Achillespeesruptuur

De behandeling

Er zijn twee behandelingsmogelijkheden:

  • De operatieve behandeling. De peesuiteinden worden tegen elkaar aangelegd en gehecht. Dat hechten kan op verschillende manieren.
  • De niet-operatieve behandeling. De voet wordt in strekstand (spitsstand) gehouden met behulp van een gipsspalk of tape. De spitsstand van de voet zorgt ervoor dat de gebroken peesuiteinden tegen elkaar komen te liggen. Bij de genezing van de peesdelen hoeft dan geen grote afstand overbrugd te worden.

Welke behandeling wordt gekozen hangt van veel factoren af, bijvoorbeeld de leeftijd, gezondheid, (sport)activiteit en voorkeur van de patiënt of behandelaar

Na de behandeling

Voor zowel de conservatieve als de operatieve behandeling bestaat er een nabehandelingschema. Elk ziekenhuis heeft zo zijn eigen schema. Doorgaans komt het er op neer dat uw onderbeen en enkel eerst enkele weken door een tape, bandage of gips gesteund zullen worden en dat u geleidelijk aan het been steeds meer mag gaan bewegen en belasten. Soms wordt u verwezen naar de fysiotherapeut voor enige ondersteuning bij het herstel. Globaal kunt u na 10 tot 12 weken weer normaal lopen. Een eventuele sporttraining kan dan weer hervat worden.

Mogelijke complicaties/risico's

Geen enkele ingreep is zonder risico's. Zo is ook bij de operatieve behandeling de normale kans op complicaties van een operatie aanwezig, zoals nabloeding, infectie, etc.

Contact

Heeft u nog vragen, stel ze gerust aan uw behandelend arts of huisarts. Wanneer zich thuis na de behandeling problemen voordoen, neem dan contact op met de huisarts of het ziekenhuis.Van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur.

  • Polikliniek chirurgie Beatrixziekenhuis: (0183) 64 42 05
  • Polikliniek chirurgie Lingepoli: (0345) 61 35 46
  • Heeft u vragen over het gips neem dan contact op met de gipskamer van het Beatrixziekenhuis (0183) 64 45 69

Tot slot

Bent u van mening dat bepaalde informatie ontbreekt of onduidelijk is, dan vernemen wij dat graag van u.