Versleten botten verwijderen (proximale rij carpectomie)

De behandeling

Wanneer vooral slijtage in de eerste rij handwortelbeentjes zit, kunnen uw klachten verholpen worden door een zogeheten proximale rij carpectomie. Bij deze operatie wordt de eerste rij handwortelbeentjes verwijderd. De overige botjes worden door bandjes in de pols op zijn plaats gehouden. Na de operatie is de pols iets minder beweeglijk dan een gezond polsgewricht.

Zie onderstaande afbeelding voor de situatie voor en na de behandeling.

Tijdens de behandeling

De operatie wordt uitgevoerd op de operatiekamer van de polikliniek voor Hand- en Polschirurgie. Vooraf bespreekt de anesthesioloog met u of plaatselijke verdoving van de arm of algehele narcose nodig is. De plastisch chirurg maakt een snede over de bovenzijde van uw pols. Hierna worden de drie botjes losgemaakt en verwijderd. De wond wordt meestal gehecht met oplosbare hechtingen. Na het hechten wordt een gipsspalk aangelegd.

Tijdsduur

De operatie duurt ongeveer anderhalf uur.

Zeven tot tien dagen na de ingreep, komt u voor controle terug op de polikliniek voor Hand en Pols Chirurgie. U draagt de gipsspalk twee tot drie weken. De hand/pols chirurg bespreekt dit met u.

Aanvullende handrevalidatie
Nadat de gipsspalk verwijderd is, kunt u beginnen met de revalidatie. Hiervoor werken wij nauw samen met het handrevalidatieteam van het HPCD (Hand en Pols Centrum Dordrecht.) Bij dit centrum werken onder meer een revalidatiearts en handtherapeuten (gespecialiseerde ergo- en fysiotherapeut) Uiteraard kunt u ook een revalidatiearts en handentherapeut elders bezoeken.
U krijgt voor de vinger en polsspieren oefeningen mee voor thuis. De spieren en pezen moeten zich aanpassen aan de kortere lengte van de pols.

Na een revalidatieperiode van gemiddeld drie tot vier maanden is de pols meestal weer zo hersteld dat u uw werkzaamheden kunt hervatten. Dit hangt uiteraard ook af van het werk dat u doet. Na zes tot negen maanden is de kracht in uw pols gemiddeld zeventig procent ten opzichte van uw andere pols. De beweeglijkheid is gemiddeld vijftig procent ten opzichte van uw andere pols. De pijn zal na de operatie grotendeels verdwijnen, maar u kunt wel tijdelijk een ander soort pijn (prikkelingen of tintelingen) ervaren. Deze pijn zal na enkele weken geleidelijk minder worden.