Plastische chirurgie

Het specialisme

De plastisch chirurg houdt zich bezig met het herstellen van vorm of functie. Bij vormherstel gaat het vaak om een uiterlijke verbetering. Bij functieherstel om het weer (goed) laten functioneren van bijvoorbeeld de hand.

De Plastische chirurgie is onderverdeeld in verschillende aandachtsgebieden:

 • Hand- en polschirurgie
 • Reconstructieve chirurgie
 • Cosmetische chirurgie
 • Derma-oncologische chirurgie
 • Postbariatrische chirurgie

Hand- en polschirurgie

De afdeling plastische chirurgie is gespecialiseerd in hand- en polschirurgie. Hierbij worden letsels van pezen, zenuwen, botten en weke delen van de hand en/of pols behandeld, zodat deze weer beter beweegt. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij reumapatiënten of na een ongeval. In sommige gevallen wordt u doorverwezen naar het Centrum voor Hand- en Polschirurgie.

Centrum voor Hand en Polschirurgie
Iedereen met hand- en polsaandoeningen kan terecht bij de afdeling Hand en Polschirurgie van het Beatrixziekenhuis. Zowel eenvoudige als meer complexe pols- en handaandoeningen kunnen er behandeld worden.

Een team van ervaren plastisch chirurgen, reumatologen, revalidatiearts en handtherapeuten (gespecialiseerde ergo- en fysiotherapeuten) staat klaar om u zo snel mogelijk te behandelen. De samenwerkende specialisten stemmen hun behandeling met elkaar af.
Het Centrum voor Hand en Polschirurgie van het Beatrixziekenhuis werkt intensief samen met het Hand- en Polscentrum Gorinchem. Mede hierdoor is de behandeling nog efficiënter en van een hoog niveau. Patiënten worden begeleid en behandeld door een deskundig en vast samengesteld team. Aandoeningen aan hand en pols komen relatief vaak voor.

Het centrum richt zich op patiënten met hand- en polsproblemen zoals:

 • gewrichtsslijtage (artrose);
 • reuma;
 • complexe hand- en polsaandoeningen na een aangeboren afwijking of een ongeval;
 • letsel aan pezen, banden en/of zenuwen;
 • vasculaire (bloedvat)problemen.

Reconstructieve chirurgie

Reconstructieve chirurgie kan onverdeeld worden in verschillende categorieën:

 • Borstreconstructies, na een borstsparende operatie of amputatie van de borst.
 • Postbariatrische chirurgie, Als u een maagbandje of een gastric bypass (maagomleiding)-operatie heeft gehad, kunt u heel veel gewicht verliezen. Hierdoor ontstaat vaak een teveel aan huid op de romp, borsten, armen of benen. Het is mogelijk de overtollige huid te verwijderen, de contouren van het lichaam te verbeteren en de functie weer zo goed mogelijk te herstellen, door middel van een plastisch chirurgische correctie.
 • Reconstructies in het gezicht, waarbij een (kwaadaardige)- huidaandoening wordt verwijderd (dermato- oncologische chirurgie).
 • Correcties van aangeboren afwijkingen (zoals hand afwijkingen).
 • Behandelen van doorligplekken (decubitus) aan bijv. de stuit of hielen, door het bedekken van de wond met een zwaai- of transpositielap (hiervoor wordt gezond weefsel uit de buurt van de wond gebruikt).
 • Post-traumatisch, aandoeningen ontstaan na een ongeval:
  • bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een grote verwonding
  • een letsel in het aangezicht of wanneer een litteken functionele beperkingen geeft
  • behandeling van brandwonden of correcties van vergroeiingen van de huid na een brandwond
  • micro-chirurgische operaties, zoals het hechten van een bloedvat of zenuw

Cosmetische chirurgie

Hierbij gaat het om alle behandelingen die met verbetering van het uiterlijk te maken hebben, bijvoorbeeld een borstvergroting, buikwandcorrectie of onderooglidcorrectie.

Derma-oncologische chirurgie

Dermato-oncologie is het vakgebied dat zich bezig houdt met de behandeling van alle vormen en voorstadia van huidkanker. Huidkanker is een kwaadaardige celwoekering (kanker) van huidcellen.

