Allergisch en ortho-ergisch contacteczeem

Wat is…

Er zijn vele soorten eczeem die door uiteenlopende oorzaken kunnen ontstaan. Soms wordt het eczeem veroorzaakt door een stof die van buiten af de huid binnendringt. Het kunnen irriterende of toxische stoffen zijn. In dat geval wordt gesproken van een ortho-ergisch contacteczeem. Wanneer de stoffen in de huid een allergische reactie teweeg brengen spreekt men van allergisch contacteczeem.

Ortho-ergisch contacteczeem

Dit eczeem wordt veroorzaakt door irriterende stoffen, zwak toxische stoffen zoals oplosmiddelen en zepen. Dit gebeurt bij iedereen die met deze stoffen in aanraking komt in meer of mindere mate. Wel is de ene persoon hiervoor meer “gevoelig” dan een ander.

Bij dit type eczeem is een chronische inwerking door zwak toxische prikkels de oorzaak van het eczeem.

Allergisch contacteczeem

Dit eczeem wordt veroorzaakt door een “overgevoeligheidsreactie” van het lichaam waarbij de afweer is ingeschakeld. Dit gebeurt bij personen die voor een bepaalde stof allergisch zijn geworden. Wanneer zij in contact komen met de stof waarvoor zij allergisch zijn, ontstaat een eczeem.

Bij een allergisch contacteczeem kan door middel van allergietesten de oorzaak van het eczeem opgespoord worden. Deze testen zijn niet mogelijk voor een ortho-ergisch contacteczeem.

Soms is er een combinatie van oorzaken voor het eczeem aanwezig. Zo kan naast een chronische inwerking van toxische prikkels ook sprake zijn van een allergie.

Oorzaken

Of en op welk tijdstip een stof een contactallergie veroorzaakt hangt af van de eigenschappen van de betrokken stof. Maar ook eigenschappen van de persoon zelf, die nog onvoldoende bekend zijn, spelen een rol. Wanneer een stof met allergische eigenschappen makkelijk door de huid heen dringt, bijvoorbeeld omdat deze beschadigd is, treedt sneller overgevoeligheid op dan wanneer de huid intact is.

Het is goed mogelijk om zonder problemen jaren achtereen met een bepaalde stof contact te hebben.

Zo maar opeens kan na jaren een allergie ontstaan. Anderzijds ontstaat een allergie soms heel snel. Al na enkele keren contact met de betreffende stof. Is eenmaal een allergie aanwezig, dan blijft deze levenslang bestaan.

Het aantal stoffen dat een contactallergie kan veroorzaken (contactallergenen) is zeer groot.

Soms treden overgevoeligheidsverschijnselen alleen op wanneer een stof op de huid door zonlicht beschenen wordt. Dit is een zogenaamd fotoallergisch contacteczeem. Dit komt onder andere voor bij anti-zonnebrandcrèmes en parfums.

Een enkele keer ontstaat een allergische reactie door een stof die bij contact met de huid vrijwel direct jeuk, roodheid en zwelling geeft. Dit noemt men contacturticaria. Een dergelijke reactie verdwijnt zeer snel. Het is een reactie zoals netelroos of galbulten.

Bij regelmatig contact met een stof waarvoor men allergisch is, ontstaat een chronisch eczeem. Dergelijke reacties worden onder andere gezien bij een allergie voor rubberen handschoenen.