Urologie

Het specialisme

Urologie houdt zich bezig met aandoeningen van de urinewegen en de mannelijke vruchtbaarheidsproblemen. Het betreft onder andere:

 • oncologie (prostaatkanker, nierkanker, blaaskanker);
 • steenlijden (nierstenen, blaasstenen);
 • functionele urologie (plasklachten, incontinentie);
 • andrologie (vruchtbaarheid van de man);
 • kinderurologie (vernauwde voorhuid, niet ingedaalde testis, plasklachten).

Daarnaast behandelt urologie de mannelijke geslachtsorganen met problemen van:

 • testis;
 • penis;
 • voorhuid;
 • niet-ingedaalde testis.

De uroloog verricht ook de sterilisatie bij de man.

De prostaatkankerzorg in het Beatrixziekenhuis voldoet aan alle criteria van de ProstaatKankerStichting. De stichting hanteert zeven thema’s met daaronder criteria die belangrijk zijn voor een prostaatkankerpatiënt. Ziekenhuizen die voldoen aan de criteria worden door de ProstaatKankerStichting opgenomen in de prostaatkankerwijzer.

Aandachtspunten

Kijkoperaties

In de urologie worden van oudsher veel kijkoperaties verricht. Dit noemen we endoscopie. Het gaat voornamelijk om operaties aan plasbuis, prostaat, blaas, urineleider en nier. Aanleiding voor deze operaties kan zijn:

 • goed- of kwaadaardige gezwellen;
 • vernauwingen;
 • stenen.

Tegenwoordig kunnen ook buikoperaties via een kijkoperatie (laparoscopie) worden uitgevoerd.

Incontinentie bij vrouwen

Incontinentie bij vrouwen wordt door zowel de uroloog als de gynaecoloog behandeld. In het Beatrixziekenhuis wordt uw probleem besproken door de uroloog, de gynaecoloog en de fysiotherapeut tijdens het bekkenbodemspreekuur.

Wie werkt er?

Binnen het specialisme Urologie zijn drie urologen werkzaam:

Verpleegkundig specialist urologie is mevrouw A.M. Meerkerk-Bakker. Zij is opgeleid om een aantal medische handelingen uit te voeren binnen vaste richtlijnen. Verpleegkundig specialisten combineren verpleegkundige en medische taken in de zorg voor patiënten. Daarnaast werken zij aan kwaliteitsverbetering.

Gespecialiseerd continentieverpleegkundige is mevrouw J. Eikenboom. Zij is als gespecialiseerd verpleegkundige gespecialiseerd in de begeleiding van patiënten met een specifieke aandoening.

Gespecialiseerd oncologieverpleegkundige voor urologie is mevrouw J. van Zante. Zij is gespecialiseerd in de begeleiding van mensen met een oncologische aandoening binnen het specialisme urologie.

Afspraak maken

Over het algemeen zal uw eerste contact met de uroloog via de polikliniek verlopen. Op doorverwijzing van uw huisarts of via een andere specialist. U kunt voor een bezoek aan de uroloog terecht op onze polikliniek in Gorinchem of de Lingepolikliniek in Leerdam.

Wilt u een afspraak maken voor een polikliniekbezoek? Belt u dan naar het secretariaat urologie via telefoonnummer (0183) 64 42 65. Wij zijn iedere werkdag bereikbaar van 8.00 tot 12.30 en van 13.30 tot 16.30 uur.