Longembolie

Het onderzoek

Op de dag van de opname heeft u een opnamegesprek met een verpleegkundige. De verpleegkundige noteert gegevens die van belang zijn voor uw behandeling in het ziekenhuis.

Meestal worden direct na binnenkomst in het ziekenhuis de volgende onderzoeken gedaan:

  • foto van de longen;
  • hartfilmpje;
  • bloedprikken.

U kunt bedrust (in het ziekenhuis) voorgeschreven krijgen.

U krijgt een infuus of injecties onder de huid met 'bloedverdunnende' medicijnen. Deze medicijnen voorkomen dat er nog meer stolseltjes worden gemaakt. Het lichaam zorgt meestal zelf voor het oplossen van de bestaande stolseltjes.

Op de dag van de opname of de dag erna krijgt u een CT-scan van de longen of een ventilatie- perfusiescan. Dit zijn onderzoeken om te kijken of u inderdaad een longembolie heeft:

  • de CT scan van de longen gebeurt in het Beatrixziekenhuis;
  • de ventilatie-perfusiescan vindt plaats in het Albert Schweitzerziekenhuis te Dordrecht of het St. Antonius-ziekenhuis te Nieuwegein. U gaat hier met de ambulance naar toe. In verband met wachttijden verzoeken wij u een familielid mee te nemen.

De arts beslist voor welk onderzoek u in aanmerking komt.

Uitslag

De uitslag van het onderzoek krijgt u zo spoedig mogelijk van uw arts. Aan de hand van de uitslag wordt bepaald hoe uw behandeling er verder uit ziet en wanneer u naar huis mag. Als u een longembolie heeft, dan begint u meestal ook met bloedverdunnende tabletten (Sintrommitis). Er wordt iedere dag bloed bij u geprikt om u goed in te stellen op deze medicijnen. U krijgt in ieder geval gedurende minimaal 5 dagen injecties onder de huid. Als deze instelling goed is, mag het infuus eruit of de injecties worden gestopt. Daarna mag u weer uit bed.

Als u een longembolie heeft, volgt soms een echo van uw benen om te kijken of u een trombosebeen heeft (dat is vaak de oorzaak van een longembolie).

Leefregels na het onderzoek

Als u een longembolie heeft, mag u naar huis zodra u goed op de tabletten bent ingesteld en u weer voldoende uit bed bent geweest. Als u thuis bent, moet u de bloedverdunnende medicijnen blijven slikken. De trombosedienst geeft u hierover meer informatie.

De verpleegkundige van de afdeling maakt voor uw een afspraak met de trombosedienst. De eerste keer komt de trombosedienst bij u thuis, daarna kunt u naar één van de prikpunten.

Contact

Deze informatie betreft de gang van zaken gedurende uw opname voor een mogelijke longembolie. Als u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, stelt u ze dan gerust aan uw arts of verpleegkundige.