Mallet finger

De behandeling

De plastisch chirurg heeft met u besproken dat u behandeld wordt aan uw mallet finger. In deze folder leest u meer over de aandoening en de mogelijke behandelingen.

Centrum voor Hand- en Polschirurgie

Iedereen met hand- en polsaandoeningen kan terecht in het speciale Centrum voor Hand- en Polschirurgie van het Beatrixziekenhuis. Zowel eenvoudige als meer complexe pols- en handaandoeningen kunnen er behandeld worden.

Een team van ervaren plastisch chirurgen, reumatologen, revalidatiearts en handtherapeuten (gespecialiseerde ergo- en fysiotherapeut) staat klaar om u zo snel mogelijk te behandelen.

De samenwerkende specialisten stemmen hun behandeling met elkaar af. Hierdoor is de behandeling efficiënter en van een hoog niveau. Patiënten worden begeleid en behandeld door een deskundig en vast samengesteld team.

Tijdens de behandeling

Er zijn twee manieren om een mallet finger te behandelen: niet-operatief en operatief.

Niet-operatieve behandeling: Mallet-spalk

Meestal kan een mallet finger met een spalk behandeld worden. De afgescheurde pees kan zich door rust herstellen. Om het topje van de vinger wordt zes tot acht weken in een zogenaamde mallet spalk aangebracht (zie afb. 2). Deze spalk moet dag en nacht omgehouden worden, omdat anders de herstellende pees weer kan afscheuren. Na deze periode moet de mallet spalk nog vier weken 's nachts worden gedragen. De handtherapeut kan indien gewenst een spalkje op maat maken en adviezen, oefeningen en instructies geven. De plastisch chirurg zal u hiervoor verwijzen.

Als ondanks de mallet spalk de vinger krom blijft staan, kan een operatie overwogen worden. Dit is afhankelijk van de klachten en de stand van het gewricht. De plastisch chirurg zal de voor- en nadelen met u bespreken.

Operatie

Een operatie aan een mallet finger wordt op de poliklinische operatiekamer of in dagbehandeling uitgevoerd onder plaatselijke verdoving. Blokverdoving van de arm of narcose is echter ook mogelijk. Dit bespreekt de anesthesist voorafgaand aan de operatie met u.
Om bij de afgescheurde pees te kunnen komen, wordt er een snede gemaakt van ongeveer één à twee cm aan de bovenzijde van de vinger ter hoogte van het gewricht van het laatste vingerkootje.
De plastisch chirurg herstelt en verkort de pees van de mallet finger. Zo komen alle pezen van de vinger weer goed in balans en kan deze weer een normale stand aannemen.

De huid wordt met hechtingen gesloten. U krijgt een drukverband om uw vinger en eventueel een mitella om uw arm in te laten rusten. Soms wordt een metalen pennetje gebruikt om de reconstructie te beschermen (zie afb. 3). Het laatste kootje van de vinger wordt daarmee in strekstand vastgezet. Hiermee krijgt deze zes weken rust om goed aan te groeien.

 • Afb. 2 (links): Mallet-spalkje
 • Afb. 3 (rechts): Metalen pennetje in het laatste vingerkootje

Na de behandeling

 • Na tien tot twaalf dagen worden de hechtingen verwijderd. U krijgt hiervoor een afspraak mee na de operatie.
 • De mate van napijn is voor iedereen anders. Meestal helpt het om tegen de pijn paracetamol in te nemen.
 • Tijdens het douchen moet u het verband droog houden. Met het verband om uw arm mag u niet sporten of autorijden!
 • De eerste 24 uur uw hand hoog houden, eventueel in een mitella. Het is belangrijk dat u uw hand regelmatig hoog houdt en uw vingers (die niet geopereerd zijn) buigt en strekt. Zo gaat u de zwelling van uw hand en vingers zoveel mogelijk tegen.
 • De eerste week na de operatie heeft uw hand rust nodig. U mag niet zwaar tillen en geen (belastend) huishoudelijk werk doen.
 • Als er een metalen pennetje is ingebracht, zal deze na zes weken poliklinisch verwijderd worden. Daarna moet u gaan oefenen met het buigen van uw vinger.

Herstel en resultaat

Meestal herstelt de mallet finger goed. Als de spalk niet dag en nacht is dragen of wanneer zich een complicatie voordoet, kan het resultaat tegen vallen. Zo nodig zal de handtherapeut u specifieke therapie geven om zo snel mogelijk de geopereerde vinger weer goed te kunnen gebruiken.

Een arts waarschuwen

Het is nodig dat u een arts waarschuwt:

 • Als de wond fors gaat bloeden
 • Bij toenemende pijn
 • Bij optreden van abnormale zwelling
 • Als u koorts heeft boven de 38.5°C
 • Als de pleisters gaan jeuken, ruiken of uitslag veroorzaken
 • Bij ongerustheid

Tijdens kantooruren moet u contact opnemen met de polikliniek Plastische Chirurgie, tel. (0183) 64 46 92. Buiten kantooruren moet u contact opnemen met Spoedeisende hulp van het Beatrixziekenhuis via het algemene nummer, tel. (0183) 64 44 44. De Spoedeisende hulp neemt zo nodig contact op met de dienstdoende plastisch chirurg.

Mogelijke complicaties/risico's

Bij iedere ingreep bestaat de kans op complicaties. Bij deze operatie komen complicaties zelden voor. Toch is het van belang dat u ervan op de hoogte bent. Mogelijke complicaties kunnen zijn:

 • bloeding,
 • wondinfectie
 • langdurige zwelling en/of pijnklachten en stijfheid van de vinger.

In zeldzame gevallen kan een dystrofie (CRPS, Complex Regionaal Pijn Syndroom) ontstaan. Dit is een ‘overreactie’ van de wondgenezing. Hierdoor treedt een combinatie van pijn, stijfheid, verkleuring en zwelling op. Dit kan goed behandeld worden, als dit vroegtijdig herkend wordt.

Om functiestoornissen van de vinger te voorkomen moet de mallet finger snel behandeld worden. Het is niet ongebruikelijk dat na de operatie het topje van de vinger toch weer iets gaat ‘hangen’. Meestal is dit tien tot vijftien graden. Over het algemeen heeft u daar geen last van bij het gebruiken van de vinger.

Contact

In deze folder hebben wij u ingelicht over de operatie en de nabehandeling. Een dergelijke beschrijving kan echter nooit volledig zijn. Ook komt deze beschrijving niet in plaats van een gesprek met uw arts. De plastisch chirurg zal steeds bereid zijn om u persoonlijk één en ander uit te leggen en op uw vragen in te gaan.

Uit deze folder kunt u geen garantie ontlenen betreffende resultaten. Handchirurgie is geen exacte wetenschap. Garantie op de resultaten of op een ongestoord beloop kunnen wij u nimmer geven. Complicaties kunnen altijd optreden. Soms is het noodzakelijk om een aanvullende operatie uit te voeren voor het verkrijgen van een goed eindresultaat.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u telefonisch contact opnemen met de polikliniek Plastische chirurgie, tel. (0183) 64 46 92.