Endocarditis

Wat is…

Bacteriële endocarditis is een infectie aan de binnenwand van het hart en de hartklep(pen). Het is een niet zoveel voorkomende infectie, maar wel een vervelende. Het is belangrijk om deze infectie te voorkómen. Eén op de vijf patiënten met bacteriële endocarditis overlijdt eraan.

In deze brochure van de Nederlandse Hartstichting kunt u nog een keer nalezen wat nou precies bacteriële endocarditis is, hoe de infectie wordt vastgesteld en behandeld, waarom u tot de risicogroep behoort en hoe u de infectie kunt voorkómen.