Logopedie

Het specialisme

De logopedisten van Rivas zijn gespecialiseerd in de behandeling van volwassenen. Zij onderzoeken en behandelen stoornissen op het gebied van: spraak, taal, stem en/of slikproblemen.

Wat is logopedie?

Logopedie is een paramedisch beroep. De logopedist werkt nauw samen met andere deskundigen zoals artsen, verzorging, verpleging, therapeuten, diëtisten, psychologen en maatschappelijk werkenden.

De logopedie onderzoekt en behandelt mensen met stoornissen en beperkingen in:

Spraak
U kunt denken aan een zachte spraak bij Parkinson, dysartrie en/of verbale apraxie na CVA, verminderde verstaanbaarheid als gevolg van andere neuromusculaire aandoeningen

Taal
U kunt denken aan afasie en communicatieproblemen bij dementie, rechterhemisfeer aandoeningen.

Slikken
U kunt denken aan slikstoornissen na CVA, bij neuromusculaire of oncologische aandoeningen of dementie. Let op signalen als: veelvuldig hoesten, kuchen, onbewust afvallen.

Stem
U kunt denken aan heesheid, stembandverlamming, afone stem, globusklachten en/of spanning in hoofd-halsgebied

Uitgangspunt voor behandeling is de aanvraag en toelichting van een arts. Vanaf 1 augustus 2011 kunt u in veel gevallen ook zonder verwijzing naar de logopedist.