Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Rivas Zorggroep bestaat uit:

  • de heer M.J.W. Bontje (voorzitter)
  • de heer mr. H.C. Naves (plaatsvervangend voorzitter)
  • mevrouw drs. J.F. Admiraal
  • mevrouw drs. M. Bonhof
  • de heer drs. P.C. de Schipper

Contact met de Raad van Toezicht:
Telefoonnummer: (0183) 64 41 81
E-mailadres: secretariaatrvb@rivas.nl

Reglement Raad van Toezicht

Bekijk hier het reglement.