Ascitespunctie

Het onderzoek

U moet een ascitespunctie ondergaan. Dit is een prik om vocht uit de buikholte af te nemen. U heeft hier een afspraak voor.

  • Dag:
  • Tijd:
  • Datum:
  • Afdeling:

De ascitespunctie wordt verricht:

  • Om de oorzaak van uw klachten te achterhalen. Een kleine hoeveelheid vocht wordt afgenomen voor onderzoek.
  • Omdat uw buikholte een aanzienlijke hoeveelheid vocht bevat. Vermindering hiervan kan u afhelpen van onaangename verschijnselen als misselijkheid, benauwdheid en een gespannen, dikke buik.

Voor het onderzoek

Het is verstandig vlak voor de punctie even te plassen, zodat u een lege blaas heeft. Verder is voor deze ingreep geen voorbereiding nodig.

Tijdens het onderzoek

De ingreep wordt, als u bent opgenomen in het ziekenhuis, meestal op uw kamer uitgevoerd. U wordt verzocht op het bed te gaan liggen. Om te beginnen wordt u huid ontsmet. Dan krijgt u eerst een injectie waardoor de prikplaats verdoofd wordt. Daarna brengt de arts de punctienaald in. Afhankelijk van de reden van de punctie vindt het volgende plaats:

  • De punctienaald vangt buikvocht op in een laboratoriumbuisje (of buisjes). Als er voldoende vocht is afgenomen, wordt de naald verwijderd. De insteekplaats wordt afgeplakt met een gaasje en pleister. Vervolgens wordt het vocht voor onderzoek opgestuurd naar het laboratorium.
  • Aan de punctienaald wordt een afvoersysteem bevestigd, hierdoor loop het vocht af. Tijdens het aflopen van het vocht kan u gevraagd worden een andere houding aan te nemen. Als er geen vocht meer komt wordt de naald verwijderd. De insteekplaats wordt afgeplakt met een gaasje en een pleister.

Na het onderzoek

Uw polsslag en bloeddruk worden nog enige malen gecontroleerd. Ook wordt bekeken of de prikplaats nabloedt of lekt. Als alle controles goed blijven, kunt u voorzichtig opstaan tenzij de arts andere afspraken met u heeft gemaakt.

Uitslag

Het vocht wordt onderzocht. Meestal is de uitslag na zeven werkdagen bekend. U hoort de uitslag van uw behandelend arts.

Mogelijke complicaties/risico's

Bij elke ingreep kunnen complicaties optreden. Zo bestaat bij een ascitespunctie een kleine kans op lekkage via de insteekplaats, een bloeding, het aanprikken van de darm en een ontsteking van het buikvlies. Ook kan de bloeddruk dalen als er te veel vocht wordt afgenomen.

Contact

Mocht u nog vragen hebben of u ergens zorgen over maken, dan kunt u dit altijd bespreken met uw behandelend specialist, de afdelingsarts of een verpleegkundige.