5 Oost: Kind en Jeugd

Dichtbij uw zieke kind

Als uw kind ziek is, wilt u niets liever dan de beste zorg voor uw kind. In Beatrix geboorte- en kindcentrum bieden wij uw kind die zorg én aandacht. Onze kinderartsen werken nauw samen met andere specialisten van Rivas Beatrixziekenhuis en met specialisten van academische ziekenhuizen om uw kind de juiste behandeling te geven. Daarbij stemmen wij onze zorg af op uw kind en jullie gezin.

Om het verblijf in het Beatrix geboorte- en kindcentrum zo prettig mogelijk te maken zijn de kamers vriendelijk en comfortabel ingericht. Wij bieden gezinsgerichte zorg. Dit betekent dat jullie gezin zoveel mogelijk wordt betrokken bij de zorg.  Hiermee zorgen we voor een veilige omgeving voor uw kind. Bovendien is er op de kamer van uw kind ruimte om comfortabel te overnachten zodat u bij uw kind kunt zijn wanneer u dat wilt.

De voordelen van de kinderafdeling van Beatrix geboorte- en kindcentrum

 • Onze zorg is afgestemd op uw kind en de gezinssituatie.
 • Wij bieden uw kind kleinschalige zorg en een persoonlijke benadering.
 • Wij bieden uw kind pedagogische begeleiding, bijvoorbeeld in de vorm van online scholing en huiswerkbegeleiding.
 • Uw kind verblijft op een kamer die kindvriendelijk en op het gezin is ingericht.
 • U kunt comfortabel verblijven en overnachten op de kamer van uw kind.
 • U kunt vertrouwen op een goede samenwerking tussen kinderartsen en specialisten.

De afdeling

De kinderafdeling is op de vijfde verdieping van het Beatrixziekenhuis. U kunt hier met uw kind tussen 0 en 18 jaar terecht. Lees hier meer over de opname op de afdeling.

Geplande opname

Een opname in het ziekenhuis is een spannende gebeurtenis. Voor uw kind, maar ook voor uzelf. Op de dag van opname gaat u met uw kind naar afdeling 5 oost. Jullie worden welkom geheten door een verpleegkundige. Hij of zij geeft u informatie over de gang van zaken op de afdeling. Ook maakt u kennis met de andere verpleegkundigen, de pedagogisch medewerker en het andere personeel. Jullie gaan dan naar de kamer. Hier kunnen jullie de spullen uitpakken.

Gemengd verplegen

Wij proberen kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd zoveel mogelijk bij elkaar op een kamer in te delen. Hierbij houden we rekening met de ernst van de ziekte van uw zoon of dochter. Jongens en meisjes liggen bij ons op één kamer. Wanneer u hiertegen bezwaar hebt, vertel het ons. Wij proberen dan een passende oplossing te vinden.

Welke verpleegkundige?

Wij proberen zoveel mogelijk dezelfde verpleegkundigen voor uw kind te laten zorgen. Tegenover de balie hangt een bord waarop u kunt zien wie uw kind die dag verzorgt. Met deze verpleegkundige kunt u alles bespreken. Hij of zij regelt bijvoorbeeld een extra gesprek met de arts, als u dat wilt.

Verpleegplan

Uw kind wordt verzorgd volgens een verpleegplan. Hierin staat de verzorging van uw kind beschreven. Het verpleegplan wordt dagelijks met u doorgesproken. Informatie over uw kind wordt alleen verstrekt aan zijn of haar (pleeg-)ouders of verzorgers.

Spoedopname

Bij een spoedopname gaat uw kind rechtstreeks, via de afdeling Spoedeisende Hulp (SEH) of via de polikliniek naar de verpleegafdeling. We handelen bij een spoedopname snel. Dit is in het voordeel van uw kind. De artsen en verpleegkundigen informeren u en uw kind zoveel mogelijk over de onderzoeken en behandelingen. Voor uw kind is het belangrijk dat u er zoveel mogelijk bent. Meestal kunt u bij alle onderzoeken en behandelingen zijn. De administratieve handelingen worden daarna geregeld.

Wie werkt er?

