Persoonlijke hygiëne voor patiënten en bezoekers

De behandeling

Adviezen voor patiënten en bezoekers:

Alle medewerkers van het Beatrixziekenhuis dienen zich te houden aan de regels en protocollen rondom hygiëne. Hiermee willen we voorkomen dat u via hen besmet raakt met een ziekmakende bacterie of virus. U kunt hier zelf ook een belangrijke bijdrage aan leveren. Hieronder geven we een aantal adviezen op het gebied van persoonlijke hygiëne. Als patiënten en bezoekers zich hieraan houden, zorgen we er met elkaar voor dat ziekenhuisinfecties zoveel mogelijk voorkomen worden.

  • Was uw handen op de volgende momenten: voor het eten; na toiletbezoek; na gebruik van po(stoel) of urinaal; na hoesten of niezen.
  • Wanneer u niet in staat bent om naar een wastafel te lopen, vraagt u dan de verpleging om een waskom of kant-en-klare-wasdoekjes.
  • Raak wonden, katheters en/of verbanden niet met de handen aan.
  • Houd de hand of een zakdoek voor de mond bij niezen en hoesten of hoest in de binnenkant van de elleboog. Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze direct weg na gebruik. Was daarna de handen.

Adviezen voor bezoekers:

  • Ga niet op bezoek als u een infectie (zoals een huidinfectie), diarree, koorts, verkoudheid of griep(verschijnselen) heeft.
  • Voor kinderen geldt dit ook als zij een kinderziekte hebben (zoals waterpokken, roodvonk, mazelen, rode hond, kinkhoest, bof, vijfde of zesde ziekte) of korter dan drie weken voor het bezoek in contact zijn geweest met iemand met een kinderziekte.
  • Volg de instructies van de medewerkers op als u iemand bezoekt die in isolatie wordt verpleegd. Dit kunt u herkennen aan een poster op de deur of aan het bed, waarop de isolatievorm genoemd wordt.