Wonen met zorg Kwaliteit

Kwaliteitskader verpleeghuiszorg

Het nieuwe Kwaliteitskader verpleeghuiszorg is in januari 2017 vastgesteld. Zorgorganisaties en zorgverleners moeten dit nieuwe kwaliteitskader implementeren in hun eigen organisatie. De focus van het Kwaliteitskader ligt op 'samen leren' als basis voor kwaliteitsverbetering.

'Lerend vermogen versterken'
Het kwaliteitskader beschrijft wat goede en doelmatige verpleeghuiszorg betekent en hoe de zorg in verpleeghuizen verbeterd kan worden. Het doel is drieledig:

  1. Het beschrijft wat cliënten en hun naasten mogen verwachten van (intramurale) verpleeghuiszorg.
  2. Het geeft aanbevelingen voor zorgverleners en zorgorganisaties om de kwaliteit te verbeteren en het lerend vermogen te versterken.
  3. Het vormt een kader voor extern toezicht door de inspectie en voor zorginkoop.

Zorg wordt bij Rivas geboden volgens de principes van Planetree. Het is de basis voor het denken en handelen van alle medewerkers. Met Planetree wordt continu gewerkt aan verbetering van de zorg en het welzijn van de cliënten. De twaalf componenten van Planetree kennen veel overlap met de thema’s uit het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg.

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website toont video’s van YouTube en Vimeo. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt, kunt u dat hier aangeven. U kunt dan geen video’s op deze website zien. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Lees meer over het cookiebeleid