Uw kind krijgt in het ziekenhuis verschillende mensen te zien zoals artsen, verpleegkundigen, voedingsassistenten en schoonmaakpersoneel. We proberen te zorgen dat uw kind zoveel mogelijk dezelfde gezichten ziet. Op het planbord in de gang ziet u welke verpleegkundige en welke medisch pedagogisch zorgverlener voor uw kind zorgt. Wie werken er op de afdeling?

 • kinderarts (en arts-assistent, co-assistent);
 • verpleegkundige;
 • lactatiekundige;
 • fysiotherapeut;
 • logopedist;
 • maatschappelijk werkende;
 • kinder- en jeugdpsycholoog;
 • diëtist;
 • pedagogisch medewerker;
 • voedingsassistent;
 • afdelingsassistent.

Verblijf op de afdeling

Als uw kind in het ziekenhuis ligt, wilt u weten hoe de dag er uit ziet. Wij houden zoveel mogelijk vast aan een dagritme. Afhankelijk van de situatie van uw kind kan van deze dagindeling afgeweken worden. Denk hierbij aan bepaalde onderzoeken of behandelingen.

Ochtend

Voor het ontbijt temperaturen we uw kind en doen indien nodig andere controles. Hierna krijgt uw kind ontbijt. Het is dan ongeveer 8.00 uur. Hierna is het tijd om te wassen en aan te kleden.

Afhankelijk van uw afspraak met de verpleegkundige wast uw kind zichzelf of wordt uw kind gewassen door de verpleegkundige of door uzelf. In overleg met de verpleegkundige is het ook mogelijk om op een ander tijdstip te baden, bijvoorbeeld 's avonds.

Vervolgens kan uw kind naar de speelkamer of recreatieruimte gaan. Bij de kinderen die op een eenpersoonskamer liggen, komt de pedagogisch medewerker langs. Om 10.00 uur krijgen de kinderen wat te drinken. Om 12.00 uur wordt er een broodmaaltijd gegeten.

Middag

Na het eten is het tot 14.00 uur rustuur. Alle kinderen gaan naar hun kamer om te slapen, te lezen of rustig te spelen in bed. Tijdens het rustuur mag u bij uw kind blijven, maar houdt u dan wel rekening met de andere kinderen. Na het rustuur worden eventuele controles uitgevoerd en medicijnen gegeven. Uw kind krijg wat te drinken en/of wat fruit.

Om 14.30 uur begint het bezoekuur en kan uw kind weer spelen of televisie kijken. Om ongeveer 17.00 uur wordt de warme maaltijd rondgebracht. Is uw kind gewend 's avonds nog iets te eten (bijvoorbeeld een boterham of schaaltje yoghurt), bespreek dit dan met de voedingsassistent.

Avond

‘s Avonds gaan de peuters en kleuters om 19.00 uur slapen en de schoolkinderen tussen 19.30 en 21.00 uur, tieners tussen 21.00 en 22.00 uur. Het is mogelijk uw kind zelf voor te bereiden voor de nacht door te helpen bij het omkleden en het tanden poetsen. U kunt uw kind zelf naar bed brengen. Vanaf 20.00 uur is de afdeling alleen nog toegankelijk voor ouders.

Kinderen en pijn

Een opname in het ziekenhuis kan voor kinderen behoorlijk spannend en ingrijpend zijn. Onderzoeken en behandelingen kunnen eng, naar of pijnlijk zijn. Pijn is een onaangename ervaring die het herstel kan vertragen. Op de kinderafdeling wordt bij ieder kind een pijnmeting gedaan en daar wordt het pijnbeleid op aangepast. Het is goed om te weten dat bij ieder kind dagelijks de pijn wordt gemeten, ook als het kind niet met pijn of pijnklachten wordt opgenomen.

Kinderen en narcose

Moet uw kind geopereerd worden? Een operatie is altijd spannend. Zeker voor kinderen. Bij kinderen mag daarom altijd één ouder aanwezig zijn bij de start van de narcose. Eén ouder mag in operatiekleding (deze kleding wordt in het ziekenhuis gegeven) met het kind mee naar de operatiekamer. Dit geldt zowel bij geplande ingrepen als spoedingrepen.

