Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Rivas Zorggroep bestaat uit:

de heer drs. P.C. de Schipper (voorzitter)

de heer drs. M.C.M. Bindels RC MAC
(vice voorzitter)

mevrouw drs. J.F. Admiraal

de heer R.F.A. Buijs MHA

mevrouw A.P. de Jongh RA

Contact

Contact met de Raad van Toezicht:
Telefoonnummer: (0183) 64 41 81
E-mailadres: secretariaatrvb@rivas.nl

Reglement Raad van Toezicht

Bekijk hier het reglement.