Allergie voor primine

Wat is…

U bent allergisch voor primine; Wat nu?

Bij u is een allergie voor primine aangetoond. Wanneer u in contact komt met primine kan hierdoor een eczeem ontstaan, of kan een bestaand eczeem in ernst en omvang toenemen. Het is daarom van belang dat u contact met primine probeert te vermijden. Deze informatiepagina kan u daarbij behulpzaam zijn.

 

Wat is primine?

Primine is een stof die gevonden wordt in primula’s (sleutelbloemen). Primine (2-methoxy- 6-pentyl-1,4-benzoquinone) behoort chemisch gezien tot de groep stoffen die een quinone structuur hebben. Het is een stof waarvoor men heel snel overgevoelig wordt. Behalve allergie veroorzaakt primine ook huidirritatie.

 

Waar komt primine in voor?

Primine komt voor in meer dan vijftig planten van de familie der Primulacea (sleutelbloemachtigen). Het komt het meest van al voor in de planten van het geslacht Primula. De bekerprimula’s (Primula obconica) bevatten veel primine en zijn dan ook meestal de oorzaak van de klachten. Tuinprimula’s bevatten veel minder van deze stof. De hoeveelheid primine is niet constant, maar hangt af van het seizoen. Deze stof wordt in alle delen van de plant aangetroffen. Zo bevatten de haartjes op de bladeren en de stengels blaasjes met een oplossing van primine. Deze haartjes worden bij aanraking snel beschadigd, waarna het primine vrijkomt en de huid kan binnendringen. Hierdoor kan een allergisch contacteczeem ontstaan. Eenmaal vrijgekomen primine behoudt nog lange tijd zijn werkzaamheid en kan zich vermengen met huisstof en zo makkelijk, doordat het stof gaat dwarrelen, door de lucht verspreid worden.

Hoewel primine ook voorkomt in tuinprimula’s veroorzaken deze niet vaak een allergie. Indien men echter allergisch is, kan de kleine hoeveelheid in deze planten voldoende zijn voor het veroorzaken van eczeem.

Primine wordt ook gevonden in de zwarte zee-egel, die in de Middellandse Zee leeft.

 

Hoe kunnen allergische reacties voorkomen worden?

Het is noodzakelijk om contact met primula’s te vermijden. Dit betekent dat alle primula’s uit het huis verwijderd moeten worden. Het effect van contact met tuinprimula’s is meestal te verwaarlozen. Wanneer u primula’s kweekt of bij uw beroep met primula’s in aanraking komt, moet contact toch vermeden worden.

 

Zijn er andere planten die u moet vermijden?

Primine behoort tot de groep van quinonen en deze stoffen worden in veel planten aangetroffen. Er zijn echter geen aanwijzingen dat deze stoffen klachten veroorzaken bij personen die allergisch zijn voor primine. U hoeft dus geen andere planten te vermijden.

Primine komt ook voor in de stekels van de zwarte zee-egel. Indien stekels van deze zee-egel in de huid terechtkomen, kan hierdoor een allergische huidreactie ontstaan.

 

Symptomen

Hoe ziet allergisch contacteczeem ten gevolge van primine eruit?

Allergisch contacteczeem, veroorzaakt door primine, ziet eruit als jeukende, rode uitslag met zwelling, bobbeltjes en blaasjes. Soms is de huid nattend. Verder vormen zich korstjes en schilfering. Een enkele keer lijkt het meer op netelroos of galbulten, al dan niet met blaasjes (afwijkingen zoals brandnetels veroorzaken). Het eczeem ontstaat op plaatsen waar men contact heeft met primula’s, meestal aan de handen en onderarmen. Het kan echter overal voorkomen, omdat primine via contact met de handen naar andere huiddelen, bijvoorbeeld naar het gelaat, verplaatst wordt. Een huidreactie in het gelaat kan ook ontstaan, doordat stof, besmet met primine, is gaan zweven en zo in het gelaat terecht komt.

 

Oorzaken

Wordt het eczeem geheel veroorzaakt door contact met primine?

Het is mogelijk dat uw eczeem geheel veroorzaakt wordt door contact met primine. In dat geval zal het eczeem bij vermijden van contact met primula’s geheel verdwijnen. Soms is het niet goed duidelijk waarom opnieuw eczeem ontstaat. Een van de mogelijkheden is dat men zonder het te weten toch contact heeft met primine, dat in dwarrelend stof terecht is gekomen. Wanneer uw partner of huisgenoten contact hebben met primula’s, kunt u indirect besmet raken met primine.

Een enkele keer is primine niet de enige oorzaak van het eczeem. Hierdoor kan het eczeem blijven bestaan. Dit geldt zeker voor de handen: handeczeem heeft vaak meerdere oorzaken. Behalve allergie kan ook irritatie meespelen, bijvoorbeeld door contact met water, zeep, afwasmiddelen, oplosmiddelen en dergelijke. Daarnaast kan eczeem een uiting zijn van een erfelijk bepaalde aanleg tot eczeem, astma of hooikoorts.