Rooming-in

Onze zorg is gericht op u als gezin. U als ouder wordt zoveel mogelijk betrokken bij de zorg. U kunt daarom dag en nacht bij uw kind aanwezig zijn. ’s Nachts kan één van de ouders bij het kind blijven slapen. We noemen dit 'rooming-in'.

Rooming-in is heel belangrijk voor kinderen. Uw aanwezigheid kan uw kind helpen aan het ziekenhuis te wennen. Welke leeftijd uw kind ook heeft, in een vreemde omgeving is het fijn om een ouder dichtbij te hebben. U kunt zelf het beste inschatten hoe lang u gebruik maakt van rooming-in.

Het blijven slapen is natuurlijk geen verplichting. Het staat u vrij hier wel of geen gebruik van te maken. Zorg goed voor u zelf tijdens de periode van rooming-in, neem eten en drinken mee en iets om uzelf bezig te houden. Als u tijdens etenstijden (8.00 uur - 12.00 uur - 17.00 uur) bij uw kind aanwezig bent, dan krijgt u als ouder/verzorger een maaltijd aangeboden. Dit aanbod geldt alleen voor de ouder/verzorger die op dat moment voor het kind zorgt (maximaal 1 persoon).

’s Avonds
Op de kamer van uw kind staat een slaapbank. Van de verpleegkundige krijgt u beddengoed waarmee u zelf uw bed kunt opmaken. De verpleegkundige die uw kind verzorgt, bepaalt hoe laat het licht uitgaat. Als het bedtijd is voor het kind en u zelf nog niet gaat slapen, kunt u gebruik maken van de ouderkamer.

’s Nachts
Wanneer wij uw kind 's nachts verzorgen of controles uitvoeren bij uw kind, maken wij u zonodig wakker. U kunt uw kind dan bijstaan. Wij gaan echter zo rustig mogelijk te werk, zodat u zo weinig mogelijk hinder ondervindt wanneer wij andere kinderen verzorgen.

’s Ochtends
Wij vragen u om 7.30 uur ’s ochtends uw beddengoed op te ruimen en indien gewenst te douchen. Vanaf dat tijdstip zijn de douches namelijk beschikbaar voor de kinderen.

Als u blijft slapen, krijgt u om ongeveer 8.00 uur een ontbijt op de afdeling. Voor koffie en thee kunt u in de afdelingskeuken terecht. Alle overige dranken voor tussendoor dient u zelf mee te nemen.

In de afdelingskeuken kunt u gebruik maken van de magnetron om een meegebrachte maaltijd voor uzelf of uw kind op te warmen. Wij vragen u de door u gebruikte materialen weer schoon achter te laten.

Om misverstanden te voorkomen, het volgende:

 • rooming-in is alleen voor de ouders;
 • per nacht kan maximaal één ouder bij het kind overnachten;
 • de overnachting bij uw kind in het ziekenhuis is gratis.

Bezoek

Bezoek is heel belangrijk voor patiënten. Maar om onze patiënten en medewerkers te beschermen tegen besmetting met het coronavirus, hebben we onze bezoekregeling aangepast.

 • Beide ouders zijn de hele dag welkom om bij een ziek kind te verblijven. Eén ouder mag bij het kind overnachten.
 • Er mogen naast de twee ouders/verzorgers, maximaal twee broertjes of zusjes (tot 18 jaar) op bezoek. Hiervoor gelden de bezoektijden van 15.30 tot 16.30 uur en van 19.00 tot 20.00 uur.
 • Komt u op bezoek op deze afdeling, vul dan voor uw bezoek de online corona vragenlijst in.

Toegangspas afdeling

De toegangsdeuren tot de afdeling zijn altijd op slot. Dit betekent dat toegang alleen mogelijk is met een medewerkerspas of bezoekerspas. Per patiënt zijn twee bezoekerspassen beschikbaar die toegang geven tot de afdeling en tot de hoofdingang van het Beatrixziekenhuis. Deze toegangspas kunt u aanvragen bij de verpleegkundige op de afdeling.

