Kanteltafeltest cardiologie (tilt table test)

Het onderzoek

U heeft van de cardioloog te horen gekregen dat u een tilt table test (kanteltafeltest) moet ondergaan. Een kanteltafeltest (tilt table test) is een onderzoek naar de oorzaak en het ontstaan van wegrakingen of duizelingen. In een proefopstelling wordt geprobeerd een wegraking uit te lokken. Daarbij wordt de bloeddruk, het hartritme en soms ook de hersenactiviteiten gecontroleerd.

Voor het onderzoek

  • Voor het onderzoek moet u nuchter zijn. Dat betekent dat u vanaf 24.00 uur 's nachts niets meer mag eten, drinken of roken. Uw medicijnen mag u, eventueel met weinig water, innemen.
  • Op de afdeling prikt de verpleegkundige een infuusnaald in uw hand of arm. Vlak voor het onderzoek wordt hierop een infuus aangesloten.

Tijdens het onderzoek

Dag van opname

Een uur voor het onderzoek wordt u opgenomen op de dagbehandeling. Op de afgesproken tijd meldt u zich bij de receptie van het ziekenhuis in de centrale hal op de begane grond.

Het onderzoek

Het onderzoek vindt plaats op de röntgenafdeling. Tijdens het onderzoek ligt u op een onderzoekstafel, die van een horizontale naar een verticale stand gezet kan worden. Bij dit onderzoek wordt geen gebruik gemaakt van röntgenapparatuur.

U wordt aangesloten op de monitor om uw hartritme in de gaten te houden. Om uw arm krijgt u een bloeddrukband om uw bloeddruk te controleren. Tijdens het onderzoek worden de bloeddruk en hartslag om de 2 minuten gemeten. Over uw borst krijgt u een band. Deze band voorkomt dat u in geval van een wegraking van de tafel valt.

Tijdens het onderzoek zijn een laborant, een verpleegkundige en een cardioloog aanwezig. Alle lichamelijke klachten die zich voordoen, moet u direct aan hen melden.

Het onderzoek begint met het observeren van de bloeddruk en het hartritme gedurende 10 minuten. Hierbij ligt u horizontaal. Het licht wordt gedimd. De volgende 20 minuten wordt de tafel in verticale stand (circa 70 graden) gezet. U staat daarbij met uw voeten op een plankje. Als u gedurende deze 20 minuten geen klachten heeft gehad, dan wordt de kanteltafel teruggezet naar de horizontale positie.

Vervolgens wordt er nitroglycerine onder de tong gespoten om de hartslag te verhogen. De tafel wordt weer in de verticale positie geplaatst.

Tijdsduur

Het onderzoek duurt ongeveer 35 minuten, maar wordt eerder gestopt bij:

  • klachten of symptomen
  • een bloeddrukdaling
  • een te hoge bloeddruk
  • een trage hartslag
  • een hartslag van meer dan 150 slagen per minuut

Tijdens het onderzoek kunt u duizelig, misselijk of zweterig worden. Ook kunt u een wegraking krijgen. Na de nitro-spray onder de tong kunt u hoofdpijn krijgen. Deze klachten zakken na het onderzoek weer geleidelijk af. Als u naar huis gaat bent u weer klachtenvrij.

Na het onderzoek wordt u weer terug gebracht naar de afdeling, na een uur mag u iets drinken. Als alles normaal verloopt, mag u na twee uur weer naar huis. U krijgt een afspraak mee over ongeveer vier weken bij uw cardioloog.

Uitslag

De cardioloog geeft u direct na het onderzoek een voorlopige uitslag. De definitieve uitslag krijgt u tijdens uw controlebezoek op de polikliniek.

Contact

Deze informatie betreft de gang van zaken rondom de tilt table test. Als u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, stelt u deze dan aan uw arts of verpleegkundige. Ook kunt u tijdens kantooruren bellen met de polikliniek cardiologie, via telefoonnummer (0183) 64 43 05.