Huidkanker komt vooral voor:
- in het gelaat
- op de neus
- op de rand van het oor

De behandeling door de plastisch chirurg bestaat uit het operatief wegsnijden van de huidkanker. Het is belangrijk dat de huidkanker volledig verwijderd wordt. Helaas lukt het niet altijd om in een keer de huidkanker te verwijderen. een tweede operatie kan nodig zijn. Soms is na het wegsnijden de wond te groot om te kunnen hechten. De plastisch chirurg kan met behulp van een reconstructie de huid dan sluiten. Dit kan bijvoorbeeld met een huidtransplantaat of door een huidlapje te draaien (transpositie).

Postbariatrische chirurgie

Als u een maagbandje of een gastric bypass (maagomleiding)-operatie heeft gehad, kunt u heel veel gewicht verliezen. Hierdoor ontstaat vaak een teveel aan huid op de romp, borsten, armen of benen. Het is mogelijk de overtollige huid te verwijderen, de contouren van het lichaam te verbeteren en de functie weer zo goed mogelijk te herstellen, door middel van een plastisch chirurgische correctie.

Na uw behandeling door één van de obesitas chirurgen, kunt u in veel gevallen voor een figuur verbeterende operatie terecht bij de afdeling Plastische chirurgie.

Behandelmogelijkheden
Hieronder leest u welke mogelijkheden er zijn:

In sommige gevallen blijft er naast het huidoverschot op enkele plaatsen een vetophoping bestaan. De operatie kan dan gecombineerd worden met een liposuctie.

Voor de verbetering van uw figuur, zijn vaak meerdere operaties nodig. Het is soms mogelijk meerdere lichaamsdelen gecombineerd te opereren. Post-bariatrische chirurgie is altijd maatwerk, de plastisch chirurg bespreekt met u wat voor u persoonlijk de beste aanpak is.

Veelgestelde vragen

Vergoeding

Om te beoordelen of een zorgvraag voor vergoeding in aanmerking komt, volgt het Beatrixziekenhuis de 'Werkwijzer beoordeling behandelingen van plastisch-chirurgische aard' zoals deze door de zorgverzekeraars is opgesteld. Hierin wordt uitgelegd wanneer u wel of niet in aanmerking komt voor vergoeding uit de basisverzekering. Overigens kan het zijn dat uw zorgverzekeraar mildere voorwaarden hanteert. Raadpleeg daarom altijd uw polis en/of de klantenservice van uw zorgverzekeraar.

Wilt u in aanmerking komen voor vergoeding, dan moet u altijd een verwijsbrief van de huisarts meenemen naar het consult. De huisarts fungeert namelijk als poortwachter voor de medisch specialisten in Nederland en zal de eerste beoordeling doen. Als ook de plastisch chirurg denkt dat een vergoeding mogelijk is, vraagt hij/zij een machtiging aan bij uw zorgverzekeraar. Uw zorgverzekeraar beoordeelt uiteindelijk of de behandeling helemaal of voor een deel wordt vergoed. U kunt uw zorgverzekeraar vragen naar de voorwaarden om voor vergoeding in aanmerking te komen.

Let op: het aanvragen van een machtiging kost tijd. Zolang uw zorgverzekeraar geen reactie op de machtigingsaanvraag heeft gegeven, is behandeling nog niet mogelijk. De zorgverzekeraar stuurt het origineel naar u (de cliënt) met daarbij een kopie naar het Beatrixziekenhuis, polikliniek Plastische Chirurgie.

Als de zorgverzekeraar geen toestemming geeft voor behandeling, dan zijn de kosten voor uw eigen rekening. Het verschilt per verzekeraar en soort verzekering wie vergoeding krijgt en wie niet. Krijgt u geen vergoeding, dan kunt u overwegen de ingreep voor eigen kosten te laten uitvoeren. Uw plastisch chirurg kan u informeren over de kosten.

Afspraak maken

Over het algemeen zal uw eerste contact met de plastisch chirurg via de polikliniek verlopen. Op doorverwijzing van uw huisarts of via een andere specialist. U kunt voor een bezoek aan de plastisch chirurg terecht op onze polikliniek in Gorinchem of de Lingepolikliniek in Leerdam.

Wilt u een afspraak maken voor een polikliniekbezoek in Gorinchem? Belt u dan naar de telefonische afsprakenlijn via telefoonnummer (0183) 64 42 29. Voor een afspraak op de Lingepolikliniek in Leerdam belt u met (0345) 61 35 46. Wij zijn iedere werkdag bereikbaar van 8.00 tot 12.00 en van 13.00 tot 17.00 uur.