Voeding & leefstijl Diëtist Folders Naar de diëtist. En dan?

Naar de diëtist. En dan?

U heeft bij ons een afspraak gemaakt voor een eerste consult. Via deze folder willen we u graag meer informatie geven over hetgeen u kunt verwachten. Mocht u hier nog vragen over hebben dan kunt u tussen 8.30 uur en 12.30 uur contact met ons opnemen via (0183) 64 43 40.

Steeds vaker wordt bewezen dat een gezonde voeding en leefstijl een belangrijk onderdeel is van een goede behandeling. Onze diëtisten en leefstijlcoaches zijn allen HBO-opgeleide paramedici, die allen staan ingeschreven in het kwaliteitsregister paramedici. Zij houden hun vakkennis op peil, maar wat voor u nog belangrijker is; door de intensieve samenwerking van de diëtisten onderling (en met andere disciplines) in de gehele (zorg)keten zijn zij als geen ander in staat mee te denken, vragen te beantwoorden en begeleiding te bieden. De diëtisten en leefstijlcoaches werken in diverse werkvelden (thuis, verpleeghuizen en ziekenhuis) en verrichten diverse activiteiten op het gebied van dieetadvisering, voedingsvoorlichting, het verzorgen van scholingen/opleidingen en het samenwerken met (para)medische disciplines binnen Rivas Zorggroep en in de regio. Hierdoor hebben zij zich kunnen specialiseren op verschillende gebieden.

Specifieke deskundigheid bieden we op het gebied van:

 • Adipositas
 • COPD
 • Diabetes mellitus
 • Eetproblematiek
 • Geriatrie
 • Hart- en vaatziekten
 • Kinderen (JGZ)
 • Kinderen (kliniek)
 • Maag,- lever- en darm
 • Nieraandoeningen
 • Oncologie
 • Ondervoeding
 • Parkinson
 • Sondevoeding/TPV
 • Voedselovergevoeligheid

Op ruim twintig vaste locaties worden door de diëtisten spreekuren gehouden. De frequentie varieert van acht keer per week tot één keer per maand. Om toch zo dicht mogelijk bij u in de buurt te zitten, kan het zijn dat in uw woonplaats slechts één keer per maand een spreekuur plaatsvindt. U heeft ook de keuzevrijheid een spreekuur in een andere plaats te bezoeken. Ook in de avonduren vindt er spreekuur plaats en wel in: Gorinchem, Vianen en Alblasserdam.

Huisbezoeken
Als u niet meer in staat bent het spreekuur te bezoeken dan komen we graag bij u thuis. Uw arts zal dit op de verwijsbrief zetten. We maken binnen twee werkdagen een afspraak met u en zullen u zo snel mogelijk in begeleiding nemen. Vaak worden de eerste adviezen al direct telefonisch gegeven waarna een eerste bezoek binnen twee dagen tot drie weken plaatsvindt, afhankelijk van de urgentie van de vraag. Wilt u dat we sowieso bij u thuis komen, dan komen we u graag tegemoet en zullen hier een kleine bijdrage voor vragen. Indien u alleen even wilt afstemmen of begeleiding gewenst is, wat de diëtist u kan bieden of u een enkele vraag heeft, dan kunt u ook gebruikmaken van het telefonisch spreekuur.

Telefonisch spreekuur
Voedselovergevoeligheid
Iedere maandag- en donderdagochtend van 10.00 uur tot 11.30 uur is er een telefonisch spreekuur voor vragen over voeding en voedsel- overgevoeligheid. Iedereen met vragen over onder andere kinderen, allergieën en/of voedselovergevoeligheid kan tijdens dit spreekuur bellen. Het telefonisch spreekuur is bereikbaar via Rivas Zorglijn 0900 - 8440.

Internet
Algemene vragen over voeding en productinformatie kunnen ook via internet gesteld worden: eetmail@rivas.nl.

Dieetadvisering en begeleiding
Tijdens het eerste gesprek, dat ongeveer een uur duurt, verzamelt de diëtist onder meer informatie omtrent uw klachten, eetgewoonten, persoonlijke omstandigheden, motivatie, wensen en verwachtingen en eventueel medicijngebruik. Deze gegevens zijn nodig om - in overleg met u - een behandelplan en een dieetadvies op te stellen. Indien nodig, overlegt de diëtist met een collega en/of wint de diëtist informatie in bij andere hulpverleners die rechtstreeks bij de behandeling betrokken zijn, zoals uw arts. Uiteraard doet de diëtist dit uit- sluitend met uw toestemming. Er wordt (schriftelijk) gerapporteerd aan uw verwijzer. De diëtist zal u van de inhoud op de hoogte stellen. Mochten er veranderingen zijn in uw situatie, zoals een adreswijziging, een gewijzigde of nieuwe diagnose, een aanpassing in uw medicijngebruik of verandering van zorgverzekeraar, geeft u dit dan tijdig door aan uw diëtist.

Een dieet vraagt om een verandering van voedingsgewoonten die u al jaren heeft. Uw eetgewoonten veranderen is een moeilijk te door- breken proces wat veel tijd kost. De diëtist begeleidt u dan ook bij het opvolgen van het dieetadvies, geeft u steun en stimuleert u om de gegeven adviezen in de praktijk te brengen. U overlegt met uw diëtist welke begeleiding het beste bij uw past; via consulten tijdens het spreekuur, telefonisch, via de mail, sms of een combinatie hiervan. Wellicht heeft u meer baat bij een groepsbehandeling of wilt u ook vaardigheden aanleren op het gebied van minder vet koken, een etiket kunnen lezen en/of de voeding op waarde schatten.

