Oogdrukregulerende operatie bij glaucoom

Deze folder informeert u over de oogdrukregulerende operatie bij glaucoom. Het is bedoeld als extra informatie naast het gesprek met uw oogarts.

De behandeling

U wordt opgenomen op de afdeling dagverpleging van het ziekenhuis om een oogdrukregulerende operatie (trabulectomie) te ondergaan. Deze folder informeert u over de behandeling en geeft instructies ter voorbereiding op de operatie en voor hoe te handelen na de behandeling. Informatie over de gang van zaken op de afdeling is in een aparte folder beschreven.
De operatie wordt verricht om de oogdruk te verlagen. Er wordt een luikje gemaakt om het oogvocht af te voeren. De operatie gebeurt meestal in dagbehandeling. Afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden en het herstel, kan hiervan worden afgeweken. Bij een dagopname krijgt u een afspraak voor de volgende dag voor nacontrole op de polikliniek.
De operatie vindt meestal plaats onder plaatselijke verdoving. Soms onder algehele verdoving. De anesthesioloog bespreekt dit voor de operatie met u.

Voor de behandeling

Dieet

U mag gewoon eten en drinken voor de operatie, behalve als de operatie onder algehele anesthesie plaatsvindt. Uw medicijnen mag u in over leg met de verpleegkundige met water innemen.

Verbandmiddelen

Op de polikliniek heeft u al een recept ontvangen voor oogdruppels en een rol pleisters (om het oogkapje vast te plakken). De oogdruppels moet u in het bezit hebben voor de operatie. Het oogkapje krijgt u na de behandeling mee als u naar huis gaat. Probeer voor thuis iemand te vinden die uw oog gedurende enkele weken driemaal per dag gaat druppelen. De verpleegkundige geeft u een instructie voor het oogdruppelen.

Tijdsduur

De operatie duurt ongeveer 40 minuten tot een uur. De tijd dat u van de afdeling bent, is meestal langer.

Mogelijke complicaties/risico's

Geen enkele operatie is vrij van de kans op complicaties. Zo zijn er ook bij oogdrukregulerende operaties de normale risico's op complicaties, zoals een bloeding of een wondinfectie. Het filterluikje kan te hard zijn, te langzaam of niet goed werken.

Leefregels na de behandeling

Dieet

In principe mag u weer eten en drinken zoals u gewend was.

Medicijnen

Als u medicijnen gebruikt, kunnen deze in overleg met de arts worden hervat. Pijnstillers krijgt u zo nodig van de verpleging. Na de operatie heeft u meestal een infuus of waaknaaldje in de hand.

Wondverzorging

Na de operatie heeft u een oogkapje voor het opereerde oog. Deze moet blijven zitten totdat de arts of de verpleegkundige de volgende dag het kapje verwijdert, het oog inspecteert en de eerste oogdruppels geeft. Tenzij anders afgesproken hoeven de oogdruppels van het geopereerde oog die u voor de operatie thuis gebruikte, na de operatie niet meer gebruikt te worden.

Douchen en baden

Na de operatie mag u weer douchen en baden. Het verband moet droog blijven.

Mobiliteit

Er is geen beperking; u mag direct weer bewegen en oplopen.

Werkhervatting

Meestal kunt u na ongeveer een week uw werk hervatten.

Contact

Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, stelt u deze dan gerust aan uw oogarts.