COPD-behandeling bij een longaanval

De behandeling

Om de toename van uw klachten over uw COPD in kaart te brengen, wordt u een paar dagen opgenomen in het Beatrixziekenhuis. Tijdens het zogeheten zorgpad worden diverse onderzoeken en behandelingen gedaan, zodat uiteindelijk duidelijk is waardoor uw klachten verminderen. Vanaf de opname wordt er gekeken naar wat nodig is voor thuis. Hierbij wordt rekening gehouden met uw persoonlijke situatie en mogelijkheden. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om na overleg met uw longarts en fysiotherapeut poliklinisch te revalideren op de afdeling fysiotherapie. Tevens wordt u de mogelijkheid geboden op hulp bij stoppen met roken.

Voor de behandeling

De eerste dagen van uw opname worden uw medische- en uw thuissituatie in kaart gebracht. U hoort van de longarts welke afspraken gemaakt zijn over de medische behandeling die u tijdens uw verblijf krijgt. De verpleegkundige van de afdeling stelt u tijdens het opnamegesprek een aantal vragen om op die manier een beeld te krijgen of er wellicht (extra) hulp nodig is als u weer met ontslag gaat.
Tijdens de opname ligt, naast uw medische behandeling, de nadruk op het geven van informatie die u nodig heeft om na ontslag goed om te kunnen gaan met uw ziekte. Ook een gesprek met een maatschappelijk werker of psycholoog is mogelijk als u daar behoefte aan heeft.
De longarts en/of physician assistant komen dagelijks bij u langs (in het weekend alleen bij bijzonderheden). Voor u met ontslag gaat wordt er met u en uw familie een gesprek gepland waarin het verloop van de opname besproken wordt.

Tijdens de behandeling

Op de eerste dag van uw opname vinden diverse onderzoeken plaats op de Spoedeisende Hulp of op de afdeling Longgeneeskunde. Deze onderzoeken kunnen bestaan uit een röntgenfoto van de longen (X thorax), ECG (hartfilmpje) en bloedafname. Verder kan er gevraagd worden sputum op te vangen voor onderzoek. Tijdens de opname wordt uw gewicht gecontroleerd en wordt de bloeddruk, hartslag, temperatuur en saturatie (zuurstofverzadiging) regelmatig gemeten. Verder wordt u gevraagd naar de ernst van de kortademigheid. Dit gebeurt aan de hand van de ‘Borgschaal’.

De opname duurt vijf dagen. Hieronder een globale indeling van iedere dag. De praktijk kan soms afwijken.

Dag 1

 • Opname en onderzoeken
 • De verpleegkundige inventariseert uw rookstatus en of er maatregelen tegen ontwenningsverschijnselen nodig zijn
 • Begin vernevelingen: de pufjes die u thuis gebruikt gaan gewoon door alleen de kortwerkende, luchtwegverwijdende medicatie stopt tot nader order. De verpleegkundige geeft u hier informatie over
 • U heeft geen bedrust maar kunt zich vrij bewegen binnen het ziekenhuis zover uw conditie het toelaat
 • Wanneer nodig krijgt u zuurstof; de zuurstofwaarde (saturatie) wordt regelmatig gecontroleerd. Als u meer dan 2 liter zuurstof krijgt, is het niet goed om zonder zuurstof te lopen. De verpleegkundige geeft u hier informatie over.
 • U krijgt een sputumpotje. De verpleegkundige beoordeelt de kleur en hoeveelheid en rapporteert dit aan de longarts.

Dag 2 en 3

 • De verpleegkundige vraagt u een vragenlijst in te vullen. De vragen gaan over de last die u door uw ziekte ervaart.
 • De hartslag, bloeddruk, temperatuur en saturatie worden gecontroleerd. Als u zuurstof krijgt proberen we de hoeveelheid zo snel mogelijk af te bouwen.
 • De fysiotherapeut komt langs om te oefenen met bewegingen en helpt u zonodig met ademhalingsoefeningen en sputum opbrengen. Als u bent afgevallen en/of weinig eetlust heeft, komt de diëtist langs om dit met u te bespreken.
 • De verpleegkundige bespreekt met u of het haalbaar is om op dag 5 naar huis te gaan en/of er hulp geregeld moet worden. De arts bespreekt in dat geval met u of het zinvol is om na de opname in het ziekenhuis aan uw herstel te werken bij Revalidatie & Herstel Gorinchem, gevestigd in Het Gasthuis.
 • Wanneer u diabetes heeft, wordt een dagcurve geprikt. Wanneer u geen diabetes heeft, wordt eenmalig een (nuchter) glucose bepaald, omdat de Prednison die u krijgt bloedsuikerverhogend kan werken.
 • De verpleegkundige kijkt mee bij het gebruik van de inhalatiemedicatie. Zonodig helpt ze u en/of geeft ze meer informatie over de medicatie.
 • Wanneer u te maken heeft met neerslachtigheid, dan wordt u gevraagd een nieuwe vragenlijst over dit onderwerp in te vullen. De arts en de verpleegkundige kunnen samen met u aan de hand van deze antwoorden juiste zorg en ondersteuning regelen.

Dag 4 en 5

 • Naast de controles zoals op voorgaande dagen wordt op deze dagen gekeken wat nodig is om uw ontslag mogelijk te maken.
 • Met u ontslag wordt gelijk een afspraak voor u gemaakt met de longarts en de longverpleegkundige.
 • Twee weken na deze opname voert de longverpleegkundige de eerste controle uit.
 • De verpleegkundige zal u informeren over de leefregels na uw ontslag.