MRI-scan van uw kind

Het onderzoek

Binnenkort heeft uw kind een afspraak op de afdeling Radiologie voor het maken van een MRI-scan. Hier leest u meer informatie over dit onderzoek. Deze informatie is vooral bedoeld voor u, als ouder of verzorger van het kind. Het is goed u te realiseren dat de situatie bij uw dochter/zoon anders kan zijn dan hier beschreven.

Het doel van een MRI-scan

Het MRI-apparaat ziet eruit als een ronde verlichte tunnel die aan beide uiteinden open is met een verschuifbare tafel. Het lichaamsdeel dat gescand moet worden, ligt in het midden van de tunnel.
Bij een MRI-onderzoek worden afbeeldingen van doorsneden van het lichaam gemaakt. De werking van MRI is niet gebaseerd op röntgenstraling, maar op magnetische velden en radiogolven. Met een sterke magneet worden in het te onderzoeken lichaamsdeel radiogolven opgewekt. Een antenne vangt deze signalen op en de computer zet deze om in beelden. Uw dochter/zoon voelt hier niets van, wel is er tijdens het gehele onderzoek een hard kloppend/tikkend geluid hoorbaar waar we gehoorbescherming voor geven. Het geluid is vergelijkbaar met het geluid dat u hier hoort.

Wat kunt u uw kind vertellen?

Het is goed om met uw kind gewoon over het onderzoek te praten. Vertel in ieder geval dat:

 • u tijdens het onderzoek bij uw kind in de onderzoeksruimte aanwezig mag zijn (indien nodig). Leest u vooraf de informatie over het onderzoek goed door;
 • uw kind tijdens het onderzoek op een tafel moet liggen die in een ronde, verlichte tunnel wordt geschoven, die aan beide uiteinden open is;
 • uw kind zo stil mogelijk moet blijven liggen;
 • uw kind tijdens het maken van de scans een hard geluid hoort. Hiervoor krijgt hij/zij een koptelefoon op;
 • uw kind na het onderzoek meestal weer mee naar huis mag, tenzij de behandelend arts anders beslist.

Belangrijk voor u als begeleider:

  • Hoewel er geen schadelijke effecten van MRI bekend zijn, raden wij zwangere vrouwen af tijdens het onderzoek in de onderzoekkamer te komen. Er kan wel een andere ouder of begeleider bij uw kind blijven;
  • Heeft uw kind koorts op de dag van het onderzoek, neem dan contact op met de afdeling radiologie. Soms kan het nodig zijn het onderzoek uit te stellen;
  • Mensen met een pacemaker mogen niet in de onderzoekkamer komen, ook niet als begeleider. Het magneetveld kan namelijk de pacemaker ontregelen;
  • Ook mensen met geïmplanteerde apparaten, vaatclips en dergelijke, kunnen in het algemeen niet bij het kind in de onderzoekkamer komen. Meldt u dit aan de arts of laborant, zodat zij kunnen bepalen wat mogelijk is;
  • Als u een gehoorapparaat heeft, dient u deze uit te doen voordat u de onderzoekskamer ingaat;
  • Wanneer u onverhoopt de afspraak moet verzetten, belt u ons dan tenminste twee dagen van tevoren. We kunnen dan namelijk nog een andere patiënt voor een MRI-scan oproepen.

  MRI-scan van een baby/peuter (0-2 jaar)

  Is uw kind een baby/peuter? Dan is het handig om van te voren contact op te nemen met de afdeling radiologie om het voedings/slaapschema te bespreken. Vaak slapen baby’s na de voeding en zijn dan niet onrustig vanwege bijvoorbeeld honger tijdens het onderzoek.

  MRI-scan van een kind (2-12 jaar)

  Wanneer een kind een onderzoek of een behandeling in het ziekenhuis moet ondergaan, wint angst voor het onbekende het vaak van nieuwsgierigheid. Bij het maken van een afspraak voor de MRI krijgt u ook een afspraak bij de pedagogisch medewerker om u en uw kind goed voor te bereiden op het onderzoek.
  Het is eventueel ook mogelijk om eerst een keer te komen 'proefliggen' in de MRI.

  Heel soms is het voor het onderzoek nodig een contrastmiddel toe te dienen. Voorafgaand aan het onderzoek wordt op afdeling 2 west een flexibel buisje in de ader gebracht door middel van een prik. Het buisje blijft tot na het onderzoek zitten. Van het inspuiten van het contrastmiddel voelt uw kind niks.