Vergoeding zorgverzekeraar
Indien u een schriftelijke verwijzing van uw arts ontvangt maakt dieetadvisering en begeleiding onderdeel uit van het basispakket van de zorgverzekeringswet voor de eerste drie behandeluren* per persoon per jaar. Wilt u echt streven naar blijvende gedragsverandering, dan komt u al snel boven deze drie uur uit. U kunt in uw polisvoorwaarden nalezen in welke mate u aanvullend verzekerd bent. Steeds meer zorgverzekeraars vergoeden de dieetadvisering tot nog 2 uur extra per jaar.

Als u de begeleiding zelf betaalt, bedragen de kosten € 17,10 per kwartier. Mocht u voor een dieetadvies komen waarbij wij samen met uw arts en andere zorgverleners specifieke ketenafspraken hebben gemaakt met de zorgverzekeraar, zoals bij diabetes mellitus, dan kan het zijn dat u andere rechten heeft. Uw diëtist kan u hier meer over vertellen. Indien u wordt opgenomen in het ziekenhuis of u verblijft in een verpleeghuis, dan wordt de dieetadvisering voortgezet maar valt deze zorg niet onder de basisverzekering.

Extra kosten die u voor uw dieet moet maken, worden in bepaalde gevallen door uw zorgverzekeraar via de basisverzekering of aanvullende verzekering vergoed. Indien de zorgverzekering geen kosten vergoedt, kunt u als het dieet extra kosten met zich meebrengt dit voor een deel via fiscale aftrek terugkrijgen. Als u de dieetkosten niet zelf kan betalen, is het mogelijke een beroep te doen op de Bijzondere Bijstand via de Sociale Dienst van uw gemeente.

Begeleid afvallen met behulp van het proteïnedieet Verantwoord afvallen? Dat kan nu met behulp van het proteïnedieet met begeleiding en advies van een leefstijlcoach van Rivas. Op deze manier bent u verzekerd van een goed resultaat zonder een hongergevoel. Tijdens het eerste gesprek met uw leefstijlcoach worden de mogelijkheden besproken en de afspraken ingepland. Tijdens het eerste consult wordt tevens een meting van de lichaamssamenstelling gedaan. Iedere twee weken komt u terug voor een vervolgconsult. De kosten voor de eerste periode van drie maanden bedragen €133,- per maand. Rivas-pashouders krijgen hierop een eenmalige korting van € 30,- Meer informatie kunt u vinden op onze facebook- pagina: www.facebook.com/rivasproteinedieet. Hier vindt u ook iedere week weer een nieuw, lekker en gezond recept.

Privacy en klachten
De gesprekken met de diëtist zijn vertrouwelijk, de diëtist heeft een geheimhoudingsplicht. De verwijzer wordt ingelicht over het advies en het verloop van de begeleiding. Rivas Zorggroep kent een privacyreglement dat in overeenstemming is met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Schriftelijke informatie hierover kunt u opvragen via Rivas Zorglijn. Bij een klacht gaat het om zaken die niet naar uw tevredenheid zijn verlopen. Door dit kenbaar te maken geeft u de betrokken diëtist de mogelijkheid om de oorzaak van uw ontevredenheid weg te nemen. Vaak blijkt dat er in een gesprek met de betrokken diëtist of met diens leidinggevende een oplossing gevonden wordt. Mocht u niet tevreden zijn met de uitkomst van een gesprek, dan kunt u contact opnemen met de klachtenbemiddelaar van Rivas Zorggroep. Meer informatie hierover kunt u tevens opvragen via Rivas Zorglijn.

Verhindering
Bij verhindering wordt u verzocht dit tenminste 24 uur van tevoren door te geven via de Zorglijn. Wordt de afspraak niet of niet tijdig afgezegd dan zijn wij genoodzaakt kosten in rekening te brengen voor een niet nagekomen afspraak.

Leefstijlcoaching
Verandering van leefstijl vraagt om gerichte coaching. De leefstijl- coach is een ervaren professional met minimaal HBO denk-en werkniveau. U kunt een afspraak maken met de leefstijlcoach op één van de (Rivas) locaties. Enkelen geven er echter de voorkeur aan om hier een andere plek voor op te zoeken zoals een openbare ontmoetingsruimte, al wandelend of bij u thuis. Volg ons op Twitter:
@LeefstijlRivas, en ontvang wekelijks een ‘gezonde leefstijl’ tip.

Bio-impedantiemeting en Fitmate
Bij een Bio-impedantiemeting worden elektroden op de handen en voeten geplaatst en via een zwakke wisselstroom wordt de lichaamssamenstelling gemeten. Dit is volledig pijnloos.
Deze meting geeft inzicht in de lichaamssamenstelling; de verhouding vet, vetvrije massa (spieren, botten, huid) en vocht. Een periodieke meting met de Bio-impedantiemeter laat de veranderingen in de lichaamssamenstelling zien en ondersteunt hiermee mensen die hun leefstijl willen veranderen. De meting toont aan of na een periode van afvallen of sporten het vetpercentage daalt en / of er spiermassa bijkomt of verloren gaat. Tevens kan het verlies of het vasthouden van vocht worden vastgesteld. U kunt hiervoor een afspraak maken via Rivas Zorglijn; het resultaat van de meting wordt direct met u besproken. Met de Fitmate kan uw energiebehoefte worden gemeten.

Meer informatie en contactgegevens
Voor meer informatie over Expertisecentrum Voeding en Leefstijl belt u met Rivas Zorglijn 0900 - 8440 of kijkt u op de website. Ook kunt u uw vragen mailen naar eetmail@rivas.nl.

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website toont video’s van YouTube en Vimeo. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt, kunt u dat hier aangeven. U kunt dan geen video’s op deze website zien. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Lees meer over het cookiebeleid