Isolatieverpleging op de kinderafdeling

De behandeling

Soms is het nodig dat een kind in verband met besmettingsgevaar apart van andere kinderen wordt verpleegd. Dat gebeurt dan in een isolatiekamer (een zogenaamde 'box’).

Tussen de gang en de box zit meestal nog een aparte ruimte, de 'sluis'. Dat is de ruimte waarin jassen, maskers en handschoenen staan en waarin omgekleed kan worden. De deuren van de sluis mogen niet gelijktijdig geopend zijn.

Vier vormen van isolatie

In het Beatrixziekenhuis bestaan vier vormen van isolatie. Uw arts/verpleegkundige zal u informeren over de isolatievorm waarin uw kind wordt verpleegd.

Contactisolatie

Deze vorm van isolatie is van toepassing op ziekteverwekkers die door direct contact (bijvoorbeeld de handen) worden overgebracht. Voorbeelden hiervan zijn bacteriën of virussen die diarree veroorzaken.

Druppel-contactisolatie

Deze vorm van isolatie is van toepassing op ziekteverwekkers die behalve door direct contact, ook via druppels door de lucht verspreid kunnen worden. Deze druppels verspreiden zich niet verder dan 1,5 meter bij uw kind vandaan. Voorbeeld hiervan is het RS-virus.

Druppel-contactisolatie

Deze vorm van isolatie is van toepassing op ziekteverwekkers die behalve door direct contact, ook via druppels door de lucht verspreid kunnen worden. Deze druppels verspreiden zich niet verder dan 1,5 meter bij uw kind vandaan. Voorbeeld hiervan is het RS-virus.

Aërogene isolatie

De vorm van isolatie is van toepassing op ziekteverwekkers die via hele kleine druppels over grote afstand kunnen verspreiden. Deze druppeltjes verspreiden zich verder dan 1,5 meter bij uw kind vandaan. Een voorbeeld is mazelen.

Strikte isolatie

Strikte isolatie combineert de regels van contactisolatie met die van aërogene isolatie, bijvoorbeeld bij waterpokken.

Kaart met symbolen

Om medewerkers en bezoekers op de hoogte te brengen van het feit dat uw kind geïsoleerd verpleegd wordt, hangt op de kamerdeur een kaart met symbolen. Deze symbolen geven de isolatiemaatregelen aan die medewerkers van de afdeling moeten uitvoeren.

Onderzoek en behandeling tijdens de isolatie

Ondanks isolatieverpleging kunnen onderzoeken en behandelingen die nodig zijn bij uw kind gewoon doorgaan. Soms kan het voorkomen dat de behandeling om logistieke redenen aan het einde van het programma gepland wordt.

Regels bij isolatie

Het is van groot belang dat verspreiding van de bacterie of het virus wordt voorkomen. Dit kan door een aantal regels in acht te nemen. Hoe nauwkeuriger ze worden nageleefd, hoe kleiner het risico voor andere kinderen en ziekenhuismedewerkers op besmetting.

Op de kinderafdeling liggen zieke en vatbare kinderen. Blijf dus alert, want het gaat over de gezondheid van uw kind en van andere kinderen op de afdeling. De regels bij isolatie zijn:

  • voordat u de kamer van uw kind verlaat, desinfecteert u de handen eerst met huidvriendelijke handalcohol. Dit geldt ook voor bezoekende kinderen;
  • tijdens opname van uw kind kan er bezoek langskomen. Zij dienen zich altijd eerst te melden bij de balie. Ook zwangeren en kinderen kunnen over het algemeen zonder risico langskomen. Bij twijfel kunt u altijd overleggen met de verpleegkundige. Broertjes en zusjes die langskomen mogen zelf niet ziek zijn of recent met een besmettelijke ziekte in contact zijn geweest (zie ook het tabblad 'bezoek' op de pagina's over de kinderafdeling);
  • wilt u, of het andere bezoek, ook nog een andere patiënt in ons ziekenhuis bezoeken, doe dat dan voordat u/zij uw kind bezoek(t)en. Na het bezoeken van uw kind dient u het ziekenhuis direct te verlaten;
  • bent u op bezoek bij uw kind, ga dan niet van de kamer af als dit niet echt nodig is. U mag gebruik maken van de ouderkamer, in sommige gevallen (o.a. mazelen en RS-virus) moet u dan wel een mondneusmasker dragen. Vraag de verpleegkundige wat in uw geval mag;
  • u kunt gebruik maken van de koelkast in de ouderkamer en magnetron indien het eten/drinken direct in de keuken geplaatst wordt en niet eerst op de kamer is geweest;
  • de kleding van uw kind dient u bij voorkeur op 60 graden te wassen en zo mogelijk te drogen in een wasdroger. Door de hoge temperatuur in de droger worden virussen en bacteriën gedood;
  • eigen speelgoed mag niet door andere kinderen gebruikt worden. Speelgoed van het ziekenhuis moet worden gereinigd en gedesinfecteerd met alcohol 70% voordat het door een ander kind wordt gebruikt. Het moet daarom gemaakt zijn van een materiaal dat tegen reiniging en desinfectie bestand is.

Naar huis

Als uw kind naar huis mag, zijn isolatiemaatregelen niet meer nodig. Mocht dit wel het geval zijn, wordt u daarover geïnformeerd door uw arts of verpleegkundige.

Wij realiseren ons dat isolatieverpleging voor u als ouders veel discipline betekend. We hopen dat u hier, in het belang van uw kind, maar ook in dat van overige patiënten, begrip voor heeft.

Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog vragen, kunt u altijd terecht bij één van de verpleegkundigen.