Keel-, Neus- en Oorheelkunde

Het specialisme

KNO-heelkunde houdt zich bezig met het onderzoek en de behandeling van aandoeningen van oren, neus en keel. De specifieke aandachtsgebieden van KNO-heelkunde zijn:

 • alle oorpathologie;
 • cosmetische en functionele neusoperaties;
 • aangezichtsverlammingen;
 • anti-snurkbehandelingen;
 • alle soorten van neusbijholteoperaties.

Aandachtspunten

Binnen het specialisme KNO is er speciale aandacht voor:

 • Gehoorstoornissen. Operaties als flapoorcorrectie, trommelvliesbuisjes, trommelvliessluitingen en gehoorbeenreconstructie.
 • Neuspassageklachten, waaronder allergieonderzoek en endoscopisch onderzoek. Behandeling van in- en uitwendige stands- en vormafwijkingen, zowel cosmetisch als functioneel en alle neusbijholteoperaties.
 • Keel-, stem- en slikklachten, operaties van de amandelen en stembandoperaties.
 • Verwijdering van huidtumoren in het aangezicht en reconstructie door middel van huidplastieken of transplantaten.
 • Speekselklieraandoeningen en zwellingen in de hals, bij verdenking op kwaadaardige tumoren. Bij bewezen kwaadaardige tumoren wordt doorverwezen naar een gespecialiseerd centrum.
 • Snurken en Obstuctief Slaap Apneu Syndroom (OSAS), in samenwerking met het specialisme Longgeneeskunde. Snurken wordt behandeld volgens de nieuwste technieken.
 • Aangezichtsverlammingen.
 • Duizeligheid, vaak in samenwerking met het specialisme Neurologie.

Afspraak maken

We streven naar toegangstijden binnen twee weken en voor spoedgevallen is altijd plaats.

Over het algemeen zal uw eerste contact met de KNO-arts via de polikliniek verlopen. Op doorverwijzing van uw huisarts of via een andere specialist. U kunt voor een bezoek aan de KNO-arts terecht op onze polikliniek in Gorinchem of de Lingepolikliniek in Leerdam.

Wilt u een afspraak maken voor een polikliniekbezoek? Belt u dan naar het afsprakenbureau in Gorinchem via telefoonnummer (0183) 64 42 29 of in Leerdam via (0345) 61 35 46. Zij zijn iedere werkdag bereikbaar van 8.00 tot 17.00 uur.

Is er acute hulp noodzakelijk, waarschuw dan uw huisarts. Deze kan direct met de dienstdoende KNO-arts overleggen, waarna u, al dan niet per ambulance, naar het ziekenhuis wordt gebracht. Indien wachten op de huisarts naar uw oordeel niet verantwoord is, bel dan het alarmnummer 112.