Bronchoscopie (longonderzoek)

Het onderzoek

U heeft een afspraak gekregen voor een bronchoscopie (longonderzoek) via de longarts.

Een bronchoscopie is een longonderzoek, waarbij de binnenkant van de luchtwegen in beeld gebracht wordt. Dit gebeurt met behulp van een soepele kijkslang (bronchoscoop). Deze wordt ingebracht in de luchtpijp via de mond of de neus (zie afbeelding).

Een bronchoscopie wordt uitgevoerd om meer te weten te komen over mogelijke afwijkingen in de luchtwegen of om het vermoeden op afwijkingen uit te sluiten. Zo nodig kan de arts via de scoop kleine stukjes weefsel wegnemen of spoelen met een water/zout oplossing in de luchtwegen.

Voor het onderzoek

Thuis:

 • Is het onderzoek 's ochtends: dan mag u de dag vóór het onderzoek tot 24.00 uur (’s nachts) normaal eten en drinken. Na 24.00 uur geen maaltijd meer gebruiken en niet meer drinken tot een uur na het onderzoek. Eventuele tabletten 's ochtends met een klein beetje water innemen.
 • Is het onderzoek 's middags: dan mag u 's morgens tot 07.00 uur (niet later) 1 beschuitje met een kopje thee nuttigen. Daarna mag u niets meer eten en drinken tot een uur na het onderzoek.

Medicijnen:

 • Zorg dat u een lijst meeneemt met de medicijnen die u gebruikt (verkrijgbaar bij uw apotheek)
 • Als u bloed verdunnende medicijnen gebruikt, bespreekt de longarts met u hoeveel dagen voor het onderzoek u moet stoppen met deze medicijnen. Als dit niet met u is besproken, belt u dan met de secretaresse van de afdeling longgeneeskunde om dit aan te geven.
 • Als u medicijnen voor suikerziekte gebruikt (tabletten en/of insuline) bespreekt de longarts met u hoe deze moeten worden aangepast. Als dit niet met u is besproken, belt u dan met de secretaresse van de afdeling longgeneeskunde om dit aan te geven. Neemt u uw medicijnen mee, zodat u ze na het onderzoek in kunt nemen of uw insuline onder toezicht kunt spuiten. Neemt u ook uw bloedsuiker controle apparaatje mee.
 • Vertel het uw arts als u zwanger bent.

Opname en voorbereiding op de dagbehandeling (afdeling D1)
U meldt zich op de afgesproken tijd aan de balie van de afdeling dagbehandeling. Daar wordt vervolgens een vragenlijst met u doorgenomen. Vervolgens wordt u verwezen naar de wachtruime, waar u opgehaald wordt voor het onderzoek door een medewerker van de afdeling endoscopie.
Bij dit onderzoek wordt in de meeste gevallen geen ‘roesje’(sedatie) gegeven, tenzij de arts dit (na overleg met u) van te voren heeft afgesproken. In dat geval blijft u op de afdeling dagbehandeling. U wordt gevraagd op een bed plaats te nemen. Uw bloeddruk, hartslag en zuurstofgehalte (d.m.v. een knijpertje op de vinger) worden gemeten en er wordt een infuusnaald ingebracht. U wordt daarna naar de afdeling endoscopie gebracht.
Indien u reeds opgenomen bent op de afdeling in het ziekenhuis wordt u direct naar de afdeling endoscopie gebracht.

Opmerking: In sommige gevallen wordt er -aanvullend bij dit onderzoek - een buisje bloed afgenomen.

Tijdens het onderzoek

Als u een gebitsprothese heeft, vragen we u deze voor het onderzoek uit te doen.
Voor het onderzoek worden de keel en de stembanden plaatselijk verdoofd met een verdovingsspray en verdovingsvloeistof. De verdoving geeft een dik gevoel in de keel. Tijdens de verdoving kunt u een hoestprikkel krijgen. Na de verdoving krijgt u een ring tussen de tanden/kaken ter bescherming van de scoop.

U krijgt extra zuurstof toegediend via een slangetje in de neus. Gedurende het onderzoek worden uw zuurstofgehalte en hartslag gemeten door middel van een knijpertje op de vinger. Ook uw bloeddruk wordt zo nodig gemeten.