  Belangrijke aandachtspunten

  Voor een MRI-onderzoek gelden speciale voorzorgsmaatregelen. Deze zijn nodig omdat de MRI-magneet zeer sterk is (10.000 tot 40.000 keer sterker dan het magnetisch veld van de aarde) en zodoende losse metalen voorwerpen met grote snelheid kan aantrekken. Om uw veiligheid te kunnen garanderen gelden daarom de volgende voorzorgsmaatregelen:

  • Neem geen metalen voorwerpen mee in de MRI-ruimte. Denk hierbij aan creditcards, munten, sieraden, sleutels, haarspelden, gebitsprothesen, gehoorapparaten (gaan kapot), medicijnpomp.
  • Eventuele medicijnen die uw kind gebruikt mag hij/zij gewoon in blijven nemen;
  • Het contrastmiddel dat eventueel bij uw kind ingespoten wordt, heeft geen invloed op geneesmiddelen die hij/zij gebruikt;
  • Wij raden u aan om geen waardevolle bezittingen mee te nemen. U kunt ze dan na het onderzoek ook niet vergeten mee te nemen. Uw bezittingen kunt u tijdens het onderzoek in de afsluitbare kleedruimte achterlaten;
  • Als u verhinderd bent, wilt u ons dat dan zo spoedig mogelijk laten weten.

  Voor het onderzoek

  Voorbereidingen thuis:

  • Er zijn geen bijzondere maatregelen nodig voor het MRI-onderzoek. Uw kind mag voor het onderzoek gewoon eten en hoeft dus niet nuchter te zijn;
  • U kunt een CD meenemen, zodat uw kind tijdens het onderzoek naar de muziek van zijn/haar keuze kan luisteren. Eventueel kunnen we ook de radio aanzetten;
  • Tijdens het onderzoek mag uw kind kleding dragen, behalve als er metalen ritsen, knopen, applicaties en dergelijke aan zitten. Een t-shirt, onderbroek en sokken mogen zeker aangehouden worden.
  • Meldt u zich op de afgesproken datum en tijd bij de balie van de afdeling radiologie (0 zuid). Hier krijgt u een vragenlijst om in te vullen. Dit is een extra controle of u en uw kind veilig de MRI-ruimte in kunnen. U neemt plaats in de wachtruimte tot een radiodiagnostisch laborant u komt halen;
  • Als uw kind opgenomen is in het ziekenhuis, wordt u op de afgesproken tijd met bed of rolstoel naar de afdeling radiologie gebracht.

  We proberen alle patiënten op het afgesproken tijdstip te onderzoeken. Daarvoor hebben wij een strakke planning. Mocht u vertraagd zijn voor uw afspraak, neem dan contact op met de afdeling radiologie via telefoonnummer (0183) 64 44 50. Het kan zijn dat we een nieuwe afspraak met u maken.

  Tijdens het onderzoek

  • Als u en uw kind zich in de kleedkamer hebben omgekleed, brengt de laborant jullie naar de MRI-ruimte. De laborant geeft uitleg over het verloop van het onderzoek. Als uw kind goed ligt, schuift de laborant de onderzoekstafel in het MRI-apparaat. Het lichaamsdeel dat gescand moet worden komt in het midden van de tunnel te liggen;
  • U of uw kind krijgt een noodbel in de hand waarin geknepen kan word als u hulp nodig heeft;
  • Tijdens het scannen ontstaat een sterk kloppend geluid. Daarvoor krijgt uw kind verplicht een koptelefoon op en u krijgt oordoppen. Uw kind kan via de koptelefoon naar de gekozen muziek luisteren;
  • Het is belangrijk dat uw kind zo stil mogelijk blijft liggen, omdat het onderzoek anders mislukt;
  • Het kan zijn dat gebruik wordt gemaakt van contrastvloeistof. Dit heet Gadolinium en wordt halverwege het onderzoek via een infuus toegediend. Het Gadolinium mengt zich in het bloed en komt zo overal in het lichaam. Gadolinium is een zeer veilig contrastmiddel en uw kind merkt er niets van.

  Tijdsduur

  Een MRI-scan duurt gemiddeld 20 tot 30 minuten. In voorkomende gevallen kan hiervan worden afgeweken. Door allerlei oorzaken, zoals spoedgevallen, kan het programma soms uitlopen. Helaas moet u dan langer wachten. Wij bieden u daarvoor bij voorbaat onze excuses aan.

  Na het onderzoek

  Als het onderzoek klaar is, haalt de laborant uw kind uit de tunnel. Als uw kind zich goed voelt kunt u gelijk naar huis gaan.

  Uitslag

  De beelden die tijdens het MRI-onderzoek zijn gemaakt, worden bekeken en beoordeeld door de radioloog. De arts die de MRI-scan heeft aangevraagd, ontvangt de onderzoeksuitslag en zal die met u bespreken.

  Mogelijke complicaties/risico's

  • Er bestaat een kleine kans dat uw kind een allergische reactie krijgt na toediening van het contrastvloeistof. Meestal treed dit onmiddellijk op na het inspuiten van het contrastmiddel. Mochten er klachten zijn, meldt dit dan bij de radiodiagnostisch laborant;
  • De MRI- techniek is tot op heden niet schadelijk gebleken.

  Contact

  Mocht u behoefte hebben aan meer informatie, dan kunt u terecht bij de medewerkers van de afdeling radiologie. U kunt contact opnemen met het secretariaat via telefoonnummer (0183) 64 4550. De afdeling is op werkdagen bereikbaar van 8.15  tot 16:45 uur.