Longrevalidatie

Het onderzoek

Hier leest u:

  • wat longrevalidatie inhoudt;
  • welke onderzoeken aan het volgen van een longrevalidatieprogramma vooraf gaan.

Longrevalidatie is bedoeld voor mensen die vanwege een longaandoening beperkt worden in hun dagelijks leven. Door uw longaandoening kunt u moeite hebben met bijvoorbeeld persoonlijke verzorging, het huishouden, hobby of werk. Ook kunt u zich somber, opstandig of onzeker voelen. Longrevalidatie leert u om uw mogelijkheden te ontdekken en met uw beperkingen om te gaan.

Longrevalidatie bestaat uit:

  • conditieverbetering;
  • hoesttechnieken;
  • ademhalings- en ontspanningsoefeningen vormen een onderdeel van de revalidatie.

Vóór uw revalidatie brengen wij eerst uw mogelijkheden en wensen in kaart. Dit gebeurt door verschillende gesprekken en onderzoeken bij achtereenvolgens:

  • de longverpleegkundige;
  • de functieafdeling;
  • de diëtist.

Naar aanleiding van de testresultaten stelt de fysiotherapeut een trainingsschema voor u op. Dit wordt met u doorgenomen en indien nodig bijgesteld.

Voor het onderzoek

Voorafgaand aan de onderzoeken kunt u uw medicijnen gewoon innemen, tenzij de arts anders met u heeft afgesproken.

Tijdens het onderzoek

Voorafgaand aan de longrevalidatie bezoekt u achtereenvolgens de longverpleegkundige, de functieafdeling en de diëtist.

De longverpleegkundige

De longverpleegkundige informeert u verder over de longrevalidatie en gaat in op vragen die u heeft.

De functieafdeling

De functieafdeling bezoekt u voor een longfunctieonderzoek (blaastest) en een inspanningstest, de zogenaamde fietsergometrie.

Het longfunctie-onderzoek en de inspanningstest worden beide uitgevoerd door een speciaal hiervoor opgeleide longfunctie-analist.

Bij elk longfunctieonderzoek worden uw longen getest door uw ademhaling via een longfunctieapparaat te volgen. U ademt hiervoor via een mondstuk.

Bij de fietsergometrie wordt gekeken hoe uw longen en hart functioneren tijdens inspanning. Terwijl u fietst op een hometrainer worden uw ademhaling, hartslag en bloeddruk gemeten. Het trappen gaat vervolgens steeds zwaarder. Het is mogelijk dat er voor en tijdens de test wat bloed bij u wordt afgenomen. Tijdens het fietsen zal de longfunctieananalist u begeleiden en aanmoedigen dóór te fietsen, zodat de beste resultaten verkregen worden. Na afloop van de test is er gelegenheid om te douchen.

Het onderzoek vindt poliklinisch plaats en duurt, met inbegrip van uitleg over het onderzoek en het aansluiten van de meetapparatuur, ongeveer een uur. Het is belangrijk dat u: makkelijk zittende kleding en stevige schoenen draagt, niet op de fiets komt, de dag van het onderzoek geen (zware) inspanning verricht, zo min mogelijk sieraden draagt en ruim van te voren aanwezig bent (ongeveer 15 minuten voor de afgesproken tijd).

De diëtist

De diëtist verricht bij u een zgn. bio-impedantiemeting: de vetvrije spiermassa wordt gemeten om te controleren of uw voedingstoestand en uw spiermassa op peil zijn.

Hij/ zij bespreekt de resultaten met u en geeft u specifieke voedingsadviezen voor uw aandoening. Door het opvolgen van deze adviezen kunt u een bijdrage leveren aan uw herstel. De adviezen kunnen er onder andere voor zorgen dat u een gezond gewicht bereikt, een betere conditie krijgt en dat de spieropbouw wordt geoptimaliseerd. Mocht uit het onderzoek van de diëtist blijken dat u ondervoed bent en dieetpreparaten nodig heeft, krijgt u hier advies over.

De diëtist kan u vertellen of u aanspraak maakt op vergoeding hiervan door de ziektekostenverzekeraar. Indien dat het geval is neemt hij/zij contact op met de zorgverzekeraar en zorgt ervoor dat de dieetvoeding bij u thuis bezorgd wordt, of dat u het bij de apotheek kunt ophalen.

Tijdsduur

De revalidatie is in principe 3x per week een uur, gedurende 3 maanden.

Na het onderzoek

Na deze onderzoeken worden de uitslagen door de arts beoordeeld. Vervolgens worden deze naar de afdeling Fysiotherapie verzonden. Na ongeveer een maand krijgt u een oproep voor een intakegesprek met een fysiotherapeut.

Na de revalidatieperiode krijgt u opnieuw een bio-impedantiemeting en bezoekt u de diëtist en de longverpleegkundige.

De kosten voor revalidatie zijn afhankelijk van de uitslag en van uw ziektekostenverzekeraar. In de meeste gevallen wordt het gehele programma vergoed.

Tijdens de intake gaat de fysiotherapeut kort op de kosten in.

Contact

Mocht u vragen hebben n.a.v. deze informatie, dan kunt u contact opnemen met de longverpleegkundigen op telefoonnummer (0183) 64 46 36.