De bronchoscoop wordt ingebracht via de mond of neus terwijl u op de rug ligt. Soms gebeurt het onderzoek zittend. Tijdens het onderzoek kunt u gewoon rustig ademen door de neus of door de mond. Als u last heeft van slijm, dan wordt dit met een zuigertje afgezogen. Zo nodig worden via de scoop kleine stukjes weefsel weggenomen en/of wordt gespoeld met een water/zoutoplossing. Dit materiaal wordt opgestuurd naar het laboratorium voor onderzoek. Tijdens het onderzoek kan het zijn dat u last heeft van een hoestprikkel, het onderzoek is niet pijnlijk.

Opmerking: In sommige gevallen is ook röntgenapparatuur aanwezig tijdens het onderzoek.

Een ‘roesje’ (sedatie)
Indien de arts met u een ‘roesje’(sedatie) heeft afgesproken, wordt dit vlak voor het onderzoek toegediend via de infuusnaald. U krijgt een middel waar u slaperig en/of rustig van wordt. Lees de informatie hierover via de volgende link: roesje (sedatie) bij een endoscopisch onderzoek.

Tijdsduur

Het onderzoek (inclusief de verdoving vooraf) duurt ongeveer 30 minuten.

Na het onderzoek

 • U mag na het onderzoek niet zelf naar huis rijden, i.v.m. de keelverdoving en/of een “roesje” (sedatie)
 • Omdat uw keel en stembanden voor het onderzoek zijn verdoofd, mag u nog tot een uur na het onderzoek niet eten en drinken, omdat u zich dan kunt verslikken.
 • Zo nodig of na een ‘slaaproesje’(sedatie), verblijft u tot ongeveer een uur op de afdeling dagbehandeling, Gedurende deze tijd wordt uw bloeddruk nogmaals opgenomen en wordt uw hartslag en zuurstofgehalte gemeten. Na een kopje koffie of thee gaat u onder begeleiding naar huis.
 • In sommige gevallen is het nodig dat na een uur nog een controle röntgenfoto van de borst wordt gemaakt. Na beoordeling van deze foto mag u naar huis.
 • Indien u reeds opgenomen ligt in het ziekenhuis, verblijft u na het onderzoek tot ongeveer een uur op de dagbehandeling tot u goed wakker bent. Daarna wordt u teruggebracht naar uw eigen afdeling.
 • U krijgt een formulier mee waarop aangegeven staat hoe te handelen bij eventuele problemen. Dit formulier bewaart u tot twee weken na het onderzoek.

Uitslag

De definitieve uitslag van het onderzoek krijgt u zo spoedig mogelijk van uw specialist. U heeft daarvoor een afspraak gekregen.

Mogelijke complicaties/risico's

Het is zeldzaam, maar er kan een complicatie optreden tijdens of na de bronchoscopie, bijvoorbeeld een voorbijgaande daling van het zuurstofgehalte in het bloed, een bronchospasme (een soort astmatische reactie op de prikkel van de scoop in de luchtwegen), een bloeding , een infectie of een klaplong. U moet dan (langer) in het ziekenhuis blijven of naar de SEH (spoedeisende hulp) komen.

Leefregels na het onderzoek

Het kan voorkomen dat er in de eerste 24 uur na het onderzoek een lichte temperatuursverhoging optreedt (tot 38,5°C). Tevens kunt u wat bloederig slijm ophoesten.

Neemt u direct contact op met het ziekenhuis als:

 • u last krijgt van koorts (38,5°C of hoger);
 • u hoest bij herhaling meer dan een theelepel bloed op;
 • u last krijgt van ineens optredende klachten van kortademigheid, benauwdheid of pijn.

Contact

Heeft u nog vragen, stel u ze dan gerust. Als u verhinderd bent, wilt u ons dit zo spoedig mogelijk laten weten. Wij kunnen uw plaats dan gebruiken voor een andere patiënt.

 • De afdeling endoscopie is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 uur en 16.30 uur via telefoonnummer 0183 64 43 51
 • In geval van complicaties in de eerste 24 uur na het onderzoek belt u direct het ziekenhuis via telefoonnummer 0183 64 45 04
 • Na 16.30 uur belt u met de afdeling Spoedeisende Hulp via telefoonnummer 0183 64 44 11