3 Noord: Hartbewaking (CCU)

De afdeling

Maatregelen in verband met coronavirus
Om onze patiënten en medewerkers te beschermen tegen besmetting met het coronavirus, hebben we onze bezoekregeling aangepast. Op deze afdeling is daarom per woensdag 6 mei beperkt bezoek toegestaan. U leest hier meer over deze maatregel.

Op de afdeling Hartbewaking (CCU), afdeling 3 Noord van het Beatrixziekenhuis, liggen patiënten die extra zorg en bewaking nodig hebben. Bijvoorbeeld:

 • Na een hartinfarct;
 • Met pijn op de borstklachten;
 • Bij hartritmestoornissen;
 • Ten gevolge van hartfalen;
 • Na of voor een cardiologisch onderzoek.

Op de afdeling kunnen acht patiënten verpleegd worden, waarvan twee aan de monitor. Elke patiënt wordt per dienst door één verpleegkundige verzorgd.

Apparatuur op de afdeling

Een monitor registreert continu verschillende lichaamsfuncties. Deze gegevens zijn ook zichtbaar in de teampost. Daarnaast zijn er apparaten om vitale lichaamsfuncties te ondersteunen. Deze apparaten maken geluiden en geven lichtsignalen. De verpleegkundigen weten hoe hierop gereageerd moet worden.

Multidisciplinaire zorg

Hoewel de techniek een grote rol speelt op deze afdeling, blijft de zorg voor de patiënt het belangrijkste. De patiëntenzorg op de CCU is multidisciplinair. Verpleegkundigen, artsen, fysiotherapeuten, diëtisten, radiodiagnostisch, laboranten en geestelijk verzorgers werken structureel samen.

Opname op deze afdeling kan voor de patiënt en zijn of haar naasten een onzekere, angstige tijd betekenen. Wij vinden het daarom belangrijk dat patiënten en hun naasten goed geïnformeerd worden. De verpleegkundige die voor de patiënt zorgt, geeft graag uitleg over de huidige toestand. Tijdens het bezoekuur komt de verpleegkundige langs om patiënt en naasten te informeren.

Als de patiënt of naaste met de cardioloog wilt spreken, kan dat worden aangegeven bij de verpleegkundige, deze regelt dan een afspraak.

Wie werkt er?

CCU- verpleegkundigen

Patiënten op de Hartbewaking (CCU) worden verzorgd door verpleegkundigen die gespecialiseerd zijn in de cardiologie (CCU verpleegkundigen). Zij spelen een cruciale rol:

 • in de verpleging, verzorging en observatie van de patiënten;
 • de contacten met andere disciplines;
 • en de communicatie met (en de begeleiding van) de patiënten en familie.

Cardiologen

Eén van de cardiologen heeft dagelijks dienst voor de hartbewaking. Het kan zijn dat dit niet uw “eigen” cardioloog is. Indien nodig zal onderling overlegd worden.

Verblijf op de afdeling

 • Op deze afdeling werken in verhouding tot het aantal patiënten meer verpleegkundigen dan op een algemene verpleegafdeling. De verpleegkundigen op de Hartbewaking hebben een speciale opleiding gevolgd of zijn daarmee bezig;
 • Dagelijks komt de cardioloog bij de patiënten langs voor onderzoek, uitleg en beleid;
 • Als de patiënt van de Hartbewaking ontslagen wordt, wordt de eerste contactpersoon hiervan op de hoogte gesteld. Veelal wordt de patiënt overgeplaatst naar afdeling 3 Oost voor verdere revalidatie of in afwachting van verdere onderzoeken of behandeling. De verpleegkundige licht u hierover in;
 • Indien nodig wordt voor de veiligheid van de patiënt gebruikgemaakt van een camera.
 • Voor het verzorgen maken wij graag gebruik van de eigen toiletspullen van de patiënt zoals bijvoorbeeld tandpasta, tandenborstel, deodorant, kam, scheerapparatuur etc. Gedurende de opname op de Hartbewaking heeft de patiënt soms een jasje van het ziekenhuis aan. Dat is praktischer gezien de infusen en bewakingsapparatuur.

Bezoek

Huisregels Hartbewaking

 • Wilt u zich voor het bezoek melden door te bellen bij de teampost. Door drukke werkzaamheden kan het voorkomen dat u even moet wachten.
 • Bloemen en planten zijn op de afdeling vanwege infectiegevaar niet toegestaan.
 • Wanneer u etenswaren of frisdrank meeneemt, wilt u dit dan overleggen met de verpleegkundige. Het kan zijn dat de patiënt een dieet of vochtbeperking heeft.
 • Wij adviseren u om kostbaarheden, zoals sieraden en grotere geldbedragen van de patiënt mee naar huis te nemen.
 • De afdeling heeft de beschikking over één familiekamer. In samenspraak met de verpleegkundigen kunt u tijdelijk een sleutel van deze kamer krijgen. Dit geeft u de mogelijkheid dichter en langer in de buurt van de patiënt te verblijven, wanneer de situatie daarom vraagt. Het kan voorkomen dat u deze kamer moet delen met familie van andere patiënten.
 • Indien de vooruitzichten met betrekking tot de duur van het verblijf laten zien dat dit tenminste een week zal zijn, kan er bij de verpleging een weekabonnement voor de parkeergarage worden aangevraagd. Die weekkaart kost €10,00.

Tips voor het bezoek

 • Een opname op de Hartbewaking ook voor u als naaste van de patiënt een zware tijd en kost u veel energie. Zorg in deze periode ook goed voor uzelf. Neem voldoende rust en probeer op de voor u normale tijden te eten en te slapen.
 • U mag 3x per dag op bezoek komen, maar dit hoeft niet.
 • Als u een gesprek met de arts hebt, kunt u gemakkelijk dingen vergeten te vragen. U kunt uw vragen of zorgen opschrijven. U kunt dit als geheugensteuntje gebruiken tijdens het gesprek.

Contactgegevens

Telefonische informatie wordt in principe alleen aan het 1e contactpersoon gegeven. U kunt ons telefonisch bereiken via (0183) 64 47 03.

Vanwege de overdracht van de zorg  verzoeken wij u vriendelijk niet te bellen op de volgende tijdstippen:

 • 7.00 - 7.30 uur
 • 15.00-15.30 uur
 • 23.00-23.30 uur

Nazorg

 • Na ontslag van de Hartbewaking is het voor zowel de patiënt als de naasten mogelijk om na te praten over de tijd dat uw naaste verzorgd en behandeld werd op de hartbewaking.
 • Heeft u daar behoefte aan, kunt u dat aangeven bij de verpleegkundige.
 • Patiënten die langer dan 3 dagen opgenomen geweest zijn op de Hartbewaking, worden op de verpleegafdeling bezocht door een verpleegkundige van de hartbewaking. In dit gesprek is er ruimte voor vragen, opmerkingen, maar ook om eventuele problemen in kaart te brengen en indien nodig te helpen bij de verwerking van de opnameperiode op de Hartbewaking.
 • U kunt ook per mail contact met de nazorgverpleegkundigen opnemen via het emailadres van de afdeling hartbewaking: coronary.care.unit@rivas.nl

Vragen?

Heeft u vragen of opmerkingen over de afdeling Hartbewaking, bespreek ze dan met één van de verpleegkundigen. Wij maken u er op attent dat u voor informatie over ziektebeelden ook terechtkunt in het informatiecentrum in de hal van het ziekenhuis.