Over Rivas Privacy en inzage Wetenschappelijk onderzoek en kwaliteitsregistraties

Wetenschappelijk onderzoek en kwaliteitsregistraties

Kennis over gezondheid en ziekte verkrijgt Rivas Zorggroep door mee te werken aan wetenschappelijk onderzoek. Deze kennis kan helpen om in de toekomst sneller een diagnose te stellen, een ziekte te voorkomen of een ziekte beter te behandelen. Veel ontwikkelingen in de gezondheidszorg zijn mogelijk door het bestuderen van medische gegevens. Daarom is het belangrijk dat Rivas Zorggroep uw medische gegevens hiervoor kan gebruiken.
In Nederland bestaan daarnaast verschillende (landelijke) kwaliteitsregistraties waarin medische gegevens en ervaringen van patiënten met verschillende behandelingen worden vastgelegd. De kwaliteitsregistraties worden gebruikt om de resultaten van een behandeling te bekijken en waar mogelijk te verbeteren. De gegevens in een kwaliteitsregistratie zijn beschermd en niet direct herleidbaar tot u als persoon.

Rivas Zorggroep werkt mee aan verschillende wetenschappelijk onderzoek en kwaliteitsregistraties. De bekendste zijn:

Wetenschappelijk onderzoek

*Onderzoek door RIVM in samenwerking met het Nederlands Referentie Laboratorium voor Bacteriële Meningitis (NRLBM).

Kwaliteitsregistraties

 • DICA (Dutch Institute for Clinical Auditing):
  DICA maakt de kwaliteit van zorg inzichtelijk met betrouwbare vergelijkingen en analyses. Dokters, patiënten en zorgverzekeraars hebben behoefte aan inzicht in de kwaliteit van zorg. Betrouwbare gegevens over de uitkomsten van behandelingen zijn nodig om de zorg continu te verbeteren.

  - DSAA (aneurysma)
  - DBIR (borstimplantaten)
  - DCRA (colorectale carcinoom)
  - DASA (beroerte)
  - DHFA (registratie heupfractuur)
  - DLCA-L (longcarcinoom)
  - NBCA (mammacarcinoom
  - DRCE (complicaties van de endoscopieën)
  - DGOA (gynaecologie endometriumcarcinoom)
  - DCPR (meting uitkomsten staaroperaties)
 • LROI ((Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten) heup- en knievervanging)
 • PERINED (Integrale geboortezorg)
  Perined ondersteunt de geboortezorg in Nederland.
 • IKNL (mammacarcinoom)
 • NICE (organisatie IC)

Welke regels zijn er voor wetenschappelijk onderzoek?

Rivas Zorggroep houdt zich aan de afspraken die zijn gemaakt tussen artsen, onderzoekers en patiëntenverenigingen. De afspraken zijn gebaseerd op de bestaande wetgeving. De belangrijkste regels zijn:

 • Het onderzoek moet nuttig zijn.
 • Uw privacy moet voldoende beschermd worden (zie hieronder).
 • Een commissie moet het onderzoek met uw medische gegevens hebben goedgekeurd.

Bescherming van uw privacy
Voor kwaliteitsregistraties en wetenschappelijk onderzoek gebruikt Rivas Zorggroep anonieme of gecodeerde gegevens. Coderen gebeurt als er in het kader van het onderzoek geen gebruik kan worden gemaakt van anonieme gegevens. De medische gegevens krijgen in dat geval een nummer zonder betekenis. Alleen degene die de gegevens verstrekt aan de onderzoeker, weet om welke patiënten het gaat. De verstrekker heeft altijd een behandelrelatie met u en is bijvoorbeeld uw arts of een verpleegkundig specialist. Alle betrokkenen zijn verplicht uiterst zorgvuldig met uw privacy om te gaan.

Bezwaar maken

Indien u niet wilt dat uw gegevens worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek of voor kwaliteitsregistraties, kunt u hier bezwaar op maken. U kunt via deze link het formulier invullen om u bezwaar kenbaar te maken. Wij zullen duidelijk in uw medisch dossier opnemen dat u niet wenst dat uw gegevens worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. Uw gegevens worden daarvoor dan niet gebruikt, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak van algemene belang of een wettelijke verplichting.

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website toont video’s van YouTube en Vimeo. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt, kunt u dat hier aangeven. U kunt dan geen video’s op deze website zien. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Lees meer over het cookiebeleid