Resistente bacterie (BRMO)

Wat is…

Van uw arts of verpleegkundige heeft u gehoord dat er bij u sprake is van een bacterie die verminderd gevoelig, oftewel resistent is, voor bepaalde medicijnen. Deze resistente bacterie wordt een Bijzonder Resistent Micro-Organisme (BRMO) genoemd. Dit is niet ernstig, maar het is wel belangrijk dat deze bacterie zich niet verspreidt naar medepatiënten.

Oorzaken

Iedereen draagt bacteriën bij zich, zowel op de huid als in het lichaam. Deze hebben vaak een nuttige functie. Infecties die veroorzaakt worden door een bacterie worden vaak behandeld met antibiotica: medicijnen die bacteriën doden of de groei van bacteriën remmen. Soms worden bacteriën resistent voor een aantal soorten antibiotica. Dat betekent niet dat u dan zieker wordt van deze bacterie, maar wel dat de antibiotica die normaal worden voorgeschreven, niet helpen. De arts heeft dan minder keuze uit soorten antibiotica, maar in de meeste gevallen is het wel mogelijk een infectie met een BRMO te behandelen.

ESBL

Een veel voorkomende vorm van BRMO is een bacterie (bijvoorbeeld een E.coli of een Klebsiella) met ESBL(Extended Spectrum Bèta-Lactamase). De ESBL-dragende bacterie is een normale bacterie die iedereen bij zich heeft, maar in dit geval met een bijzondere eigenschap: hij kan een stofje aanmaken (het enzym bètalactamase) dat in staat is om een groot aantal in Nederland gangbare antibiotica af te breken. Het antibioticum verliest hierdoor zijn werking en de bacterie wordt resistent voor het antibioticum.
Een bijzondere eigenschap van ESBL is dat het van de ene soort bacterie naar de andere soort bacterie kan verspreiden. Om dat te voorkomen worden isolatiemaatregelen genomen.