Rivas Zorgverlenersportaal

Het Rivas Zorgverlenersportaal is voor alle huisartsen met een UZI-pas/-lezer bereikbaar via https://zorgverlener.rivas.nl. Met dit portaal heeft u direct toegang tot de medische gegevens van uw patiënten in het Rivas Elektronisch Dossier. Denk hierbij aan labuitslagen van onderzoeken die door derden (bijvoorbeeld een medisch specialist) zijn aangevraagd, de thuiszorg die een patiënt ontvangt en het zorgzwaartepakket dat aan een patiënt is toegewezen.

Het zorgverlenersportaal is in samenwerking met de huisartsen tot stand gekomen. Met het zorgverlenersportaal wil Rivas u nog beter informeren over de zorg die uw patiënten in het Beatrixziekenhuis en in de Rivas-thuiszorg ontvangen. Op die manier kan alle zorg rond de patiënt optimaal op elkaar afgestemd worden.