PICC-lijn

Uw behandelend arts heeft met u besproken dat bij u een PICC-lijn wordt geplaatst wegens een langdurige behandeling met een infuus. In deze folder vindt u algemene aanvullende informatie over het plaatsen en verzorging van deze lijn.

De behandeling

Wat is een PICC-lijn?
PICC betekent: (Perifeer Ingebrachte Centrale Catheter)
Het is een dun flexibel slangetje, gemaakt van polyurethaan of silicone, dat wordt ingebracht in een bloedvat in de bovenarm.

Hoe wordt de PICC-lijn ingebracht?

De PICC-lijn wordt onder plaatselijke verdoving op de operatiekamer door de arts ingebracht.
De catheter wordt ingebracht in een ader en opgeschoven tot het uiteinde zich dicht bij het hart bevindt. Na het inbrengen van de PICC-lijn wordt altijd een röntgenfoto gemaakt om te beoordelen of de catheter zich op de juiste plaats bevindt.

Waarom krijgt u een PICC-lijn?
Voor de behandeling van uw ziekte of aandoening wordt de PICC-lijn gebruikt voor doelgerichte therapie, zoals:

 • Antibiotica
 • Voedingsinfuus (TPV)
 • Chemotherapie via het infuus
 • Het afnemen van bloed voor bloedonderzoek
 • Het toedienen van contrastmiddelen


Het gebruik van een PICC-lijn voorkomt dat u vaker geprikt zou moeten worden.

Hoe lang kan de PICC-lijn blijven zitten?

De PICC-lijn blijft zitten zolang de behandeling nodig is, echter tot een maximum van twee jaar. Als de behandeling is afgerond, kan de PICC-lijn door de verpleegkundige worden verwijderd.

Na de behandeling

Op de dag dat de PICC-lijn is geplaatst

 • Ga niet autorijden en laat iemand u na afloop naar huis brengen
 • Controleer de eerste 48 uur of de insteekopening van de PICC-lijn niet nabloedt
 • De eerste dagen na plaatsing kan een rode streep boven de insteekopening zichtbaar zijn, deze verdwijnt na ongeveer 48 uur en is onschuldig
 • 24 uur na het inbrengen vindt altijd een controlemoment plaats door een verpleegkundige. Deze afspraak wordt met u gepland door het ambulant verpleegtechnisch team of zal uitgevoerd worden op de verpleegafdeling indien u opgenomen bent

 

 

Leefregels na de behandeling

 • U mag douchen met een PICC-lijn. Aangeraden wordt om een transparante folie rond de betrokken arm aan te brengen en te controleren of het verband van de catheter nog droog is na het douchen
 • Baden, zwemmen en saunabezoek wordt afgeraden in verband met de kans op infectie
 • U mag met de arm waarin de PICC-lijn geplaatst is niet meer dan 10 kilogram tillen
 • Vermijd het beoefenen van contactsport en zwaar werk
 • Draag bij voorkeur kleding met ruime mouwen
 • Het is mogelijk om een CT-scan of een MRI te laten maken. Ook geeft de PICC-lijn geen storingen bij controles op vliegvelden


Wij vragen u om dagelijks de PICC-lijn te controleren op:

 • Rode plekken of plaatselijke ontstekingen
 • Pijn bij het uitwendig onderzoeken van het insteekpunt
 • Lekkage (bloed of ander vocht) ter hoogte van de insteekplaats
 • Terugstromen van het bloed in de katheter, dit is onschuldig
 • Eenmaal per dag temperatuur meten. Bij rillingen of verhoging (boven 38.5°C) contact opnemen met het ziekenhuis of het Ambulant Verpleegtechnisch Team
 • Bij een continu infuus dient u erop te letten dat de infuusslang niet bekneld raakt


De verzorging van de PICC-lijn
Verband
De insteekopening/verband wordt 1x per week door de verpleegkundige verzorgd.
Als de lijn niet in gebruik is, moet deze lijn in elk geval 1x per week worden geflusht door de verpleegkundige tijdens het vervangen van het verband.

Contact

Bij vragen/problemen

 • Indien u thuis wordt behandeld, neemt u contact op met het AVT.
 • Indien u op de polikliniek/dagbehandeling wordt behandeld, neemt u contact op met het centrale nummer van het Beatrixziekenhuis (0183) 64 44 44
 • Indien de PICC-lijn langer dan een week niet zal worden gebruikt (door uitstel behandeling) graag contact opnemen met het AVT om PICC-lijn op tijd door te spuiten.