Besmettingsgevaar

Wanneer in het gezin sprake is van een flinke verkoudheid, diarree, huidinfectie of een andere potentieel besmettelijke ziekte, dient met de verpleegkundige te worden overlegd of de ouders en/of andere kinderen uit het gezin bij de pasgeboren baby op bezoek kunnen komen.

Kinderziekten

Regelmatig heersen er op school of in de buurt kinderziekten. Ouders en kinderen die deze ziekte zelf (nog) niet hebben doorgemaakt, kunnen snel ziektes op elkaar overbrengen. Heerst er bij u thuis, op school of in de buurt:

 • mazelen;
 • waterpokken;
 • rode hond;
 • bof;
 • geelzucht;
 • braken of diarree?
 • heeft uw kind uitslag of rode vlekjes?
 • Is uw kind verkouden, heeft het keelpijn of is het snotterig?

In al die gevallen mag uw kind NIET mee naar binnen. Twijfelt u er aan, overleg dan eerst met de verpleegkundige.

Deze maatregelen gelden ook voor u. Als ú verkouden of koortsig bent, maar ook als u een pijnlijke keel, een koortslip of een geïnfecteerde vinger heeft, moet u dat de verpleegkundige laten weten, zodat overlegd kan worden of het bezoek verantwoord is. Deze maatregelen gelden natuurlijk ook voor bezoek; u dient uw bezoek hierover te informeren.

Waterpokken

Broertjes en zusjes die op bezoek komen, moeten waterpokken hebben gehad voor ze op bezoek mogen komen.

 • Aan broertjes/ zusjes tot 18 jaar wordt gevraagd of zij waterpokken hebben gehad. Zo ja, dan mogen zij naar binnen.
 • Als broer of zus (nog) geen waterpokken heeft gehad, dan vragen wij of het kind contact heeft gehad met een ander kind met waterpokken. Als dat zo is, dan mogen zij niet naar binnen (en als dat niet zo is mogen ze wel naar binnen).

Wanneer andere besmettelijke (infectie)ziekten in het gezin of de klas voorkomen dient er met de verpleegkundige overlegd te worden.

Mazelen

Kinderen die niet ingeënt zijn tegen mazelen wordt de toegang geweigerd. Dit in verband met mogelijk besmettingsgevaar. Overleg met de verpleegkundige voordat u uw niet-ingeënte zoon of dochter op bezoek meebrengt.

Naar huis of andere zorg

Ontslaggesprek

Voordat uw kind naar huis gaat, vindt een ontslaggesprek plaats. U kunt tijdens dit gesprek vragen stellen over de verzorging van uw kind thuis. Vaak wordt een afspraak gemaakt voor een controlebezoek op de polikliniek. Wanneer uw kind medicijnen nodig heeft, wordt dit geregeld met uw eigen apotheek. U kunt de medicijnen dan op de dag van ontslag afhalen.

Reacties van uw kind na ontslag

Na een ziekenhuisopname kunnen kinderen behoorlijk uit hun doen zijn. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Uw kind is meestal nog niet fit en heeft tijd nodig om te herstellen. Of uw kind moet weer even wennen om in het gewone gezinsleven mee te draaien waar iedereen aandacht nodig heeft. Reacties die nogal eens voorkomen zijn:

 • slecht slapen;
 • eng dromen;
 • bedplassen;
 • duimzuigen.

Dit gedrag gaat meestal vanzelf over.

Met uw kind praten is een goede manier om uw kind te helpen zijn/haar ervaringen te verwerken. Maakt u zich zorgen, vraag dan advies aan de verpleegkundige of pedagogisch medewerker of neem contact op met uw huisarts of wijkverpleegkundige.

Contactgegevens

U kunt elk moment van de dag telefonisch contact opnemen met de Kinder- en Jeugdafdeling op telefoonnummer (0183) 64 44 63.

Rechten en verantwoordelijkheden

De rechten van minderjarigen zijn in de gezondheidszorg zijn vastgelegd in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

Meer informatie hierover vindt u op deze pagina: https://www.rivas.nl/over-rivas/organisatie/rechten-en-verantwoordelijkheden/