Littekencorrectie

De behandeling

Bij beschadiging van de huid van het menselijk lichaam als gevolg van een operatieve behandeling, een ongeval of een brandwond kan littekenvorming optreden. Littekens kunnen dik (hypertrofisch) worden of zelfs buiten de begrenzing van het oorspronkelijke litteken gaan groeien en wild vlees geven (keloïd). Deze overmatige littekenvorming wordt vaker gezien bij mensen met een donkere huidskleur of een hele lichte rossige huidskleur. Bepaalde lichaamsdelen zoals de schouders en het borstbeen geven een verhoogde kans op littekenvorming dan elders op het lichaam.

Een andere factor die een litteken kan beïnvloeden is de richting van het litteken ten opzichte van de huidspanningslijnen. In het gelaat kan men deze duidelijk bekijken bij aanspannen van de gelaatsspieren.

Verder zal het duidelijk zijn dat een wond gemaakt door een scherp mes 'mooiere littekens' geeft dan bijvoorbeeld een scheurwond. Een verhoogde spanning op de wond bij sluiten geeft vaak een breed litteken. Het blijkt dat jonge mensen en kinderen door de hogere huidspanning meer kans hebben op littekenvorming dan oudere mensen.

Behoudens littekencorrectie bestaan er ook andere methoden op dikke littekens te behandelen, zoals injecties met corticosteroïden, druktherapie, siliconenfilm of bestraling.

Bij deze laatste behandelingen kunnen de klachten van een dik litteken verminderen, maar een en ander heeft geen invloed op de breedte van het litteken.

Duidelijk zal zijn uit bovenstaand verhaal dat een littekencorrectie een litteken minder opvallend maakt, maar dat het litteken nooit zal verdwijnen. In het bovenstaande hebben wij geprobeerd u in te lichten over de operatie.

Een dergelijke beschrijving kan echter nooit volledig zijn en ook kunt u geen garantie uit bovenstaande ontlenen betreffende resultaten. Esthetische en Plastische Chirurgie is géén exacte wetenschap. Garantie op de resultaten of op een ongestoord beloop kunnen wij u nimmer geven. Complicaties kunnen altijd optreden, zoals narcoseproblemen, trombosebeen, infectie, bloeduitstorting, weefselversterf, gevoelloze huid, etc. Absolute symmetrie bij dubbelzijdige operaties is niet te garanderen. Soms is het noodzakelijk om een aanvullende operatie uit te voeren voor het verkrijgen van een goed eindresultaat. Deze aanvullende operatie kan extra kosten met zich meebrengen die of door uw verzekering vergoed moeten worden of door u zelf.

Wij behandelen u naar beste kunnen en mocht u nog vragen hebben: maakt u dan wederom een afspraak op de poli Plastische Chirurgie. Wij zijn gaarne bereid om al uw vragen te beantwoorden.

Na de behandeling

Bij een littekencorrectie tracht men de vorm van het litteken te verbeteren. Ook al wordt een littekencorrectie met de grootste zorg en volgens de regels der kunst uitgevoerd, het uiteindelijk resultaat kan niet worden gegarandeerd. Na de littekencorrectie zal men er rekening mee moeten houden dat de littekens langere tijd dik, rood, jeukend en zelfs pijnlijk kunnen zijn. Sommige littekens worden op den duur breder dan men had verwacht.

Contact

Bent u nog niet geopereerd en heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Belt u dan met het algemene telefoonnummer van de polikliniek Plastische Chirurgie, tel. (078) 652 32 66.

Meer informatie

Verantwoording tekst

Het onderwerp littekencorrectie bestaat uit algemene teksten, bedoeld als aanvulling op het gesprek met uw arts. De algemene informatie kan niet altijd recht doen aan iedere individuele situatie. Hebt u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan zal de plastisch chirurg ze tijdens het spreekuur graag met u doornemen. Het kan handig zijn uw vragen van tevoren op papier te zetten.

Bij het schrijven van de teksten is gebruikgemaakt van:

  • Leerboek chirurgie, Bohn Stafleu Van Loghum, 1993.
  • Voorlichtingsmateriaal van de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie. 
  • Voorlichtingsmateriaal van de Nederlandse Vereniging voor Aesthetische Plastische Chirurgie.

De informatie is geaccordeerd door Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie. Controledatum : december 2001 Module : WGBO Goedkeuring : Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie.

Bron: deze tekst is afkomstig van het Albert Schweitzer ziekenhuis en waar nodig aangepast aan de situatie in het Beatrixziekenhuis (Rivas)