Hartfilm (ECG)

Het onderzoek

Een elektrocardiogram (ECG) of hartfilmpje geeft uw hartritme weer. Het hartritme ontstaat door elektrische stroompjes. Deze zetten uw hart aan om samen te trekken. De stroompjes lopen in een soort golfbeweging over de hartspier. De elektrische stroompjes voelt u niet.

Een ECG-apparaat registreert de stroompjes en zet ze om in een hartfilmpje, een soort grafiek. Aan de loop van de grafiek ziet de specialist uw hartrimte en hoe uw hart samentrekt.

Voor het onderzoek

U hoeft voor het onderzoek geen specifieke voorbereidingen te treffen.

Tijdens het onderzoek

Tijdens het onderzoek ligt u op uw rug op een onderzoekstafel. Op uw borst, benen en armen plakt de onderzoeker elektroden die met draden verbonden zijn met het ECG-apparaat. Bij een uitgebreid ECG zijn het twaalf elektrodes. Elk van deze elektroden geeft een aparte registratie. De specialist noemt dit een afleiding. Uw specialist ziet zo de electrische activiteit op twaalf verschillende punten van het hart. Hij krijgt zo een volledig en ruimtelijk beeld.

Tijdsduur

Het onderzoek neemt enkele minuten in beslag.

Na het onderzoek

Na het onderzoek kunt u gewoon weer naar huis.

Uitslag

De uitslag van het onderzoek krijgt u via uw huisarts of indien nodig van de cardioloog tijdens uw eerstvolgende bezoek.

Mogelijke complicaties/risico's

Tijdens het onderzoek doen zich weinig tot geen complicaties voor.

Leefregels na het onderzoek

Na het onderzoek gelden geen specifieke leefregels.

Contact

We hopen u voldoende te hebben geïnformeerd. Hebt u na het lezen van de tekst nog vragen, dan belt u met de polikliniek cardiologie. Zij zijn bereikbaar via (0183) 64 43 06.