Cardiologie

Op de polikliniek

Over het algemeen zal uw eerste contact met de cardioloog via de polikliniek verlopen. Op doorverwijzing van uw huisarts of via een andere specialist. Ook het resultaat van een door uw huisarts aangevraagd ECG kan een reden zijn. U kunt voor een bezoek aan de cardioloog terecht op onze polikliniek in Gorinchem of op de Lingepolikliniek in Leerdam.

Op de polikliniek cardiologie kunt u terecht voor diverse onderzoeken. Het maken van een hartfilmpje (ECG) of een echo van het hart zijn hier voorbeelden van. Specifieke ingrepen zoals het plaatsen van een pacemaker, vinden plaats op een operatiekamer. Hiervoor maakt de cardioloog na uw polikliniekbezoek een vervolgafspraak met u.

Hartrevalidatie

Omdat een hartaandoening grote lichamelijke en psychische gevolgen kan hebben, kunt u zich angstig en onzeker voelen. Misschien kent u uw mogelijkheden (nog) niet en weet u niet waar uw grenzen liggen. Bij de hartrevalidatie leert u omgaan met onder meer benauwdheidklachten, pijn op de borst en de angst om deze klachten opnieuw te krijgen. Daarnaast draagt hartrevalidatie bij aan het verbeteren en optimaliseren van uw lichamelijke conditie.

Vasculaire risicopoli

Wanneer u onder de 65 jaar bent en in het verleden te maken heeft gehad met hart- en vaatziekten kunt u terecht op de vasculaire risicopolikliniek van het Beatrixziekenhuis. U wordt onderzocht op mogelijke risicofactoren die opnieuw een hart- en vaatziekte kunnen veroorzaken.

Wie werkt er?

 • Cardiologen
 • Verpleegkundig specialist:
  Zij zijn opgeleid om een aantal medische handelingen uit te voeren binnen vaste richtlijnen. Verpleegkundig specialisten combineren verpleegkundige en medische taken in de zorg voor patiënten. Daarnaast werken zij aan kwaliteitsverbetering.
 • Hartfalenverpleegkundige:
  Zij zijn gespecialiseerd in de begeleiding van patiënten met een specifieke aandoening.

Afspraak maken

Als u door uw huisarts bent doorverwezen voor het poliklinisch spreekuur van een medisch specialist in het Beatrixziekenhuis in Gorinchem of de Lingepolikliniek in Leerdam, dan kunt u op twee manieren een afspraak maken: telefonisch of online. Voor het online maken van een afspraak heeft u een patiëntbericht (brief) van uw huisarts nodig waarop een Zorgdomein-nummer (ZD-nummer) vermeld staat.

Is er acuut cardiologische hulp noodzakelijk en is wachten op de huisarts naar uw oordeel niet verantwoord, bel dan het alarmnummer 112. Indien wachten mogelijk is, waarschuw dan uw huisarts. Deze kan direct met de dienstdoende cardioloog overleggen, waarna u, al dan niet per ambulance, naar het ziekenhuis kunt worden gebracht.

Voorbereiding

Voor uw eerste polikliniekbezoek hoeft u geen speciale voorbereidingen te treffen.

Meenemen

Het is belangrijk dat u bij uw bezoek aan de polikliniek de volgende dingen meeneemt:

 • uw patiëntenpas;
 • een geldig identiteitsbewijs;
 • de verwijsbrief van uw huisarts;
 • de afsprakenkaart van de specialist (als u die heeft);
 • een actueel medicatieoverzicht (op te vragen bij uw apotheek).

Tips voor het gesprek

Het is aan te bevelen van tevoren op te schrijven wat uw klachten zijn en wat u hierover precies van uw behandelend specialist wilt weten. Om goed voorbereid te zijn op het eerste gesprek, geven we u aanvullend een aantal tips:

 • Schrijf uw klachten puntsgewijs op;
 • Schrijf uw vragen op en noteer de antwoorden van de arts tijdens het bezoek;
 • Geef het aan als u iets niet begrijpt en vraag om uitleg van medische termen en dergelijke;
 • Neem een voor u vertrouwd persoon mee naar het bezoek;
 • Maak eventueel een nieuwe afspraak als u na het gesprek nog steeds vragen hebt;

Vraag ook gerust door met vragen als:

 • Wat zijn mijn mogelijkheden?
 • Wat zijn de voor- en nadelen van die mogelijkheden?
 • Wat betekent dat in mijn situatie?