Longgeneeskunde

Op de polikliniek

Over het algemeen zal uw eerste contact met de longarts via de polikliniek verlopen op doorverwijzing van uw huisarts of via een andere specialist. U kunt voor een bezoek aan de longarts terecht op onze polikliniek in Gorinchem of de Lingepolikliniek in Leerdam.

Op de polikliniek longgeneeskunde kunt u terecht voor diverse onderzoeken. Een longfunctieonderzoek of een slaaponderzoek zijn hier voorbeelden van. Ook kunt u terecht voor advies en begeleiding van de longverpleegkundigen en de astmaverpleegkundige voor kinderen.

Stoppen met roken poli

De afdeling longgeneeskunde heeft een speciale Stoppen met roken poli. De Stoppen met roken poli is er om u een extra steuntje in de rug te geven bij het stoppen met roken. Op deze polikliniek werkt een verpleegkundige die speciaal getraind is om u hierin te begeleiden.

Wie werkt er?

 • longartsen
 • verpleegkundig specialist:
  Zij zijn opgeleid om een aantal medische handelingen uit te voeren binnen vaste richtlijnen. Verpleegkundig specialisten combineren verpleegkundige en medische taken in de zorg voor patiënten. Daarnaast werken zij aan kwaliteitsverbetering.
 • longverpleegkundigen:
  Zij zijn gespecialiseerd in de begeleiding van patiënten met een specifieke aandoening.
 • astmaverpleegkundige voor kinderen:
  Zij zijn gespecialiseerd in de begeleiding van patiënten met een specifieke aandoening.

Afspraak maken

Wilt u een afspraak maken voor een polikliniekbezoek in Gorinchem? Belt u dan naar het secretariaat longgeneeskunde via telefoonnummer (0183) 64 43 35 of (0183) 64 45 26. Voor een afspraak op de Lingepolikliniek in Leerdam belt u met (0345) 61 35 46. Wij zijn iedere werkdag bereikbaar van 8.30 tot 12.30 en van 13.30 tot 16.30 uur.

Is er acute hulp noodzakelijk, waarschuw dan uw huisarts. Deze kan direct met de dienstdoende longarts overleggen, waarna u, al dan niet per ambulance, naar het ziekenhuis kunt worden gebracht. Indien wachten op de huisarts naar uw oordeel niet verantwoord is bel dan het alarmnummer 112.

Voorbereiding

Voor uw eerste polikliniekbezoek hoeft u geen speciale voorbereidingen te treffen.

Meenemen

Het is belangrijk dat u bij uw bezoek aan de polikliniek de volgende dingen meeneemt:

 • uw patiëntenpas;
 • een geldig identiteitsbewijs;
 • de verwijsbrief van uw huisarts;
 • de afsprakenkaart van de specialist (als u die heeft);
 • een actueel medicatieoverzicht (op te vragen bij uw apotheek).

Tips voor het gesprek

Het is aan te bevelen tevoren op te schrijven wat uw klachten zijn en wat u precies allemaal wilt weten. Ter voorbereiding kunt u op deze website van een aantal specialismen meer te weten komen over het 'wat, hoe en wie'.