkolom ter hoogte van de 1e lendenwervel. Een blokkade van deze plexus kan worden toegepast bij ernstige pijnklachten ten gevolge van kanker van de bovenbuikorganen, zoals de alvleesklier, maag en lever.

Door middel van medicatie (alcohol/fenol) kan de plexus geblokkeerd worden, zodat deze geen pijnsignalen meer door kan geven.

De behandeling

Voor de behandeling is het nodig dat u tenminste één nacht in het ziekenhuis wordt opgenomen. U hoort van de afdeling opname op welke afdeling u wordt opgenomen en waar u zich kunt melden.

Voor de behandeling krijgt u een infuus in de arm. Hierdoor krijgt u tijdens de behandeling een “roesje” of u krijgt eerst een ruggenprik, zodat u verdoofd bent tijdens de behandeling. Ook worden tijdens en na de behandeling uw bloeddruk, hartslag en zuurstofgehalte van het bloed gecontroleerd.

Voor de behandeling

Voor een goed verloop van de behandeling zijn de onderstaande voorbereidingen van belang:

 • Als u een verstoorde bloedstolling heeft of bloed verdunnende medicijnen gebruikt, moet u dit van tevoren melden aan uw specialist. Met enkele bloedverdunners moet u een aantal dagen voor de behandeling stoppen. Uw specialist zal dit met u bespreken.
 • Als u zwanger bent, overleg dan vooraf met uw specialist of de behandeling door kan gaan.
 • Als u overgevoelig/allergisch bent voor bepaalde medicijnen of latex, moet u dit voor de behandeling melden.

Tijdens de behandeling

Tijdens de behandeling ligt u in buikligging op de behandeltafel. De huid wordt ontsmet en er worden doeken geplakt voor het creëren van een steriele omgeving. Daarna wordt de huid op twee plaatsen verdoofd. Door het verdoofde gebied en onder röntgencontrole worden één of twee naalden geplaatst. Met behulp van röntgendoorlichting en contrastvloeistof controleert de pijnspecialist de positie van de naald(en). Vervolgens wordt de medicatie via de naalden ingespoten.

Na de behandeling blijft u ter controle nog even op de uitslaapkamer, totdat alle controles stabiel zijn. U wordt dan opgehaald en weer naar de verpleegafdeling terug gebracht.

Na de behandeling

Na de behandeling blijft u tenminste één nacht opgenomen in het ziekenhuis. Bij ontslag uit het ziekenhuis mag u niet zelfstandig aan het verkeer deelnemen en dient u ervoor te zorgen dat iemand u naar huis brengt.

Het resultaat van de behandeling is pas na één tot twee dagen goed te beoordelen en houdt gemiddeld enkele maanden aan. Zo nodig kan de behandeling herhaald worden. In een aantal gevallen is een aanvullende behandeling gewenst.

Er wordt een telefonisch consult met u afgesproken, waarin het resultaat van de behandeling met u besproken wordt. Dit zal 4 tot 6 weken na de behandeling plaatsvinden.

Mogelijke complicaties/risico's

Elke medische behandeling brengt risico’s met zich mee.

 • Bij elke injectie bestaat er een mogelijkheid op het optreden van een infectie. Door zo steriel mogelijk te werken is de kans hierop echter minimaal.
 • U kunt tijdelijk last hebben van diarree.
 • In zeldzame gevallen treedt er een bloeddrukdaling op die goed te behandelen is. U kunt dan ook in de eerste weken na de behandeling wat duizelig worden als u plotseling omhoog komt.
 • Soms kan er een stoornis van de blaasfunctie optreden, zodat een blaaskatheter noodzakelijk is, dit komt zelden voor.
 • De blokkade vindt net plaats onder de borstkas, daardoor bestaat er een klein risico dat de long aangeprikt wordt. Wanneer u klachten van kortademigheid bemerkt, moet u contact opnemen met de pijnpolikliniek of buiten kantoortijd met de huisartsenpost.
 • In uiterst zeldzame gevallen kan er een dwarslaesie met gedeeltelijke of gehele verlamming van beide benen optreden.
 • Wanneer er medicinale alcohol wordt gebruikt kunt u het eerste uur na de behandeling een gevoel van dronkenschap ervaren.
 • Na de behandeling kan enige napijn optreden die enkele weken duurt en vanzelf verdwijnt.

Contact

Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, stelt u die dan gerust. U kunt ons op werkdagen tussen 8.30 uur en 16.30 uur bellen.

Telefoonnummer polikliniek pijnbestrijding (0183) 64 4667.

Indien u na de behandeling hinderlijke bijwerkingen heeft of er complicaties optreden, kunt u de eerste 24 uur na de behandeling bellen met de spoedeisende hulp: (0183) 64 44 11.Na de eerste 24 uur kunt u uw huisarts bellen of contact opnemen met de huisartsenpost.