Infiltratie os coccygis (Injectie kapsel staartbeen)

Uw behandelend pijnspecialist heeft voorgesteld om u een injectie rond het kapsel van het staartbeen (os coccygis) te geven in verband met uw pijnklachten. In deze folder leest u hoe deze behandeling verloopt.

Wat houdt een infiltratie van het os coccygis in?

Coccygodynie (staartbeenpijn) is een pijnlijke aandoening van het staartbeentje. Coccygodynie ontstaat meestal door een val op het stuitje. Ook door bepaalde sporten, zoals fietsen, of na een bevalling kan deze aandoening ontstaan.

Uw pijnklachten zijn gelokaliseerd rond het staartbeentje, waardoor zitten op een harde ondergrond erg pijnlijk is. Ook fietsen is vaak onmogelijk.

De behandeling bestaat uit een injectie rond het kapsel van het sacro-coccygeale gewricht. Er worden een pijnstillend en een ontstekingsremmend medicijn toegediend.

De behandeling

U meldt zich op afdeling C2. Zodra u aan de beurt bent, wordt u naar de behandelkamer gebracht. In verband met het gebruik van röntgenstralen, kan uw begeleider niet bij de behandeling aanwezig zijn. Hij/zij kan wachten in de wachtruimte.
U komt in buikligging op de behandeltafel te liggen. De juiste plaats van de blokkade wordt bepaald met het röntgenapparaat. In overleg met u kan er een lokale verdoving gegeven worden. Hierna brengt de pijnspecialist onder röntgendoorlichting de naald op de juiste plaats. Vervolgens worden de pijnstillende medicijnen via de naald toegediend. De behandeling duurt ongeveer 10 minuten.
Na de behandeling neemt u plaats in de opvangkamer voor ongeveer 15 minuten.

Na de behandeling

U mag dezelfde dag niet zelfstandig aan het verkeer deelnemen. U dient er zelf voor te zorgen dat iemand u naar huis brengt.
Na de behandeling kunt u de eerste 2 weken een tijdelijke verergering van de pijnklachten krijgen. U kunt eventueel extra pijnstillers nemen.
Het resultaat van de behandeling is na enkele dagen tot weken te beoordelen. Het is goed mogelijk dat u al eerder een gunstig effect op de pijnklachten bemerkt.
Na ongeveer 6 weken wordt u gebeld om het resultaat van de behandeling te bespreken. In een aantal gevallen is een herhaling of aanvullende behandeling wenselijk.

Belangrijk

Voor een goed verloop van de behandeling zijn de onderstaande voorbereidingen van belang:

 • Als u een verstoorde bloedstolling heeft of bloed verdunnende medicijnen gebruikt, moet u dit op voorhand melden aan uw behandelaar.
 • Als u zwanger bent, overleg dan vooraf met uw behandelaar of de behandeling door kan gaan.
 • Als u overgevoelig/allergisch bent voor bepaalde medicijnen of latex, moet u dit voor de behandeling melden.
 • Na de behandeling mag u dezelfde dag niet meer actief aan het verkeer deelnemen. Zorgt u daarom altijd voor begeleiding.

Mogelijke complicaties/risico's

Elke medische behandeling brengt risico’s met zich mee.

 • Bij elke injectie bestaat er een mogelijkheid op het optreden van een infectie, door steriel te werken is dit risico heel klein.
 • Er is een kleine kans op het ontstaan van een bloeding.
 • Er is een zeer kleine kans op zenuwbeschadiging.
 • Tijdens de behandeling kunt u tijdens het inspuiten van de medicijnen (extra) pijn ervaren, dit is van korte duur.
 • Bij de vrouw kunnen opvliegers optreden en kan de menstruatie korte tijd verstoord worden.
 • De anticonceptiepil is tot de eerstvolgende menstruatie niet betrouwbaar.
 • Bij diabetespatiënten kunnen de bloedsuikerwaarden de eerste dagen verstoord zijn door het ontstekingsremmende medicijn.
 • Ook kan er een allergie voor de ingespoten medicatie optreden.
 • Na de behandeling kan enige napijn optreden. Deze klachten verdwijnen in de loop van enkele weken vanzelf.

Contact

Als u binnen 72 uur na ontslag uit het ziekenhuis klachten krijgt, of als u iets wilt vragen, bel dan onderstaande telefoonnummers.

Maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 uur en 16.30 uur
De polikliniek Pijngeneeskunde via (0183) 64 46 67. U kunt ook gebruik maken van BeterDichtbij app.

In de avond en nacht tussen 16.30 uur en 08.00 uur, in het weekend en op feestdagen
De huisartsenpost via (0183) 64 64 10

De medewerkers van de huisartsenpost zijn opgeleid om te beoordelen welke zorg u nodig heeft. U ontvangt een advies of wordt doorverbonden. Na 72 uur kunt u contact opnemen met uw eigen huisarts.