Functieafdeling (C1)

Op de polikliniek

Over het algemeen zal uw eerste contact met de medewerkers van de functieafdeling via de polikliniek verlopen. Op doorverwijzing van uw huisarts of via een andere specialist. U kunt voor een bezoek aan de functieafdeling terecht op onze polikliniek in Gorinchem. U vindt de polikliniek op C1. Voor sommige onderzoeken kunt u ook terecht bij de Lingepolikliniek in Leerdam.

Op de functieafdeling kunt u terecht voor verschillende onderzoeken van de volgende specialismen:

Tijdens functieonderzoek wordt het functioneren van lichaamsfuncties zoals hart, spieren, zenuwen, longen of van lichaamsdelen onderzocht. Voorbeelden van onderzoeken zijn:

Endoscopische onderzoeken:

 • gastroscopie of duodenscopie* (hierbij bekijkt de maag-, darm- en leverarts de binnenkant van uw maag, slokdarm of dunne darm);
 • slokdarmechocardiogram*;
 • rectoscopie* (hierbij wordt een kijkbuis via de anus ingebracht om 'in' de darmen te kijken of er een stukje weefsel weg te halen);
 • coloscopie* (een onderzoek waarbij een soepele kijkslang via de anus wordt ingebracht, zodat de arts in de, wat verder gelegen, dikke darm kan kijken).

Na een endoscopisch onderzoek slapen patiënten uit op de afdeling dagbehandeling in het Beatrixziekenhuis of in de uitslaapkamer van de endoscopie in de Lingepolikliniek. Gedurende het verblijf op de uitslaapkamer worden bloeddruk, hartslag en zuurstofgehalte van de patiënt bewaakt. Na minimaal één uur en bij stabiele controles verlaat de patiënt de afdeling/uitslaapkamer.

Neurofysiologisch onderzoek

Hier worden elektrische stroompjes gemeten die het lichaam bij de werking van zenuwen en spieren opwekt. Het zijn bijvoorbeeld onderzoeken als:

 • electro Encephalogram (EEG);
 • electro Myografisch onderzoek (EMG);
 • elektronystagmografie (ENG) onderzoek naar de werking van het evenwichtsorgaan;
 • SSEP onderzoek (Somato Sensible Evoked Potential) naar de werking van de gevoelszenuw;
 • VEP onderzoek (Visual Evoked Potential) naar de werking van de oogzenuw;
 • BAEP onderzoek (Brainstem Auditory Evoked Potential) naar de werking van de gehoorszenuw.

Longfunctie-onderzoek

Het longfunctie-onderzoek kent diverse deelonderzoeken waarmee de werking van de longen wordt geregistreerd. De onderzoeken worden uitgevoerd en begeleid door de longfunctieassistente. Door middel van het onderzoek kunnen worden bepaald:

 • longvolume*;
 • koolzuurafgifte;
 • de weerstand in de luchtwegen;
 • de doorgiftesnelheid van zuurstof aan het bloed;
 • de prikkelbaarheid van de longen;
 • allergie*;
 • de werking van de longen bij inspanning;
 • de elasticiteit van de longen;
 • het percentage zuurstof in het bloed;
 • de kracht van de ademhalingsspieren.

Voor onderzoeken die met een * zijn gemerkt zijn kunt u ook in Leerdam terecht.

Afspraak maken

Wilt u een afspraak maken voor een polikliniekbezoek in Gorinchem? Belt u dan naar de functieafdeling via telefoonnummer (0183) 64 43 51. Voor een afspraak op de Lingepolikliniek in Leerdam belt u met (0345) 61 35 46. Wij zijn iedere werkdag bereikbaar van 8.00 tot 12.00 en van 13.00 tot 16.30 uur.

Is er acuut hulp noodzakelijk, waarschuw dan uw huisarts. Deze kan direct met de dienstdoende specialist overleggen, waarna u, al dan niet per ambulance, naar het ziekenhuis kunt worden gebracht. Indien wachten op de huisarts naar uw oordeel niet verantwoord is bel dan het alarmnummer 112.

Voorbereiding

Specifieke voorbereidingen die u moet treffen voor bepaalde onderzoeken, hoort u wanneer u een afspraak maakt.

Meenemen

Het is belangrijk dat u bij uw bezoek aan de polikliniek de volgende dingen meeneemt:

 • uw patiëntenpas;
 • een geldig identiteitsbewijs;
 • de verwijsbrief van uw huisarts;
 • de afsprakenkaart van de specialist (als u die heeft);
 • een actueel medicatieoverzicht (op te vragen bij uw apotheek).

Tips voor het gesprek

Het is aan te bevelen tevoren op te schrijven wat uw klachten zijn en wat u precies allemaal wilt weten. Ter voorbereiding kunt u op deze website van een aantal specialismen meer te weten komen over het 'wat, hoe en wie'.

Meer informatie

Graag verstrekken we u meer informatie over:

 • Voorafgaand aan uw operatie
 • Wel of niet reanimeren