Endo-echografie via de slokdarm (EUS)

Het onderzoek

U heeft een afspraak gekregen voor een endo-echografie (EUS).

Een endo-echografie (EUS) is een onderzoek, waarbij de arts de klieren achter het borstbeen, de alvleesklier, en vanuit de maag naar de galwegen kan kijken . Dit wordt door echobeelden in beeld gebracht en zo nodig kan er materiaal worden afgenomen met een dunne naald (punctie). Het onderzoek gebeurt met behulp van een soepele kijkslang (endo-echoscoop), deze wordt ingebracht via de mond en wordt geplaatst in de slokdarm, zonodig tot in de maag of twaalfvingerige darm (zie afbeelding).

Voor het onderzoek

Thuis:

 • Onderzoek ’s morgens: u mag de dag voor het onderzoek tot 24.00 uur ('s nachts) normaal eten en drinken. Na 24.00 uur geen maaltijd meer gebruiken en niet drinken tot na het onderzoek. Eventuele tabletten 's morgens met een klein beetje water innemen.
 • Onderzoek ’s middags: u mag ’s morgens tot 7.00 uur (niet later) 1 beschuitje met 1 kopje thee nuttigen. Daarna niets meer eten en drinken tot na het onderzoek.

Medicijnen

 • Zorg dat u een lijst meeneemt met de medicijnen die u gebruikt (verkrijgbaar bij uw apotheek) Wanneer u inhalatietherapie gebruikt zoals pufjes, rota disks enzovoort kunt u deze gebruiken zoals u gewend bent.
 • Bloedverdunners: Indien u bloed verdunnende medicijnen gebruikt (al dan niet via de trombosedienst) heeft de arts die het onderzoek heeft aangevraagd met u besproken of deze op een bepaalde tijd voor het onderzoek gestopt moeten worden.
 • Wanneer u suikerziekte heeft en medicijnen daarvoor gebruikt (zoals tabletten en/of insuline): Uw medicijnen moeten mogelijk aangepast worden. Dit heeft de arts die het onderzoek heeft aangevraagd met u besproken. Neemt u uw medicijnen mee, zodat u ze na het onderzoek in kunt nemen of uw insuline onder toezicht kunt spuiten. Neemt u ook uw bloedsuiker controle apparaatje mee.
 • Vertel het uw arts als u zwanger bent.

Opname en voorbereiding op de dagbehandeling (afdeling D1):
U meldt zich op de afgesproken tijd aan de balie van de afdeling dagbehandeling. Daar wordt u gevraagd op een bed plaats te nemen. Er wordt vervolgens een vragenlijst met u doorgenomen. Uw bloeddruk, hartslag en zuurstofgehalte (door middel van een knijpertje op de vinger) worden gemeten en er wordt een infuusnaald ingebracht. Indien u reeds opgenomen bent op de afdeling in het ziekenhuis wordt u direct naar de afdeling endoscopie gebracht.

Tijdens het onderzoek

U wordt op de afdeling endoscopie gebracht. Voor het onderzoek wordt de keel plaatselijk verdoofd met een verdovingsspray. En u krijgt een ring tussen de tanden/kaken ter bescherming van de scoop.
Kort voor het onderzoek wordt het ‘roesje’(sedatie) ingespoten via de infuusnaald.
Gedurende het onderzoek worden uw zuurstofgehalte en hartslag gemeten door middel van een knijpertje op de vinger. Ook uw bloeddruk wordt regelmatig gemeten. Zo nodig krijgt u extra zuurstof toegediend via een slangetje in de neus.
De endo-echoscoop wordt ingebracht via de mond terwijl u op de linker zij ligt. Tijdens het onderzoek kunt u gewoon rustig ademen door de neus of door de mond. Als u last heeft van slijm, dan wordt dit met een zuigertje afgezogen. Zo nodig worden er een of meerdere puncties uitgevoerd met een dunne naald. Dit materiaal wordt opgestuurd naar het laboratorium en wordt door de patholoog-anatoom onderzocht.

Een ‘roesje’ (sedatie)

Het is gebruikelijk dat u tijdens het onderzoek een ‘roesje’ (sedatie) krijgt. U krijgt dan een middel waar u slaperig en/of rustig van wordt. Deze middelen worden via een infuusnaald toegediend. Lees de informatie hierover op de pagina: roesje (sedatie) bij een endoscopisch onderzoek.

Tijdsduur

Het onderzoek duurt ongeveer 60 minuten.

Na het onderzoek

 • Omdat uw keel voor het onderzoek is verdoofd, mag u nog tot een uur na het onderzoek niet eten en drinken, omdat u zich dan kunt verslikken.
 • U verblijft tot ongeveer een uur na het onderzoek op de afdeling dagbehandeling, totdat u goed wakker bent. Gedurende deze tijd wordt uw bloeddruk nogmaals opgenomen en wordt uw hartslag en zuurstofgehalte gemeten. Na een kopje koffie of thee gaat u onder begeleiding naar huis.
 • Indien u reeds opgenomen ligt in het ziekenhuis, verblijft u na het onderzoek tot ongeveer een uur op de dagbehandeling tot u goed wakker bent. Daarna wordt u teruggebracht naar uw eigen afdeling.
 • U krijgt een formulier mee waarop aangegeven staat hoe te handelen bij eventuele problemen. Dit formulier bewaart u tot twee weken na het onderzoek.

Uitslag

De definitieve uitslag van het onderzoek krijgt u zo spoedig mogelijk van uw specialist. U heeft daarvoor een afspraak gekregen.

Mogelijke complicaties/risico's

Het is zeldzaam, maar er kan een complicatie optreden tijdens of na de endo-echografie, bijvoorbeeld een bloeding, een infectie of een perforatie van de slokdarm. U moet dan (langer) in het ziekenhuis blijven of naar de SEH (spoedeisende hulp) komen.

Leefregels na het onderzoek

Het kan voorkomen dat u na het onderzoek wat last van uw keel of van opboeren heeft, dit gaat vanzelf over.

Neemt u direct contact op met het ziekenhuis als:

 • u last krijgt van koorts (38,5°C of hoger);
 • u bloed gaat braken;
 • u last krijgt van ineens optredende klachten van kortademigheid, benauwdheid of pijn.

Contact

Heeft u nog vragen, stel u ze dan gerust. Als u verhinderd bent, wilt u ons dit zo spoedig mogelijk laten weten. Wij kunnen uw plaats dan gebruiken voor een andere patiënt.

 • De afdeling endoscopie is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 uur en 16.30 uur via telefoonnummer (0183) 64 43 51.
 • In geval van complicaties in de eerste 24 uur na het onderzoek belt u direct het ziekenhuis via telefoonnummer (1083) 64 45 04.
 • Na 16.30 uur belt u met de afdeling Spoedeisende Hulp via telefoonnummer (0183) 64 44 11.