4 Oost: Neurologie en Neuro Care Unit

Op de afdeling 4 Oost van het Beatrixziekenhuis liggen patiënten met neurologische aandoeningen. Hier is ook een speciale afdeling voor patiënten die na een beroerte (CVA) worden opgenomen. Dit noemen we de Neuro Care Unit.

De afdeling

De afdeling bestaat uit negen eenpersoonskamers, een tweepersoonskamers en enkele kamers voor drie en vier personen. Er wordt gemengd verpleegd. Dat betekent dat zowel mannen als vrouwen op één kamer kunnen liggen. Als u hier bezwaar tegen heeft, kunt u dat de verpleegkundige laten weten. Als het mogelijk is, wordt naar een passende oplossing gezocht.

De Neuro Care Unit is een onderdeel van de afdeling Neurologie (4 Oost) en bevindt zich op kamer 453. De Neuro Care Unit is een gespecialiseerde afdeling waar mensen met een CVA (beroerte) of een ander acuut neurologisch ziektebeeld in eerste instantie worden opgenomen. Direct na opname wordt er gestart met een passende behandeling. Patiënten worden gedurende de eerste 24 tot 48 uur bewaakt aan de monitor. Via de monitor worden er vitale functies gemeten, zoals bloeddruk, hartritme, zuurstofgehalte en ademhaling. Naast de monitor wordt de patiënt door de verpleegkundige geobserveerd op het gebied van o.a. het bewustzijn en klachtenpatroon. De neuroloog loopt dagelijks visite op de Neuro Care Unit en bepaalt het verdere beleid.

Onderzoeken

Direct na aankomst in het ziekenhuis worden er diverse onderzoeken gedaan. De meest voorkomende onderzoeken zijn:

Soms is er meer onderzoek noodzakelijk om een goede diagnose te kunnen stellen. Zodra de uitslagen van de onderzoeken bekend zijn, worden u en uw familie hiervan op de hoogte gesteld.

Wie werkt er?

Verschillende hulpverleners werken in teamverband op de afdeling Neurologie en Neuro Care Unit samen:

De neuroloog coördineert de medische zorg. Een vroeg begin van de revalidatie is een belangrijk kenmerk van de Neuro Care Unit. De revalidatie richt zich op herstel van of aanpassen aan verloren lichamelijke functies.

Verblijf op de afdeling

Op de Neuro Care Unit is sprake van een intensieve bewaking door neurologen en verpleegkundigen. Alle vitale functies (zoals bloeddruk, temperatuur en zuurstofgehalte in het bloed) worden gecontroleerd met behulp van de monitor. Daarnaast is het belangrijk dat het hartritme bewaakt en geregistreerd wordt. Een afwijkend hartritme kan een herseninfarct veroorzaken. Eventueel kan een behandeling gestart worden om op langere termijn problemen te voorkomen.

Over het algemeen verblijft u ongeveer 2 dagen op de Neuro Care Unit. Daarna wordt u verplaatst naar een andere kamer. U blijft in principe wel op afdeling 4 Oost.

Bezoek

Maatregelen in verband met coronavirus
Om onze patiënten en medewerkers te beschermen tegen besmetting met het coronavirus, hebben we onze bezoekregeling aangepast. U leest hier meer over de bezoekmogelijkheden.

Roken

In het ziekenhuis is roken niet toegestaan. Roken is een zeer grote risicofactor voor een beroerte. Roken wordt dan ook met klem ontraden.

Contactgegevens

Alle medewerkers van de afdeling Neurologie en de Neuro Care Unit doen hun uiterste best om u en uw familie tijdens het verblijf zo goed mogelijk te ondersteunen en te begeleiden. Wij proberen u zoveel mogelijk zelf weer te leren doen. Heeft u een vraag over uw naaste die op onze afdeling verblijft? Dan kunt u na 10.00 uur bellen met onderstaand telefoonnummer.

Afdeling Cardiologie en Neurologie (4 Oost) (0183) 64 20 58