APD-infuus

De behandeling

Een APD-infuus (pamidoninezuur) wordt voorgeschreven:

  • ter preventie en als behandeling van osteoporose (botontkalking);
  • bij kwaadaardige tumoren met uitzaaiingen in het bot (botmetastasen);
  • bij multiple myeloom (ziekte van Kahler);
  • bij een te hoog kalkgehalte (hypercalciëmie);
  • om pijnklachten te voorkomen of te verminderen.

APD hecht zich aan het botweefsel en remt de cellen die het bot afbreken. Hierdoor wordt de botdichtheid verbeterd. Pijn kan afnemen en verdere schade aan uw botten wordt beperkt. Dit medicijn wordt gegeven via een infuus. Er kunnen meerdere behandelingen nodig zijn. De eerste keer dat u dit infuus krijgt, is dit in het ziekenhuis en wordt u opgenomen op de afdeling dagbehandeling in het Beatrixziekenhuis. Wanneer de eerste toediening goed gaat, worden de volgende infusen bij u thuis gegeven. De behandeling thuis wordt gedaan door het AVT-team. Dit zijn verpleegkundigen die medische handelingen buiten het ziekenhuis mogen doen.

U wordt per behandeling een aantal uren opgenomen op de afdeling dagbehandeling in het Beatrixziekenhuis.

Indien het om gezondheidsredenen niet meer lukt om naar het ziekenhuis te komen voor behandeling is er een mogelijkheid om het door het AVT-team thuis te laten geven. Dit gaat altijd in overleg met de specialist.

Voor de behandeling

Als u medicijnen gebruikt, dan kunt u deze innemen zoals u gewend bent. Ook mag u alles eten en drinken zoals u gewend bent. Het tijdstip van de eerste behandeling kan variëren, afhankelijk van de beschikbaarheid in het ziekenhuis. De afspraken voor de behandelingen thuis worden in samenspraak met u gemaakt.

Tijdens de behandeling

Op het afgesproken tijdstip meldt u zich op afdeling dagbehandeling. De verpleegkundige van de afdeling geeft u informatie over de gang van zaken op de afdeling. Het infuus wordt u toegediend op een stoel, een brancard of een bed.

De verpleegkundige brengt een infuusnaaldje aan in de arm. Dit naaldje zit aangesloten met een systeem waar de APD doorheen gegeven wordt. Uw specialist heeft van tevoren bepaald hoeveel APD u krijgt. De APD is opgelost in een zak infuusvloeistof gevuld met een inhoud van 250ml.

Tijdsduur

De inloop van het medicijn dat u per infuus krijgt, is tussen de 1 en 2 uur.

Na de behandeling

Het APD-infuus beïnvloed de rijvaardigheid niet. U kunt dus zelf autorijden, maar we raden u aan om bij de eerste keer vervoer te regelen.

Eventuele vervolgbehandelingen (indien voorgeschreven) zijn om de 3, 4 of 6 weken. Dit is afhankelijk van wat de internist of uroloog voorschrijft. De vervolgafspraken worden in overleg met u gemaakt door de verpleegkundige van het AVT-team die u thuis belt.

Mogelijke complicaties/risico's

Vaak: griepachtige symptomen en lichte koorts. Deze milde koorts (1 tot 2 graden) verschijnt gewoonlijk binnen de eerste 48 uur en duurt meestal niet langer dan 24 uur.

Soms: pijn in botten, spierpijn. Bestaande pijnklachten kunnen eerst verergeren en dan pas afnemen. (duren niet langer dan 24 uur).

U mag hiervoor een paracetamol innemen volgens de dosering die op de verpakking staat. Bespreek deze klachten wel bij de eerstvolgende afspraak met uw behandelend specialist.

Als u langer dan 2 jaar APD krijgt is er kans dat uw kaakbot wordt afgebroken. Als u problemen heeft met uw gebit zoals tandpijn, loszittende tanden of een kaakontsteking, bespreek dit dan met uw specialist.

Contact

Bent u verhinderd voor de behandeling, wilt u dat dan zo spoedig mogelijk doorgeven aan de afdeling dagbehandeling, via telefoonnummer: (0183) 64 47 52.
Heeft u vragen met betrekking tot de thuisbehandeling, kunt u contact opnemen met het AVT-team, via telefoonnummer: (0183) 64 35 36.