Wonen met zorg Kosten Verpleeghuis

Kosten en vergoedingen Verpleeghuis

Wat wordt vergoed?
Uw verblijf in het verpleeghuis wordt grotendeels betaald via de Wet Langdurige Zorg (Wlz). Hiervoor heeft u een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) nodig. Zij stellen vast welke zorg u nodig heeft en waar u recht op hebt.

De Wlz is bedoeld voor mensen die permanent (intensieve) zorg nodig hebben. Denk daarbij aan chronisch zieken en mensen met een geestelijke, lichamelijke beperking of aandoening. Alles wat de cliënt nodig heeft wordt vanuit de Wlz geregeld, zoals:

  • Verblijf in een zorginstelling
  • Begeleiding, verzorging en verpleging
  • Geneeskundige zorg en behandeling in verband met de ziekte, beperking of stoornis
  • Paramedische zorg en tandheelkunde
  • Zorghulpmiddelen
  • Vervoer naar de locatie voor begeleiding, behandeling en verzorging

Het gehele pakket aan zorg en voorzieningen noemt men het integraal pakket.

U hoeft zich niet apart te verzekeren voor de Wlz. Iedereen die in Nederland woont of werkt is hiervoor automatisch verzekerd. Voor uitgebreide informatie over waar u recht op heeft in een Wlz-instelling, kunt u het Wlz-kompas raadplegen.

Eigen bijdrage Wlz
Indien u in het verpleeghuis woont, betaalt u een eigen bijdrage. De hoogte van dit bedrag wordt vastgesteld aan de hand van uw inkomen. Dit kunt u berekenen via de website van het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Voor vragen over de eigen bijdrage kunt u contact opnemen met het CAK, via telefoonnummer 0800 0087 of kijk op www.hetcak.nl.

Zorgverzekering
Niet elk verblijf in een zorginstelling valt onder de Wlz. Wordt u bijvoorbeeld opgenomen in een ziekenhuis of revalidatie instelling, dan komt het eerste jaar voor rekening van de Zorgverzekeringswet (Zvw). Hiervoor heeft u een basisverzekering nodig. Indien u vragen heeft over de vergoeding van deze zorg, raden wij u aan om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.

Aanvullende kosten
Een aantal diensten wordt niet vergoed vanuit de Wlz, bijvoorbeeld de kosten voor uw bezoek aan de kapper en uitstapjes. 

Meer informatie
Heeft u vragen over verhuizen naar of verblijven in verpleeghuis? Dan kunt u contact opnemen met Rivas Zorglijn 0900-8440.

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website toont video’s van YouTube en Vimeo. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt, kunt u dat hier aangeven. U kunt dan geen video’s op deze website zien. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Lees meer over het cookiebeleid