Over Rivas Privacy en inzage Delen van uw zorggegevens

Mogen wij uw gegevens delen?

Soms is het voor zorgverleners belangrijk om de gegevens uit uw elektronisch cliëntdossier te delen met andere zorgverleners. Bij een doorverwijzing naar een ander ziekenhuis bijvoorbeeld. Of als u bij Rivas Zorggroep bent behandeld en naar de huisarts gaat.

Medewerkers van andere zorginstellingen zoals bijvoorbeeld ziekenhuizen en huisartsen kunnen uw gegevens die bekend zijn bij Rivas Zorggroep niet zien. Dit betreft informatie zoals brieven van uw arts, medicatie-overzicht, allergieën en onderzoekuitslagen. Wij vragen u hierbij om toestemming om deze gegevens ook met hen te mogen delen. Als u toestemming geeft, stelt Rivas uw gezondheidsgegevens op veilige wijze beschikbaar aan zorgverleners binnen Nederland. Deze zorgverleners kunnen uw gegevens alleen bekijken wanneer zij met u een behandelrelatie hebben. Dat betekent dat u van hen zorg ontvangt. Niet iedereen kan dus in uw dossier kijken.

Algemene vragen

Toestemming vastleggen of wijzigen

Privacy en veiligheid

Kinderen en jongeren

Bekijk hier de brochure.

Algemene vragen

Waarvoor vragen wij uw toestemming?

Wij vragen uw toestemming om gegevens uit uw elektronisch cliëntdossier te mogen delen met bijvoorbeeld andere ziekenhuizen, huisartsen en apotheken binnen Nederland.

Waarom vragen wij dit?

Omdat het in veel situaties belangrijk en prettig kan zijn als andere zorginstellingen toegang hebben tot uw elektronisch cliëntdossier. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Als u voor een nieuwe zorgvraag naar een ander ziekenhuis gaat.
 • Als u onverwacht in een noodsituatie in een ander ziekenhuis terecht komt.
 • Als u in het Beatrixziekenhuis bent behandeld en daarna naar de huisarts gaat.
 • Als u voor een second opinion naar een ander ziekenhuis gaat.
 • Als u zorg heeft van Rivas Wijkverpleging of zorg heeft in een Rivas woonlocatie en naar een ziekenhuis moet.
 • Als u vanuit Rivas revalidatiezorg naar een andere organisatie voor wijkverpleging gaat.

Wat gebeurt er als ik toestemming geef voor het beschikbaar stellen van mijn gegevens?

Wij leggen in uw elektronisch cliëntdossier vast of u toestemming geeft. Als u toestemming geeft, dan mag Rivas Zorggroep uw gegevens elektronisch beschikbaar stellen aan zorgverleners in bijvoorbeeld andere ziekenhuizen, huisartsen en apotheken. Denkt u hierbij aan laboratoriumuitslagen, allergieën, brieven van uw arts, uitslagen van onderzoeken, informatie over uw behandeling en medicijngebruik.

Alleen zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn, hebben toegang tot deze gegevens. Uw medische gegevens kunnen geraadpleegd worden in het belang van uw behandelplan, behandeling of operatie.

Kunnen alle zorgverleners en zorginstellingen mijn gegevens zien als ik toestemming geef?

Alleen zorgverleners die bij uw zorg zijn betrokken, mogen uw gegevens inzien. En zij mogen dit alleen doen als het nodig is voor uw verdere zorg.

Ik heb al toestemming gegeven bij de huisarts en/of bij mijn apotheek, is dit niet hetzelfde?

Dit is niet hetzelfde. U verleent toestemming per zorgaanbieder.

Waar kan ik terecht als ik nog andere vragen heb?

Voor vragen kunt u ook bellen met de Rivas Zorglijn via 0900 - 8440.

Welke informatie uit mijn elektronisch cliëntdossier wordt gedeeld?

