Keel-, Neus- en Oorheelkunde

Op de polikliniek

Vaak komt u op doorverwijzing van uw huisarts of via een andere specialist bij de KNO-arts terecht. U kunt voor een bezoek aan de KNO-arts terecht op onze polikliniek in Gorinchem of de Lingepolikliniek in Leerdam.

Op de polikliniek Keel- Neus en oorheelkunde kunt u terecht voor diverse onderzoeken, zoals onderzoeken naar:

 • gehoorstoornissen;
 • neuspassage klachten;
 • in- en uitwendige stands- en vormafwijkingen;
 • keel- stem- en slikklachten;
 • speekselklieraandoeningen;
 • zwellingen in de hals;
 • verdenking kwaadaardige tumoren;
 • snurken;
 • Obstructief Slaap Apneu Syndroom;
 • aangezichtsverlammingen;
 • duizeligheid.

Op de operatiekamer vinden specifieke ingrepen plaats zoals:

 • flapoorcorrectie;
 • plaatsing trommelvliesbuisjes;
 • trommelvliessluitingen;
 • sanerende ooroperatie;
 • gehoorbeenreconstructie;
 • neusbijholteoperaties;
 • amandeloperaties;
 • verwijdering huidtumoren;
 • stembandoperaties.

Hiervoor maakt de KNO-arts na uw polikliniekbezoek een vervolgafspraak met u.

Afspraak maken

Wilt u een afspraak maken voor een polikliniekbezoek in Gorinchem? Belt u dan naar de telefonische afsprakenlijn via telefoonnummer (0183) 64 42 29. Voor een afspraak op de Lingepolikliniek in Leerdam belt u met (0345) 61 35 46. Wij zijn iedere werkdag bereikbaar van 8.00 tot 12.00 en van 13.00 tot 17.00 uur.

Als u acute hulp nodig heeft, waarschuw dan uw huisarts. Deze kan direct met de dienstdoende KNO-arts overleggen, waarna u naar het ziekenhuis kan komen. Indien wachten op de huisarts naar uw oordeel niet verantwoord is, bel dan het alarmnummer 112.

Voorbereiding

Voor uw polikliniekbezoek hoeft u geen speciale voorbereidingen te treffen.

Meenemen

Het is belangrijk dat u bij uw bezoek aan de polikliniek de volgende zaken meeneemt:

 • uw patiëntenpas;
 • een geldig identiteitsbewijs;
 • de verwijsbrief van uw huisarts;
 • de afsprakenkaart van de specialist (als u die heeft);
 • een actueel medicatieoverzicht (op te vragen bij uw apotheek).

Tips voor het gesprek

Het is aan te bevelen om van tevoren op te schrijven wat uw klachten zijn en wat u precies allemaal wilt weten. Ter voorbereiding kunt op deze website van een aantal specialismen meer te weten komen over het ‘wat, hoe en wie’.