Ontsteking in het vaatvlies in het oog (uveïtis)

Deze folder informeert u over de behandeling van een ontsteking in het vaatvlies in het oog (uveïtis). Het is bedoeld als extra informatie naast gesprek met uw oogarts.

De behandeling

De behandeling van uveïtis is vooral gericht op het voorkomen van schade aan het kwetsbare netvlies. Deze schade is vaak onherstelbaar. Uveïtis kan zeer wisselend verlopen; het kan eenmalig optreden, maar ook langdurig aanwezig zijn met afwisselend rustige periode en perioden waarin het ontstekingsproces toeneemt.

Uveïtis wordt in het algemeen met ontstekingsremmende middelen behandeld. Bij een bekende oorzaak kan een doelgericht therapie worden voorgeschreven. Corticosteroïden zijn effectieve ontstekingsremmende medicijnen die bij uveïtis-patiënten in verschillende sterktes worden toegepast en in verschillende vormen (oogdruppels, tabletten of injectievloeistof). Van nature komen corticosteroïden ook in het menselijk lichaam voor. Het is niet raadzaam om plotseling met deze geneesmiddelen te stoppen, omdat de ontsteking hierdoor kan toenemen. Andere medicijnen die worden voorgeschreven, zijn pupilverwijdende oogdruppels. Deze voorkomen verkleving van de pupil met de lens en verlichten de pijn.
In ernstige gevallen is het soms nodig een oogoperatie te verrichten of andere medicijnen voor te schrijven die de afweer remme om de ontsteking zo tot rust te brengen.

Mogelijke complicaties/risico's

Alle vormen van uveïtis kunnen leiden tot een tijdelijke of blijvende vermindering van het gezichtsvermogen. De ontsteking kan verschillende delen van het oog beschadigen. Bekende complicaties zijn hoornvlies-afwijkingen, staar, verhoogde oogboldruk en netvliesschade in lichte of ernstige mate. Regelmatige controle is aangewezen om complicaties tijdig op te sporen en te behandelen. Tijdens controles is overleg tussen patiënt en oogarts over de behandeling van belang.

Contact

Als u nog vragen heeft of als u meer informatie wilt, kunt u contact opnemen met uw oogarts via de polikliniek oogheelkunde.