Voorbeelden hiervan zijn:

 • Brieven van uw arts
 • Informatie over allergieën
 • Medicatieoverzicht
 • Uitslagen van bloedonderzoek en pathologie
 • Informatie over uw behandeling(en) en ingrepen
 • Behandelbeperkingen
 • Gesprekverslagen
 • Diagnoses

Toestemming vastleggen of wijzigen

Hoe kan ik toestemming geven?

 • Maakt u bij ons een afspraak of komt u voor een afspraak naar het Beatrixziekenhuis of de Lingepolikliniek? Dan vragen onze medewerkers of wij uw gegevens elektronisch mogen delen.
 • U kunt zelf toestemming geven via www.mijnrivas.nl.
 • Om uw toestemming vast te leggen, kunt u bellen met de Rivas Zorglijn via 0900 - 8440.

Uw antwoord registreren wij in uw elektronisch cliëntdossier.

Kan ik mijn toestemming ook wijzigen?

Ja, u kunt uw toestemming altijd wijzigen. U kunt de toestemming zelf wijzigen via www.mijnrivas.nl of bel met de Zorglijn via 0900 - 8440.

Privacy en veiligheid

Hoe veilig is de uitwisseling van gegevens?

De uitwisseling van uw gegevens voldoet aan wettelijke eisen. Bovendien wordt verplicht bijgehouden wie, wanneer, uw gegevens heeft geraadpleegd of beschikbaar heeft gesteld.

Met welke zorginstellingen worden mijn gegevens gedeeld?

Als u toestemming heeft gegeven dan mogen wij uw gegevens delen met bijvoorbeeld ziekenhuizen, huisartsen en apotheken.
Wij delen alleen relevante gegevens, dus welke gegevens wij delen, hangt af van het soort zorgverlener met wie gedeeld wordt. Een voorbeeld: als wij met een ziekenhuis uw gegevens delen, dan delen wij alleen de gegevens die voor de medisch specialist in dat ziekenhuis van belang zijn.

Met ziekenhuizen kunnen bijvoorbeeld de volgende gegevens worden gedeeld:

 • diagnoses
 • allergieën
 • uitslagen van bloed- of urineonderzoek, kweken en weefsel onderzoek
 • informatie over OK-ingrepen
 • medicatieoverzicht
 • brieven en verslagen van medisch specialisten

Delen wij uw gegeven met een huisarts, dan kunnen wij onder andere deze gegevens delen:

 • uitslagen van bloed- of urineonderzoek, kweken en weefsel onderzoek
 • verslagen van radiologische onderzoeken
 • brieven en verslagen van medisch specialisten
 • overzichten van uw afspraken in het Beatrixziekenhuis en met Rivas wijkverpleging
 • overzichten van opnames
 • operatieverslagen

Altijd geldt dat alleen zorginstellingen / medewerkers die betrokken zijn bij uw zorg toegang hebben tot uw gegevens. Niet iedereen kan dus uw gegevens bekijken.

Geldt deze toestemming ook bij verwijzingen?

Soms verwijst Rivas u door naar andere zorgaanbieders. In dat geval hoeft u geen toestemming te geven om de uw gegevens uit te wisselen. Als u akkoord bent met uw doorverwijzing mag Rivas veronderstellen dat u ook akkoord bent met gegevensuitwisseling die nodig is voor de doorverwijzing.

Kinderen en jongeren

Hoe leg ik toestemming voor mijn kinderen vast?

 • Voor kinderen tot 12 jaar kan toestemming alleen door de ouder of voogd worden vastgelegd.
 • Voor kinderen tussen 12 en 16 jaar geldt dat het kind samen met de ouder of voogd de toestemming vastlegt.
 • Kinderen vanaf 16 jaar kunnen zelf hun toestemming laten vastleggen.

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website toont video’s van YouTube en Vimeo. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt, kunt u dat hier aangeven. U kunt dan geen video’s op deze website zien. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Lees meer over het cookiebeleid