Beatrixziekenhuis Verwijzers Transmurale Incident Meldingen (TIM)

Transmurale Incident Meldingen (TIM)

In de samenwerking in de zorg voor patiënten tussen ketenzorgpartners gaat soms wel eens iets (bijna) mis. In dat geval spreken we van een transmuraal (bijna) incident. Door laagdrempelig (bijna) incidenten te melden in de vorm van een Transmuraal Incident Melding (TIM), helpt u ons als zorgpartner om de gezamenlijke zorg voor onze patiënten nóg veiliger te maken.

Hoe maken we de zorg veiliger door te melden?

Nadat u een TIM-melding heeft gedaan, wordt de melding door onze TIM-coördinator in behandeling genomen. Indien nodig neemt de TIM-coördinator contact met u om aanvullende gegevens op te vragen, zodat door de betrokken afdeling een goede analyse van het (bijna) incident gemaakt kan worden. Vervolgens wordt onderzocht hoe vergelijkbare situaties in de toekomst voorkomen kunnen worden en worden deze als verbetermaatregelen opgepakt.

Binnen 8 weken ontvangt u een terugkoppeling over uw melding en (indien van toepassing) de verbetermaatregelen die daar uit voortkomen. Uiteraard gaan we vertrouwelijk en discreet om met alle meldingen.

TIM Meldformulier

Informatie melder

Informatie cliëntInformatie incidentHeeft u nog vragen, neem dan contact op met de TIM-coördinator van Rivas via tim@rivas.nl

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website toont video’s van YouTube en Vimeo. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt, kunt u dat hier aangeven. U kunt dan geen video’s op deze website zien. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Lees meer over het cookiebeleid